Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Meerdere Raadsonderzoekers locatie Rotterdam

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Raad voor de Kinderbescherming

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 8
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer RVDK19/45
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als raadsonderzoeker verricht je verschillende soorten onderzoek. Je wordt bijvoorbeeld betrokken als het opvoeden voor ouders een te groot probleem is geworden. Of als scheidende ouders niet tot afspraken komen over de kinderen. Verder adviseert de RvdK de rechtbank als jongeren met de politie in aanraking zijn gekomen. Vraagstukken rondom adoptie en (beëindiging of verandering) van gezag behoren ook tot ons werkgebied.
Elk onderzoek vindt plaats aan de hand van een methodisch onderzoeksplan. Wat is de aanleiding, welke zorgen of risico’s zijn er, welke krachten en (oplossings-)mogelijkheden? Welke onderzoeksvragen zijn relevant en wie zijn daarvoor geschikte gesprekspartners? Zorgvuldige verslaglegging is een belangrijk onderdeel van het werk.

Tijdens het onderzoek spreek je kinderen, hun ouders, familieleden en/of andere relevante betrokkenen en informanten. In overleg met gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen neem je beslissingen over welk advies of eventueel verzoek aan de rechtbank het meest aansluit bij de belangen van het kind.

In een rapport beschrijf je de (gezins-)situatie van de minderjarige. Je beantwoordt de onderzoeksvragen en onderbouwt daarmee het advies of besluit. Dit bespreek je na afloop van het onderzoek met ouders en kind(eren).
Afhankelijk van het type onderzoek zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Als een kind bijvoorbeeld iets heeft gedaan wat volgens de wet niet mag geef je advies over een passende straf of hulptraject. Als het gaat om complexe problemen thuis, verzoek je in sommige situaties bij de rechtbank een kinderbeschermingsmaatregel. Als het gaat om een conflictscheiding, adviseer je bijvoorbeeld over de meest wenselijke woonplek en/of over regelingen voor contact tussen het kind en de andere ouder. Kortom, op het kruispunt van juridische en pedagogische advisering, stel je vanuit verschillende invalshoeken het beste advies voor het kind op.

Als raadsonderzoeker ben je dus actief in een breed werkveld met vaak complexe dilemma’s. Daarom volg je regelmatig interne opleidingen. Continu werken aan je eigen professionaliteit is onderdeel van de baan.

Wij zoeken raadsonderzoekers voor de gebiedsteams Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland zuid (ZHz). Het werkgebied van Rijnmond is geografisch gezien de gebieden Rotterdam tot Hoek van Holland, Voorne-Putten, Rozenburg en Goeree Overflakkee. Zuid-Holland zuid is het gebied van Ridderkerk tot aan Gorinchem.

Rotterdam-Rijnmond

Het gebiedsteam Rotterdam-Rijnmond bestaat uit zes onderzoeksteams en een spoedteam. We zoeken nieuwe collega’s voor onderzoek en spoed. Voor het werken in het spoedteam gelden specifieke taken:

Taken civiele crisiszaken:

 • Participeren in spoed-MDO’s en bijdragen aan probleemanalyse en risicotaxatie betreffende crisissituaties.
 • In zeer korte tijd voeren van intern en extern (ketenpartners) overleg en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak voor crisisbehandeling;
 • Direct uitvoeren van het plan van aanpak. Voeren van regie over de uitvoering van de crisisactie.
 • In dit kader afstemmen met een grote diversiteit aan betrokken partijen en realiseren van een optimale samenwerking.
 • Bouwen en onderhouden van brede/omvangrijke netwerken in het kader van crisisafhandeling;
 • Optreden als vraagbaak, ondersteuner en adviseur van collega’s bij het ontstaan van crisissituaties in lopende zaken.
 • Wanneer mogelijk het uitvoeren van raadsonderzoek n.a.v. crisissituaties.

Taken strafzaken:

 • Bezoeken van een jongere op het politiebureau in geval van inverzekeringstelling;
 • Geven van informatie aan de Officier van Justitie en de Rechter Commissaris over persoonlijke leefomstandigheden van de jongere en het geven van een advies;
 • Beoordelen of voor de jongere op korte termijn extra zorg nodig is;
 • Afnemen van een LIJ gericht op het uitbrengen van een advies, opstellen rapportage met formele adviezen aan OvJ en RC;
 • Leggen van contacten met ouders/opvoeders/verzorgers van de jongere;
 • Leggen van contacten met betrokken ketenpartners om af te stemmen en afspraken te maken.  

Zuid-Holland zuid

Het gebiedsteam Zuid-Holland zuid (ZHz) bestaat uit twee onderzoeksteams die werkzaam zijn vanuit de locatie Rotterdam. Dit team beschikt ook over enkele werkplekken in de rechtbank van Dordrecht.  

Het gebiedsteam ZHz heeft tevens een ISA (intake, spoed en intake)team die voor de regio ZHZ deze taken uitvoeren. Dit team werkt vanaf de locatie in Dordrecht.

De volgende taken worden door het ISA-team uitgevoerd:

 • De RvdK vertegenwoordigen bij de Jeugdbeschermingstafel;
 • De RvdK vertegenwoordigen binnen het Veiligheidshuis;
 • Ketenoverleg;
 • Bureaudienst;
 • Spoed civiel tijdens kantooruren;
 • Spoed straf (IVS) tijdens kantooruren;
 • Oppakken van onderzoek vanuit civiele spoed;
 • Oppakken van onderzoek vanuit de IVS‘en;
 • Toetsen van civiele zaken;
 • Toetsen van straf zaken.

#zinvolwerk
De Raad voor de Kinderbescherming is de campagne #zinvolwerk gestart, met persoonlijke verhalen van raadsonderzoekers laat de RvdK de veelzijdigheid van het raadswerk zien. Raadsonderzoekers vertellen met welke dilemma’s zij te maken krijgen, en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een relevant hbo-diploma en ervaring in het praten met kinderen en ouders die in een probleemcontext verkeren. Daarbinnen ben je oplossingsgericht in je manier van denken en vragen stellen.
 • Je beschikt over de SKJ-registratie jeugdzorgwerker of kunt deze op korte termijn aanvragen.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en deinst niet terug voor emotioneel beladen gesprekken.
 • Je bent vaardig in het snel en adequaat verzamelen, analyseren en wegen van informatie.
 • Je bent in staat om vanuit verschillende invalshoeken tot een advies te komen en dit helder te rapporteren.   
 • Je bent een open, betrokken en gedreven professional die actief bijdraagt aan teamresultaten.
 • Je durft te experimenteren met nieuwe onderzoekstijlen.
 • Je beschikt over overtuigingskracht en bent besluitvaardig.
 • Je kunt goed plannen, organiseren, steun bieden en steun vragen.
 • Je bent bereid om een aantal keer per jaar een piketdienst te verzorgen.
 • De teams zijn specifiek op zoek naar raadsonderzoekers met kennis van en affiniteit met het werken met kinderen en ouders in een complexe echtscheidingssituatie.
 • De teams zijn specifiek op zoek naar een nieuwe collega die op nuchtere en daadkrachtige wijze bij kan dragen aan de besluitvorming in een zelfsturend team.  

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Volgens het voor de functie geldende loopbaanplan vindt inschaling van nieuwe raadsonderzoekers plaats in schaal 9 minimaal BBRA (minimaal € 2.696,-) bij een 36-urige werkweek. De functie is gewaardeerd op schaal 10 BBRA 1984 (maximaal € 4.229,-). De genoemde bedragen zijn bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De Kinderbescherming ontwikkelt zich naar een organisatie met kleine werkeenheden die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de (kwantitatieve en kwalitatieve) teamresultaten. Bij gelijke geschiktheid en vergelijkbare matching met het team krijgen interne kandidaten voorrang. Kandidaten met SKJ-registratie zullen eveneens met voorrang worden behandeld.   
 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden medewerkers binnen de RvdK aangesteld als rijksambtenaar.
 • Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling van 2 jaar met de mogelijk van doorgroei naar een vaste aanstelling.
 • Het overhandigen van een VOG verklaring maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Een e-assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Vermeld in je sollicitatie naar welk team je voorkeur uitgaat. 
 • Je sollicitatie dient uiterlijk 4 september 2019 binnen te zijn. Gesprekken kunnen plaats vinden op 30 juli, 14 augustus,28 augustus en 11 september.
 • De bevestiging van uw sollicitatie kan mogelijk in uw SPAM mail terecht komen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken mensen die meedenken en geen blad voor de mond nemen als een kind in nood is. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega’s, maar ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar
ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. De RvdK is de werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen,
maar waar je ook de kans krijgt om te groeien.   

De Raad voor de Kinderbescherming maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A.Lund tot 16 juli

06-48102714

J. Eenshuistra vanaf 16 juli tot 17 augustus

06-48132625

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Raad voor de Kinderbescherming nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Meerdere Raadsonderzoekers Locatie Haarlem RVDK19/48

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Raadsonderzoekers locatie Eindhoven

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon