Meewerkstage filantropie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €628,-
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 7 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BDS22/DGSenB/220503
 • Plaatsingsdatum 22 november 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 2 jan 2023 - 1 jul 2023

Functie­omschrijving

Van reclames voor online gokken tot een integere goede doelen sector en de VOG, het team Integriteit en Kansspelen werkt aan de bescherming van kwetsbare personen én bescherming bij kwetsbare situaties. Ben jij flexibel, doortastend en staat voor jou de maatschappelijke opgave centraal? En houd je van (politieke) reuring op maatschappelijk relevante thema’s? Lees dan verder.

Filantropie
De rijksbrede coördinatie op filantropiebeleid is een van de prioriteiten van het team Integriteit en Kansspelen. Met zelfregulering als vertrekpunt werken we aan het stimuleren van geefgedrag, de integriteit van de sector en het bevorderen van de samenwerking tussen de sector en de overheid. De focus ligt de komende tijd op het realiseren van meer transparantie in de sector, het in kaart brengen en waar mogelijk verminderen van regeldruk en het verder verbeteren van de samenwerking.

Integriteit
Het team is ook verantwoordelijk voor het beleid rond de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Afgelopen jaar beoordeelde de Dienst Justis ruim 1,4 miljoen aanvragen voor een VOG. De VOG is een belangrijk instrument om maatschappelijke risico’s te beperken. Twee belangen staan hierbij centraal en worden tegen elkaar afgewogen: de bescherming van de samenleving tegen herhaalde criminaliteit en het belang van de aanvrager om na zijn of haar straf te re-integreren in de samenleving.

Kansspelen
Het valt bijna niet te missen: met de opening van de online gokmarkt is het kansspelbeleid flink in beweging. De Nederlandse overheid heeft daarbij als inzet het beschermen van spelers, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van fraude, witwassen en illegaal aanbod. De komende tijd ligt de focus op de monitoring en bijsturing van de online gokmarkt, vooral op het terrein van reclame en verslavingspreventie. Dit pakken we op samen met de Kansspelautoriteit, andere overheidspartijen, kansspelaanbieders en verslavingszorg.

Wie zoeken we?
Het takenpakket van de onderhavige vacature bevindt zich voornamelijk op het terrein van filantropie, maar ook in de clusters integriteit en kansspelbeleid is altijd werk aan de winkel.

De afdeling Integriteit en Kansspelen is op zoek naar een enthousiaste stagiair die het leuk vindt om ondersteuning te bieden aan de beleidsmedewerkers bij de uitvoering van projecten en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan een zeer divers terrein. Je leert steeds zelfstandiger te werken in een omgeving die doortastendheid, politiek bestuurlijke sensitiviteit en een pro actieve houding vergt.

Je ondersteunt een snelle en doeltreffende advisering aan onze ambtelijke en politieke top over beleidsontwikkelingen binnen de beleidsterreinen. Daarnaast leer je hoe, samen met collega’s en in interactie met de partners beleid ontwikkeld wordt en werk je mee aan Kamervragen, netwerkbijeenkomsten, werkbezoeken, overleggen, etc. Je bent in staat om zelfstandig te werken en kunt ten behoeve van de portefeuille meehelpen aan planning en invulling van overleggen en grotere bijeenkomsten. We zoeken iemand die tegen een stootje kan en er voor wil gaan, ook op onverwachte momenten. Daar staat tegenover dat je in korte tijd veel ervaring op doet en onder begeleiding kennis maakt met een complexe politiek bestuurlijke omgeving, een breed netwerk van stakeholders en de eerste stappen als beginnend beleidsmedewerker zet.

Wij vragen wat van je, maar zetten daar ook iets tegenover: je komt te werken in een fijn team, waar een collegiale werksfeer heerst en waar collega’s er voor elkaar zijn. Ook jouw ontwikkeling en begeleiding staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven naar een brede inzetbaarheid. Hoewel jouw focus bij filantropie zal liggen, vragen we geregeld ook om jouw inzet bij vraagstukken op andere thema’s in het team of bij projecten binnen het directoraat-generaal Straffen en Beschermen. Dat geeft je de kans een kijkje in alle keukens te nemen.

• academisch denkniveau, bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten, sociologie;
• flexibel inzetbaar;
• uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• in staat zelfstandig en in teamverband te werken;
• plannen en organiseren;
• analytisch en probleemoplossend vermogen;
• omgevingsbewustzijn;
• innovatief handelen;
• organisatiesensitiviteit;
• oordeelsvorming.

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bij stageperiode wordt een duur van 6 maanden vermeld. De stage kan eventueel ook aangegaan worden voor de duur van 12 maanden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:
- De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
- De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
- De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martina Braun

06-46091788

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage viering 175 jaar Grondwet 1848 / 40 jaar Grondwet 1983

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de wetgevingssector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

Directie Wetgeving en Juridische zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair(e) redactie Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon