Meewerkstage Wet openbaarheid bestuur

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Fiscale Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €635
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 18 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer FZ 21-27
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2021
 • Dienst­verband Meeloopstage

Functie­omschrijving

Het directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ) in Den Haag krijgt regelmatig verzoeken binnen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bijvoorbeeld over box 3 en over maatregelen rondom corona. Jij gaat tijdens deze stage samen met het Wob-aanspreekpunt binnen DGFZ, werkzaam binnen de afdeling Bestuursondersteuning, en de beleidsmedewerkers van DGFZ de uitdaging aan om de verzoeken te behandelen.

Ook draag je bij aan het bewaren en bewaken van het overzicht van alle Wob-verzoeken van DGFZ. De directie Algemene Fiscale Politiek, waar de afdeling Bestuursondersteuning onder valt, coördineert onder andere DGFZ-brede onderwerpen. Door mee te draaien in overleggen krijg je een inkijkje in een grote variëteit aan actuele en politieke onderwerpen. Binnen Bestuursondersteuning vind je collega’s met wie je kunt sparren over hoe je je werk kan verrichten.

Je bent veel in contact met de beleidsmedewerkers van DGFZ, juristen en medewerkers van de interne bedrijfsvoering. Samen zorg je voor de voortgang van de dossiers. Ook werk je soms mee aan het opstellen van een notitie of een intern project. Je werkt nauw samen met het Wob-aanspreekpunt in een ongedwongen, professionele en enthousiaste sfeer. We begeleiden je goed, wat inhoudt dat er – afhankelijk van de geldende coronamaatregelen – ruimte is om op kantoor te werken. Daarnaast krijg je snel verantwoordelijkheid. Zo zorgen we er samen voor dat jij het beste uit je tijd als stagiair bij DGFZ haalt.

De belangrijkste taken voor jou als stagiair zijn:

 • het zorgdragen dat de gevraagde informatie snel boven water komt;
 • het tijdig beoordelen en lakken van documenten met behulp van een (deels) automatisch systeem dat volop in ontwikkeling is;
 • het up-to-date houden van de overzichten van de verzoeken;
 • het opnemen van contact met collega’s over de stand van zaken van verzoeken.

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Fiscale Zaken

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Directoraat-generaal Fiscale Zaken, directie Algemeen Fiscale Politiek, afdeling Bestuursondersteuning
Samen werken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder hebben namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale Aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen we elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane, Toeslagen en uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Algemene Fiscale Politiek
De directie Algemene Fiscale Politiek geeft adviezen aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Financiën over het financieel-economische beleid en in het bijzonder het fiscale beleid. Onze directie vervult in het fiscale wetgevingsproces binnen het ministerie een adviserende en coördinerende rol. De directie is verantwoordelijk voor het ramen van de budgettaire effecten van fiscale maatregelen en het evalueren van fiscale regelingen, zoals specifieke aftrekposten. We werken aan de Nederlandse inbreng op fiscaal gebied binnen de EU en de OESO. We verrichten langetermijnstudies naar de gevolgen van aanpassingen in het fiscale stelsel. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Belastingdienst.

Onze directie bestaat uit vijf afdelingen: Strategie en Parlementaire aangelegenheden, Europese en Internationale Zaken, Analyse, Opdrachtgeverschap en Bestuursondersteuning.

Afdeling Bestuursondersteuning
De afdeling Bestuursondersteuning is onderdeel van de directie Algemene Fiscale Politiek. Onze afdeling heeft een verbindende rol binnen het DG Fiscale Zaken. Wij hebben een belangrijke beleidsondersteunende rol bij parlementaire processen en een groot aantal werkzaamheden rondom de wetgevingsoperatie. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor Wob-verzoeken binnen DGFZ. Ook zorgen we dat de interne organisatie en bedrijfsvoering soepel verloopt. Er worden diverse producten in het kader van de planning-en-controlcyclus geregisseerd en opgesteld, zoals het jaarplan en de viermaandsrapportages.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mirjam Scholtens, beleidsmedewerker

06-50158699

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair onderzoek en data-analyse

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Hbo-afstudeerstage finance, tax and advice (FRE) Grote Ondernemingen voorjaar 20

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon