Methodisch begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.945 - €3.954
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 50420
 • Plaatsingsdatum 21 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vanaf het moment dat een gedetineerde de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem binnenkomt begint de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met het voorbereiden van een succesvolle terugkeer naar de samenleving. Als methodisch begeleider heb je hier een belangrijke rol in. Heb jij je hbo of WO-diploma op zak en wil je werken in een bijzondere en unieke omgeving? Lees dan snel verder. 

Tijdens het detentie- en re-integratieproces (D&R-proces) van een gedetineerde zijn er aantal zaken van belang namelijk: het gedrag van de gedetineerde, zijn mogelijkheden, risico’s en slachtofferbelang. Om deze zaken eerlijk en onderbouwd te kunnen beoordelen, is het belangrijk om op een methodische manier het detentie- en re-integratieplan op te stellen en actueel te houden. Het is echt een functie met focus op het begeleiden van onze medewerkers zodat wij een optimaal D&R proces kunnen leveren aan onze gedetineerden. Je brengt de theorie van methodisch handelen naar de praktijk en geeft ‘coaching on the job’. Je vergroot het ‘draagvlak’ van het Detentie- & Re-integratietraject bij het personeel, waardoor het van ‘iedereen’ is in de PI. 

Verder heb je een belangrijke rol in het verbeteren van het proces waar gedetineerden mee te maken krijgen. Je beoordeelt hun dossiers aan de hand van een vastgestelde systematiek. Vervolgens formuleer je met het hoofd Detentie & Re-integratie en de diverse portefeuillehouders verbeterpunten om het eerste deel van het D&R-proces (intake en screening) op orde te brengen. Zo wordt er een goede start gemaakt met persoonsgerichte detentieën re-integratieplannen met concrete re-integratiedoelen en -acties. Zodra het proces van intake en screening op orde is, geef je feedback, ondersteuning en coaching aan medewerkers op het verbeteren van de zes-wekelijkse gedragsrapportages over de gedetineerde. Je zorgt voor een breder beeld voor de organisatie van de kwaliteit en kwantiteit m.b.t. het invullen van D&R plannen (rapportages) dankzij doorlopend dossieronderzoek.

Daarnaast geef je ondersteuning en coaching aan de voorzitters van het multidisciplinair overleg (MDO) over de methodische aanpak. Ook geef je feedback op de voorzittersrol en doe je een check op de volledigheid van dossiers (bij de voorbereiding op MDO). Je zorgt ervoor dat er meer inzicht is bij medewerkers binnen de vestiging van de relatie/samenhang tussen de Wet Straffen en Beschermen en het D&R-proces. Je weet hoe belangrijk het is om het kennisniveau van medewerkers met betrekking tot het opstellen van re-integratiedoelen te vergroten. En daarnaast zorg je er ook direct voor dat het kennisniveau en het bieden van handelingsperspectief voor medewerkers bij het voeren van trajectgesprekken ook wordt vergroot. 

Je werkt nauw samen met de implementatiecoördinator van de PI. De implementatiecoördinator helpt de PI met het in de praktijk brengen van de Wet straffen en beschermen en bij de kwalitatieve verbetering van het D&R proces. 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PI Arnhem is een hoogbeveiligde inrichting en kent verschillende regimes. Zo is er een gevangenis voor kort- en langgestraften, een huis van bewaring voor verdachten, een regionale zedenafdeling, een afdeling met extra zorg (EZV) voor kwetsbare gedetineerden, en een GVM-afdeling voor gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijke risico. De inrichting werkt samen met ketenpartners en gedetineerden aan een perspectiefvolle re-integratie in de samenleving. 

De afdeling D&R bestaat uit casemanagers, een coördinator reintegratiecentrum, een re-integratietrainer, medewerkers backoffice en medewerkers bevolkingsadministratie. De afdeling wordt aangestuurd door een Hoofd en een plaatsvervanger. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. van der Wal, waarnemend hoofd detentie & re-integratie

06-52738057

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gerben Eskes, senior corporate recruiter

06-57780493

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Methodisch begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend hoofd Detentie & Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon