Methodoloog

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 557401
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De termen validiteit, bias, triangulatie en kwaliteit zijn voor jou bekend terrein. In jouw baan als methodoloog bij het Toezichtberaad Defensie zijn het belangrijke termen, waarmee jij werkt aan de kwaliteit en de samenhang van het werk van onze toezichthouders. En zo lever jij in Den Haag een belangrijke bijdrage aan de versterking van het toezicht bij Defensie.

Als methodoloog en lid van het ondersteuningsteam Toezicht ontwikkel en innoveer je onderzoeksmethoden. Dat doe je samen met je collega’s. Een belangrijke taak is het bijdragen aan de opzet en uitvoering van onderzoeken en projecten. Je denkt en beweegt mee met de ontwikkelingen op de diverse terreinen waarop wij toezicht houden, ons toezicht en onze werkprocessen. Ontwikkelingen in het toezicht en wetenschappelijke inzichten vertaal jij naar het werk van de toezichthouders.

Op basis van je deskundigheid en ervaring adviseer je over het opzetten en uitvoeren van onderzoeken en projecten. Ook over andere zaken geef je advies, zoals over risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek, de aanpak van onderzoeken en de duiding van kwantitatieve of kwalitatieve data. Je hebt een centrale rol in de kwaliteitsborging, onder meer door het ontwikkelen van methoden en instrumenten, het uitvoeren van reviews en het begeleiden van evaluaties.

Daarnaast lever je een strategische bijdrage aan de bestuurlijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht binnen Defensie. En je zorgt voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden en andere instrumenten. Het onderhouden van relevante netwerken met externe inspecties, wetenschappelijke instellingen en belanghebbenden hoort ook bij je werk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij Defensie zijn verscheidene toezichthouders actief. Zij hebben zich in 2020 verenigd in het Toezichtberaad Defensie. Onderdeel van dit beraad zijn de Inspectie Militaire Gezondheidszorg, de Inspectie Veiligheid Defensie, het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen, de Militaire Luchtvaart Autoriteit, de Beveiligingsautoriteit en de Functionaris Gegevensbescherming.

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en een vertegenwoordiger van het Bureau secretaris-generaal nemen als toehoorder deel aan het beraad.

De doelstelling van het Toezichtberaad is het versterken van de kwaliteit en de samenhang van hun toezicht, om zo het effect en de zichtbaarheid daarvan te vergroten. Het gaat daarbij om het onderzoeksproces (methodologie, redactie, kwaliteits- en procesbeheersing), de competentieopbouw, het versterken en delen van kennis en het stimuleren van innovatie. De versterking van de kwaliteit en de samenhang van het werk van de interne toezichthouders moet uitmonden in een sterkere positie van het toezicht in het besturingsmodel van Defensie, naast beleid en uitvoering.

Het ondersteuningsteam Toezicht ondersteunt de leden van het beraad bij hun werkzaamheden. De secretaris van het beraad geeft leiding aan dit team. Daarnaast bestaat het team uit twee methodologen, twee redacteuren en een informatiemanager. Het team ontvangt zijn opdrachten van het beraad en wordt aangestuurd door de Inspecteur-Generaal Veiligheid als coördinerend toezichthouder. Het ondersteuningsteam is onderdeel van de Inspectie Veiligheid Defensie.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 65.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur science en technologie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior stafmedewerker IV / informatievoorzieningsmanager

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon