• Den Haag  -  route
  • Universitair Master
  • 38 uur
  • schaal 12
    €5.475 - €7.073 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 10 dagen
  • Vaste aanstelling
Kenmerk: 567200, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Als methodoloog versterk je ons toezicht. Met jouw methodologische kennis en ervaring adviseer je bij het opzetten en uitvoeren van methodologisch goed en efficiënt onderzoek en toezicht. Daarnaast ontwikkel je methoden voor onderzoek en toezicht bij Defensie. Uiteraard ga je dit niet alleen doen, wel wordt een mate van zelfstandigheid verwacht.
Taken:

- Je adviseert over het opzetten en uitvoeren van onderzoeken en projecten.
- Je zet analysesessies op en begeleidt deze.
- Je hebt een centrale rol in de kwaliteitsborging van onderzoek en toezicht door het ontwikkelen van methoden, het reviewen, het evalueren en het op basis daarvan leren en verbeteren.
- Je adviseert over risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek en de duiding van kwantitatieve of kwalitatieve data.
- Je zorgt voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden.
- Je onderhoudt netwerken met inspecties, wetenschap en belanghebbenden.
- Je vertaalt ontwikkelingen in het toezicht en wetenschappelijke inzichten naar het werk van de toezichthouders.
- Je levert een strategische bijdrage aan de bestuurlijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht binnen Defensie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Sinds 2018 is binnen Defensie de Inspectie Veiligheid Defensie actief om de veiligheid te verbeteren. Zij doet dit door onder andere voorvalonderzoek, thematisch en systeemgericht toezicht, waarbij het oogmerk is om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Het onderzoeksdomein betreft de sociale- en de fysieke veiligheid, het onderzoeksgebied is overal waar Defensie actief is.

De Inspectie Veiligheid Defensie is een platte organisatie en georganiseerd in twee afdelingen: de afdeling Onderzoek & Toezicht en de afdeling Strategie & Organisatie. De methodoloog valt onder de laatste afdeling waar naast ondersteuning voor de bedrijfsvoering, een aantal specialisten is ondergebracht. De methodoloog is zo’n specialist en draagt bij aan de kwaliteit van onderzoeken en projecten in de volle breedte van de organisatie. Deze functionaris is daarmee een spil binnen de inspectie.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Op basis van welke (risico)-analyses zet je schaarse onderzoek- en toezichtscapaciteit in om zo veel mogelijk veiligheidswinst te behalen? Welke methoden van dataverzameling en data-analyse gebruik je om een ongeval of een veiligheidsvraagstuk te onderzoeken binnen een beperkte doorlooptijd? Hoe structureer en analyseer je tientallen interviewverslagen? Als methodoloog bij de Inspectie Veiligheid Defensie adviseer je onderzoekers en inspecteurs over dit soort vragen. Daarnaast ben je indien nodig bereid en flexibel om zelf je armen uit de mouwen te steken tijdens onderzoek en toezicht.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon