• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 19 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/KKC/240346, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

“De dag begint met het project over kwaliteitsborging. We spreken over de verbreding van de typen producten waarin Inspectieonderzoeken naar buiten gaan en over de vraag hoe we de kwaliteit daarvan kunnen bepalen. Tussendoor belt een projectleider met een vraag over haar lopend onderzoekstraject en de keuze om bepaalde gegevens te gebruiken. Ik geef een voorlopig antwoord en we plannen iets in om de vraag uitvoeriger te bespreken. Erna spreek ik met twee inspecteurs die een Plan van Aanpak aan het schrijven zijn voor een onderzoek naar de Dienst Terugkeer- en Vertrek. We buigen ons over de vraag welke gegevens nodig zijn en hoe we die kunnen verkrijgen. Na een bijpraatmoment met een directe collega bereid ik de middagsessie voor. Ik begeleid dan een analysesessie in een verdiepend onderzoek waarin de eerste opzet voor het onderzoeksrapport wordt voorbereid”.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) werkt voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Als Inspectie houden we toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van Justitie en Veiligheid. Om onze toezichtstaak goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat de kwaliteit van het werk wordt gewaarborgd. Met jouw kennis van en ervaring met onderzoeksmethoden en -technieken, lever jij een actieve bijdrage aan de toezichtstaak van de Inspectie.

Bij het Kennis- en Kwaliteitscentrum van de Inspectie Justitie en Veiligheid (KKC) zet jij je als methodoloog samen met je collega’s in voor het steeds verder verhogen van de kwaliteit van de producten en activiteiten van de Inspectie. Je hebt ervaring met verschillende methoden, technieken en praktijken van onderzoek en gebruikt die om te adviseren over het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast heb je een centrale rol in het interdisciplinaire reviewteam van de inspectie dat concepten van plannen van aanpak en eindrapporten beoordeelt. Het instrument van de review is een hoeksteen van de kwaliteitsborging en vergt naast deskundigheid ook tact en doeltreffendheid in het overdragen van feedback. Verder adviseer je over risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek, maar over de duiding van kwantitatieve of kwalitatieve data ten behoeve van het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook zorg je voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden.

Verder zorg je voor relevante netwerken met wetenschappelijke kennisdragers en stakeholders en vertaal je wetenschappelijke inzichten naar het werk van de Inspectie. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht en toezichtsgebieden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Deze afdeling draagt zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces en de hele organisatie. Het KKC werkt o.a. aan het opzetten van een monitor met daarin data van en over onder toezicht staande organisaties. Je helpt bij het vormgeven van deze monitor en het ontwikkelen van risico-indicatoren. Daarbij help je bij het detecteren van informatiestromen en het analyseren van de (veelal kwantitatieve) informatie uit deze monitor. Ook zorg je voor relevante netwerken met wetenschappelijke kennisdragers en stakeholders en vertaal je wetenschappelijke inzichten naar het werk van de Inspectie. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht en toezichtsgebieden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Onder het motto: ‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn’ houdt de Inspectie toezicht op verschillende onderdelen van JenV. De kerntaak van de Inspectie van Justitie en Veiligheid is erop toezien dat organisaties die werkzaam zijn in het domein van justitie en veiligheid met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren en/of te handhaven, wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taakuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein. De Inspectie doet dit binnen de driehoek uitvoering, beleid en toezicht. Deskundig en onafhankelijk toezicht draagt ook bij aan het functioneren van het sturingsmodel eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast biedt toezicht de samenleving en de politiek inzicht in het functioneren van overheidsorganisaties. Het taakveld van de Inspectie is in beweging, zo worden nieuwe taken voorbereid en verkend, zoals toezicht op het experiment gesloten coffeeshopketen en op incassobureaus. De organisatie zit daarnaast in een fase van doorontwikkeling naar een gevarieerder instrumentarium waar regulier toezicht ook nadrukkelijker een onderdeel van is. De Inspectie heeft sociale veiligheid en inclusie hoog in het vaandel staan en werkt er continue aan.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Constant Hijzen

06 25374543

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Caroline Verver

06 25376829

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Juridisch Adviseur (KKC)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Inspecteur toezichtgebied Migratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Psychiater (salaris € 10.376,-)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Den Bosch
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon