Methodoloog tbv ontwikkeling set van uitkomstinformatie

Zorginstituut Nederland

 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 16 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 5 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 2021005707
 • Plaatsingsdatum 19 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kwaliteit van de zorg verbeteren. Dat is het uiteindelijke doel van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. Als methodoloog ga jij voor ons aan de slag met een ontwikkelset voor uitkomstinformatie. Zo versterk je met jouw expertise op het gebied van onderzoeksmethodologie het Zorginstituut Nederland.

Je ondersteunt en adviseert meerdere aandoeningsspecifieke werkgroepen bij het (door)ontwikkelen van (bestaande) indicatoren. Belangrijke vragen hierin zijn: wat is een goede indicator? En waar moet deze aan voldoen? Die beantwoord je in samenwerking met andere methodologen, ICT-experts en de secretaris van de werkgroep.

Bij het opstellen van indicatoren maak je gebruik van data-elementen uit verschillende bronnen. Daarnaast ben je betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden en de doorontwikkeling van de werkwijze van de werkgroepen. Denk onder andere aan overkoepelende formats en opdrachtomschrijvingen. Jouw rol hierin? Het inbrengen van jouw expertise op het gebied van onderzoeksmethodologie.

Je maakt deel uit van een divers team dat bestaat uit enthousiaste en gedreven professionals. De sfeer binnen ons team is informeel. We werken hard, maar er is ook tijd voor ontspannende (teambuildings)activiteiten. Van de informele weekstart tot koffie- en borrelmomenten.

Functie-eisen

De collega die wij zoeken …

 • heeft een afgeronde gezondheidsgerelateerde wo-master of is (bijna) gepromoveerd;
 • heeft minimaal een jaar werkervaring op het gebied van indicatoren of vragenlijsten in de gezondheidszorg, in het bijzonder van methodologieën rond de ontwikkeling van indicatoren en/of vragenlijsten (PROM/PREM), meetmethoden en het gebruik daarvan.
 • beschikt over adviesvaardigheden en heeft een proactieve houding.

Het is een pre als je …

 • inzicht hebt in de voor- en nadelen van verschillende methoden van dataverzameling;
 • ervaring hebt met coderingen, coderingssystemen en definities van het ziekenhuisinformatiesysteem of het elektronisch patiëntendossier;
 • ervaring hebt met het presenteren van data op verschillende manieren (visueel, schriftelijk en mondeling);
 • werkervaring hebt in het doen van onderzoek op het gebied van medisch-specialistische zorg.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 16
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Daarnaast biedt Zorginstituut Nederland flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 atv-dagen en een ABP-pensioenvoorziening. Het IKB omvat ook de vakantie-uitkering en de vaste eindejaarsuitkering van 8,3%.

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg werken patiëntenorganisaties, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen in een werkgroep om de uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken. De werkgroep richt zich op de vraag: “Welke uitkomstinformatie is nodig om het Samen Beslissen in de spreekkamer te bevorderen en de kwaliteit van zorg te verbeteren”. Binnen het programma heeft het Zorginstituut een faciliterende rol en we leveren de methodologen en adviseurs die het proces begeleiden en ondersteunen.

Zorginstituut Nederland

Van goede zorg verzekerd

Zorginstituut Nederland bewaakt de solidariteit in ons zorgstelsel. Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op goede zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. Via de premie voor de zorgverzekering en belastingen betalen we daar allemaal aan mee. Het Zorginstituut bewaakt de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, en zorgt ervoor dat de zorgpremies goed besteed worden.

Het Zorginstituut heeft als taak vast te stellen wat goede verzekerde zorg is. We adviseren de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over welke zorg in het basispakket thuishoort en welke niet. Daarnaast stimuleren we kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Ook bevorderen we digitale informatie-uitwisseling, verdelen we de inkomensafhankelijke bijdragen over de zorgverzekeraars (risicoverevening), beheren we de fondsen voor de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg en verstrekken we informatie over zorgkosten.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport. Bij het Zorginstituut werken ongeveer 430 medewerkers. De organisatie is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Een belangrijk thema daarbij is dat het Zorginstituut eraan wil bijdragen dat burgers zich beter over hun eigen gezondheidssituatie kunnen informeren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marciano Ferrier

06-41024320

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker advisering uitkomstgerichte zorg

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Informatiespecialist

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arts infectieziektebestrijding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon