Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Mobiliteitsadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGVBR/UBR/2019/45
 • Plaatsingsdatum 7 november 2019
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis

Functie­omschrijving

De juiste medewerker op de juiste plek. Dat is – heel kort gezegd – het doel van UBR Personeel | Workflow, en daarmee ook jouw persoonlijke mantra. Jij staat stevig in je schoenen als mobiliteitsadviseur en draagt graag bij aan een organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Jij helpt mee onze ambitie te realiseren om de overheid beter, sterker en slimmer te maken.

Als mobiliteitsadviseur ondersteun je het management bij hun strategische personeelsopgave. Je werkt voor het nieuwe UBR Personeel i.o., in het bijzonder voor de dienstenstroom Workflow. Ons belangrijkste doel is het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. De oplossingen waarover jij het management adviseert, zijn gericht op in-, door- en uitstroom. Soms gaat het om complexe situaties.

Zodra een opgave concreet is, kunnen medewerkers een begeleidingstraject volgen bij het zoeken naar een andere functie. Jouw adviesterrein en -producten zijn inhoudelijk sterk verweven met andere (advies- en beleids-)terreinen en (organisatorische) processen.

Jouw taken

 • Je coördineert de uitvoering van een of meer complexe mobiliteitsprojecten.
 • Je helpt de mobiliteitsmanager bij het vormgeven en uitvoeren van groepsgerichte, mogelijk interdepartementale mobiliteitscasuïstiek en –dossiers.
 • Je zorgt voor adequate bemensing, zowel vanuit UBR Personeel als daarbuiten.
 • Je bewaakt de voortgang, effectiviteit en zorgvuldigheid van het project en de onderliggende trajecten.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
 • Je ontwikkelt en realiseert dienstverlening en zorgt voor implementatie hiervan.
 • Je bewaakt de kwaliteit en de effecten van de dienstverlening in de toekomst.
 • Je adviseert het management gevraagd en ongevraagd over mobiliteitsvraagstukken.

Functie-eisen

 • Je heb een hbo-opleiding en minimaal vijf jaar ervaring binnen het rijk.
 • Je beschikt over brede HRM-kennis in het algemeen en bent vertrouwd met loopbaan- en talentontwikkeling.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het bemiddelen van (herplaatsings)kandidaten naar ander werk.
 • Je hebt affiniteit met HR Analytics en digitalisering.
 • Je bent aantoonbaar in staat om effectief en daadkrachtig leiding te geven aan groepen medewerkers of projectteams en je bewaakt de voortgang.
 • Je hebt ervaring met dossieropbouw, het voeren van een digitale administratie en het opstellen van rapportages.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en weet te overtuigen op basis van houding, gedrag en expertise.
 • Je bent in staat de rol van makelaar en regisseur te vervullen.
 • Je beschikt over een groot netwerk binnen de (Rijks)overheid.
 • Je kunt jezelf helder verwoorden, zowel mondeling als op papier, en bent bedreven in het geven van presentaties en het formuleren van adviezen.
 • Je kunt positieve resultaten van dienstverlening aantonen en onderbouwen.
 • Je kunt goed netwerken en – vanuit een zelfstandige positie - samenwerken in brede werkverbanden.
 • Je houdt altijd oog voor het belang van de organisatie en bent resultaatgericht.
 • Je handelt innovatief, ziet kansen en neemt graag zelf initiatief.
 • Je reflecteert en deelt je kennis en nieuwe inzichten met anderen.
 • Je weet je goed te verplaatsen in de gevoelens en belevingswereld van anderen en houdt daar rekening mee.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Gezien de ontwikkelingen in de organisatie gaat het vooralsnog om een aanstelling voor de duur van één jaar. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

UBR is een interne dienstverlener die de Rijksoverheid adviseert bij grote organisatieveranderingen, complexe ICT-trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. Daarnaast leveren wij specialistische diensten en producten op vier expertisegebieden: informatisering, personeel, organisatie en inkoop. Op elk van deze gebieden leveren wij diensten en producten op verschillende niveaus; van specialistische klussen tot grote politiek-bestuurlijke transitieopdrachten.

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren en te ontwikkelen. En we hebben geïnvesteerd in het doelmatig en duurzaam robuust maken van onze organisatie. Naast deze investeringen zijn er diverse ontwikkelingen binnen en buiten de Rijksoverheid, die vragen om een verdere doorontwikkeling van de koers van UBR. Ons doel is bij te dragen aan een sterkere, veiligere, slimmere en wendbaardere overheid.

UBR Personeel i.o. | Workflow
De doorontwikkeling van UBR heeft tot gevolg dat er momenteel twee tijdelijke werkorganisaties zijn binnen het domein van het voormalige Expertisecentrum Organisatie en Personeel. Dat zijn UBR Personeel i.o. en UBR Organisatie i.o.

UBR Personeel i.o. omvat de dienstenstromen Arbeidsjuridisch, In- door- en uitstroom, Workflow, Bedrijfszorg en de teams Organisatie-inrichting en Leren en Ontwikkelen.

Voor een wendbare en flexibele Rijksoverheid is mobiliteit en loopbaanontwikkeling belangrijk. In UBR Personeel i.o | Workflow helpen wij rijksorganisaties en leidinggevenden bij het inzetten van de juiste medewerker op de juiste plek. Daarbij kijken we allereerst naar het belang van de organisatie, het talent van de medewerker en een realistisch arbeidsperspectief.

We helpen teams en medewerkers optimaal gebruik te maken van hun talenten. Wij stimuleren hen zelf de regie nemen om hun sterke punten te ontwikkelen en zich bewust te zijn van eigen drijfveren en ambities. Onze begeleidingstrajecten hanteren daarvoor diverse methodes, zoals gesprekken, scans, assessments of feedback. Met behulp van de Mobiliteitsbank benutten wij de interne arbeidsmarkt zoveel mogelijk.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingrid van der Burgt, manager

06-18306904

Tineke Oostveen, manager

06-31759857

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Mobiliteitsmanager

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis

Medewerker UBR-bedrijfsvoeringsloket

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

HR-medewerker/coördinator bedrijfszorg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon