Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Mobiliteitsmanager

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 november Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGVBR/UBR/2019/46
 • Plaatsingsdatum 7 november 2019
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis

Functie­omschrijving

UBR Personeel is een nieuwe organisatie en nog volop in ontwikkeling. En dat biedt volop kansen voor jou als mobiliteitsmanager. Jij helpt organisatieonderdelen van de Rijksoverheid bij het plaatsen van de juiste medewerkers op de juiste plekken. Zo draag je bij aan ons einddoel: het beter, sterker én slimmer maken van de overheid.

Jouw specialiteit als mobiliteitsmanager is het zoeken naar oplossingen die gericht zijn op in-, door- en uitstroom. Je gaat aan de slag voor de nieuwe organisatie UBR Personeel i.o., in het bijzonder voor de dienstenstroom Workflow. Jij adviseert het management binnen de Rijksoverheid bij de realisatie van hun strategische personeelsopgave. Het doel is altijd het optimaal inzetbaar houden van medewerkers. Zodra de opgave concreet wordt, kunnen medewerkers een begeleidingstraject volgen. Je adviesterrein en -producten zijn inhoudelijk sterk verweven met andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatorische) processen.

Organisatieonderdelen kunnen te maken krijgen met een (verplichte) Van-Werk-Naar-Werkopgave. UBR Personeel i.o. voert zo’n programma in zijn geheel of in onderdelen uit, inclusief een eventuele contractovername. 

Jouw taken

 • Je geeft vorm aan groepsgerichte, mogelijk interdepartementale mobiliteitscasuïstiek en –dossiers en voert die uit.
 • Je coördineert de uitvoering van complexe mobiliteitsprojecten en zorgt voor adequate bemensing, vanuit UBR Personeel i.o. of daarbuiten.
 • Je bewaakt de voortgang, de effectiviteit en de zorgvuldigheid van een project en de onderliggende trajecten.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
 • Je bent verantwoordelijk voor de functionele aansturing van zowel de eigen als externe trajectbegeleiders.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de lopende mobiliteitstrajecten.
 • Je neemt binnen de organisatie van de opdrachtgever desgewenst ad interim de managementrol (deels) over bij het stimuleren van de mobiliteit van medewerkers.
 • Je adviseert het management gevraagd en ongevraagd over mobiliteitsvraagstukken.

Functie-eisen

 • Je heb een relevant wo-diploma en minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring binnen het rijk.
 • Je beschikt over brede HRM-kennis in het algemeen en hebt kennis van personele mobiliteit in het bijzonder.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in de bemiddeling van (herplaatsings)kandidaten naar ander werk.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van projecten en het samenstellen van teams.
 • Je hebt ervaring met dossieropbouw, het voeren van een digitale administratie en het opstellen van rapportages.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en weet te overtuigen op basis van houding, gedrag en expertise.
 • Je bent in staat de rol van makelaar en regisseur te vervullen.
 • Je beschikt over een groot netwerk binnen de (Rijks)overheid.
 • Je kunt jezelf helder verwoorden, zowel mondeling als op papier, en bent bedreven in het geven van presentaties en het formuleren van adviezen.
 • Je bent een uitstekende coach en hebt een natuurlijk overwicht binnen het (klant)team.
 • Je kunt positieve resultaten van begeleidingstrajecten aantonen en onderbouwen.
 • Je kunt vanuit jouw zelfstandige positie goed samenwerken in brede werkverbanden.
 • Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en handelt innovatief.
 • Je reflecteert en deelt je kennis en nieuwe inzichten graag met anderen.
 • Je handelt proactief en strategisch met kennis van en oog voor je omgeving en de organisatie.
 • Je geeft effectief en daadkrachtig leiding aan groepen medewerkers die mobiel moeten worden en aan projectteams die dit (mede) moeten bewerkstelligen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Gezien de ontwikkelingen in de organisatie gaat het vooralsnog om een aanstelling voor de duur van één jaar.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

UBR is een interne dienstverlener die de Rijksoverheid adviseert bij grote organisatieveranderingen, complexe ICT-trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. Daarnaast leveren wij specialistische diensten en producten op vier expertisegebieden: informatisering, personeel, organisatie en inkoop. Op elk van deze gebieden leveren wij diensten en producten op verschillende niveaus; van specialistische klussen tot grote politiek-bestuurlijke transitieopdrachten.

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren en te ontwikkelen. En we hebben geïnvesteerd in het doelmatig en duurzaam robuust maken van onze organisatie. Naast deze investeringen zijn er diverse ontwikkelingen binnen en buiten de Rijksoverheid, die vragen om een verdere doorontwikkeling van de koers van UBR. Ons doel is bij te dragen aan een sterkere, veiligere, slimmere en wendbaardere overheid.

UBR Personeel i.o. | Workflow

De doorontwikkeling van UBR heeft tot gevolg dat er momenteel twee tijdelijke werkorganisaties zijn binnen het domein van het voormalige Expertisecentrum Organisatie en Personeel. Dat zijn UBR Personeel i.o. en UBR Organisatie i.o.

UBR Personeel i.o. omvat de dienstenstromen Arbeidsjuridisch, In- door- en uitstroom, Workflow, Bedrijfszorg en de teams Organisatie-inrichting en Leren en Ontwikkelen.

Voor een wendbare en flexibele Rijksoverheid is mobiliteit en loopbaanontwikkeling belangrijk. In UBR Personeel i.o | Workflow helpen wij rijksorganisaties en leidinggevenden bij het inzetten van de juiste medewerker op de juiste plek. Daarbij kijken we allereerst naar het belang van de organisatie, het talent van de medewerker en een realistisch arbeidsperspectief.

We helpen teams en medewerkers optimaal gebruik te maken van hun talenten. Wij stimuleren hen zelf de regie nemen om hun sterke punten te ontwikkelen en zich bewust te zijn van eigen drijfveren en ambities. Onze begeleidingstrajecten hanteren daarvoor diverse methodes, zoals gesprekken, scans, assessments of feedback. Met behulp van de Mobiliteitsbank benutten wij de interne arbeidsmarkt zoveel mogelijk.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingrid van der Burgt, manager

06-18306904

Tineke Oostveen, manager

06-31759857

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Mobiliteitsadviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Detachering / IF / Uitzendbasis

HR-medewerker/coördinator bedrijfszorg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

I-Professional op het gebied van Project-/Programmamanagement of Architectuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon