MT-lid/afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Strategie (B&S)

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer BABD 472-21
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd B&S maak je onderdeel uit van het MT van SSO CFD, dat bestaat uit de directeur en 7 afdelingshoofden. Je bent verantwoordelijk voor de centrale bedrijfsvoerings- en strategische klantprocessen van SSO CFD en geeft leiding aan vijf teammanagers, ketenmanager bedrijfsvoering en zeven bestuursadviseurs (Bureau Directeursondersteuning).

In het verlengde van deze inhoudelijke afdelingsopgave wordt van het nieuwe afdelingshoofd gevraagd invulling te geven aan de rol van plaatsvervangend directeur. Voor deze rol beschik je over brede bestuurlijke ervaring en gedegen oriëntatie op alle taken en verantwoordelijkheden van SSO CFD. Je bent daarmee de rechterhand en een vanzelfsprekende sparring-partner van de directeur en neemt deel aan verschillende bestuurlijke overleggen en projecten als bestuurlijke vertegenwoordiger of verantwoordelijke van SSO CFD.

Binnen SSO CFD en in het bijzonder voor je afdeling ben je een bevlogen en inspirerende leider die de organisatie mede vormgeeft en verder blijft ontwikkelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Centrum Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) levert producten en diensten op het gebied van de bedrijfsvoering aan medewerkers van de Belastingdienst, Douane, Toeslagen én andere rijksdiensten. SSO faciliteert zo’n 100 gebouwen in Nederland en verzorgt daarin services voor verschillende Rijksafnemers in haar functie als concerndienstverlener (CDV) en voert samen met 3 collega-concerndienstverleners de regie op het gehele pakket van de rijksbrede facilitaire dienstverlening. Naast concerndienstverlener van het Rijk is SSO CFD 1 van de 13 Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) van het Rijk.

Bij SSO CFD staat voor iedere medewerker het belang van de klant voorop. Wij voegen waarde toe aan de doelen en processen van onze klanten door hen te ondersteunen op het gebied van facilitaire dienstverlening, huisvesting, inkoop en informatiehuishouding. Zo kunnen onze klanten zich maximaal richten op hun primaire proces.

De organisatie telt momenteel ca. 1200 medewerkers.

Kerntaken SSO CFD:

 • Verzorgen huisvesting van alle onderdelen van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen én andere rijksdiensten volgens het Rijkskader Fysieke Werkomgeving Rijk.
 • Verzorgen van de facilitaire dienstverlening in de panden en het leveren van producten en diensten volgens Rijks Producten en Diensten Catalogus (RPDC).
 • Verzorgen inkoop en het contractmanagement voor de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Zo ook de inkoop voor een aantal Rijksbrede categorieën.
 • Verwerking van post, digitalisering van documenten en document- en archiefbeheer. Informatiehuishouding verzorgt deze diensten aan de Belastingdienst, Douane en Toeslagen maar ook aan andere Rijksafnemers.

Bedrijfsvoering & Strategie

De afdeling bedrijfsvoering en strategie is een centraal gepositioneerde en functionerende afdeling met zo’n 90 betrokken collega’s, verdeeld over vijf teams.

 • Accountmanagement, voor de tactische en strategisch klantrelatie en contractering
 • Administratie, Beheer en Rapportage, voor werkzaamheden geconcentreerd rondom de SAP-administratie;
 • Business control, Interne beheersing en Risicomanagement, voor de centrale financiële- en control functie
 • Informatiemanagement, Data, Security en Portfoliomanagement.
 • Directiesecretariaat, verzorgt de directieondersteuning van de directeur en afdelingshoofden.

Daarnaast vervullen 7 adviseurs de bestuuradviesfunctie, onder de naam van Bureau directeursondersteuning en valt de ketenmanager bedrijfsvoering onder aansturing van het afdelingshoofd.

De afdeling bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe collega’s en dit geldt ook voor de werkprocessen, waar ook delen nog in een opbouwende fase zijn naar professionele werkverbanden en teams. Het werkgebied van de afdeling is enerzijds klantgeorïenteerd gericht op de klantrelaties en aansluiting op de interne voortbrengingsproces uitgevoerd door de andere afdelingen en ook de rijksbrede partnersamenwerking. Anderszijds ligt de nadruk op de centrale bedrijfsvoerings- en bestuurlijke werkprocessen en de samenwerking met de geleverde diensten en expertises van andere directies, zoals Control & Finance, SSO O&P, Communicatie en Informatievoorziening.

In 2022 zijn er voor de afdeling B&S een drietal bijzondere uitdagingen. Eind 2021 wordt een reorganisatie binnen SSO CFD afgerond, waarbij de financiële beheerfuncties die nu verspreid zijn over verschillende afdelingen worden gecentraliseerd binnen de afdeling B&S. Gelijktijdig wordt de herkenbaarheid versterkt van de zogenaamde ID&S functies (Informatiemanagement, Data en Security) en eveneens geconcentreerd binnen de afdeling B&S. Tenslotte wordt het Ketenbureau Bedrijfsvoering van de Belastingdienst in 2022 vanuit een concerndirectie binnen de afdeling gepositioneerd.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om in een dynamische omgeving leiding te geven en deel uit te maken van een enthousiast en samenwerkingsgericht MT SSO CFD;
 • Op strategisch niveau van publieke meerwaarde te zijn op bedrijfsvoering
 • Een salaris tussen de € 5.485,- en € 7.736,- bruto per maand (schaal 15). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma;
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • De functie heeft als standplaats Utrecht.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 25.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Saskia van der Merwe

06-5015602

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid/afdelingshoofd Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Communicatie Burgers & Bedrijven bij CD Communicatie

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid/afdelingshoofd Interactie Online bij de Belastingdienst

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon