MT lid / Afdelingshoofd Monitoring en Onderzoek

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Financieel / economisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
  • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 7 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52554, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Opgave

Ben jij een gedreven leider met een passie voor data en woningbouw? Heb je ervaring in het aansturen van teams en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waarbij je een cruciale rol speelt in het verzamelen, analyseren en toepassen van informatie om de regierol van het Rijk te versterken? Dan is deze functie van MT lid / Afdelingshoofd Monitoring en Onderzoek jou op het lijf geschreven!


Als afdelingshoofd Monitoring en Onderzoek vervul je een cruciale rol in het opbouwen van onze nieuwe directie en het versterken van samenwerking. Je geeft leiding aan de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe afdeling, ontstaan uit de splitsing van de directie Woningbouw. Hierbij inspireer je je medewerkers en draag je bij aan het realiseren van doelstellingen van directie Woningbouwbeleid. De afdeling zal bestaan uit ongeveer 12 fte (bezetting kan nog afwijken i.v.m. de opbouw van de afdeling).


Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de monitoring van woningbouw. Dit betreft zowel een monitor met prognose-informatie als een interbestuurlijke monitor met voortgangsgegevens.

Dit doe je samen met de bestuurlijke partners als provincies en gemeenten en met datapartners als het CBS en Kadaster. Je boort nieuwe mogelijkheden aan om aan monitoringsdata te komen. Je zorgt voor een strategische onderzoeksagenda binnen de directie en bent de drijvende kracht achter het datagedreven werken binnen de organisatie.


Deze uitdagende rol vraagt om iemand met affiniteit voor de woningbouwsector, die bekend is met interbestuurlijke processen en bereid is zich verder te verdiepen in de rol van informatieverantwoordelijke (IV-manager) voor de hele directie. Je speelt een actieve rol in het verbeteren van de IV-processen binnen het DG en draagt bij aan het verder brengen van datagedreven werken binnen de organisatie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je geeft leiding aan de ontwikkeling en implementatie van één van de vier nieuwe afdelingen, ontstaan uit de splitsing van de directie Woningbouw. De taak van de afdeling is het opzetten en beheren van een consistent geheel van interbestuurlijke monitoring voor de regie op de woningbouw. Daarbij gaat het zowel om prognose-informatie (vooruitkijkend) als om de voortgang van informatie (realisatiecijfers). Verder het zorgdragen voor strategische onderzoeksagenda van de directie en de kennisfunctie en ook datagedreven werken. De monitoring en het onderzoek zijn ten behoeve van de directie en het directoraat-generaal, ter politieke verantwoording en voor het voeren van goede regie op de woningbouw.

Afdeling Monitoring en Onderzoek

Directie Woningbouw

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtsstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland wordt evenwichtig verdeeld, onder regie van BZK. BZK zorgt voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Onze directie bestaat per komende 1 september dit jaar. Hij is ontstaan uit een splitsing van de directie Woningbouw in directie Woningbouwbeleid en directie Realisatie Woningbouw. De directie Woningbouwbeleid ontwikkelt het beleid dat is gericht op het realiseren van voldoende, betaalbare en passende woningen. Daarvoor heeft de directie een lange termijnvisie op de woningbouw, borgt zij de benodigde randvoorwaarden, ondersteunt zij kennis en innovatie, voert ze interdepartementaal overleg over woningbouw en maakt en beheert zij de benodigde (financiële) instrumenten. De directie verzorgt de landelijke en provinciale programmering. De directie bestaat uit vier afdelingen (Programmering en regie, Woningbouwkwaliteit en innovatie, Gebiedsontwikkeling en financiering en Monitoring en onderzoek) en een directieteam.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marja Appelman, directeur Woningbouw, plv. Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen 06-15513989

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup, management development consultant DGABD 06-21160395

Solliciteren?

Directie Woningbouw nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon