MT lid / Afdelingshoofd Sturing, Expertise en Bedrijfsvoering

  • Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Financieel / economisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Documentatie en Informatievoorziening
  • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 7 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52547, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Opgave
Wil jij een cruciale rol spelen in het vormgeven van een nieuwe afdeling binnen een dynamische directie? Ben jij een ervaren leider met een scherp oog voor veranderingen en een passie voor het creëren van een gestroomlijnde ondersteuning van deze nieuwe directie? Dan is deze functie van MT lid / Afdelingshoofd PMO (Projectmanagementoffice) Expertise en Bedrijfsvoering jou op het lijf geschreven!

Als afdelingshoofd PMO, Expertise en Bedrijfsvoering vervul je een cruciale rol in het opbouwen van onze nieuwe directie en het versterken van samenwerking. Je geeft leiding aan de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe afdeling, ontstaan uit de splitsing van de directie Woningbouw. Hierbij inspireer je je medewerkers en draag je bij aan het realiseren van doelstellingen van directie Realisatie Woningbouw.

Je bent verantwoordelijk voor het leiden van een divers samengestelde afdeling van ongeveer 21 fte (bezetting kan nog afwijken i.v.m. de opbouw van de afdeling) die ondersteunend is aan andere afdelingen binnen de directie. Vanuit deze functie heb je ook de rol van informatieverantwoordelijke (IV-manager) van de directie, waarbij je de verbinding legt met andere directies die vergelijkbare data verzamelen en gebruiken. Je speelt een essentiële rol in het verbeteren van de IV-processen binnen het DG en borgt samenwerkingsvormen met andere onderdelen van het DG en BZK.

Jouw belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat de directie informatie-gestuurd kan werken. Met een goed dashboard maak je activiteiten, voortgang en successen inzichtelijk bij het bevorderen van de realisatie van woningbouwprojecten. Je adviseert je collega mt-leden als ook de ambtelijke en politieke leiding van met ministerie over het beeld dat rijst uit de verzamelde informatie en welke acties nodig zijn. 

Je bent de p-manager van een team van experts die – door de drie andere afdelingen van de directie – ingezet kunnen worden voor ondersteuning van diverse gebieden en projecten. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de benodigde expertise beschikbaar is, zelfs als de behoefte door de tijd verandert. Daarnaast ben je de p-manager van het directieteam, dat grotendeels functioneel wordt geleid door de directiesecretaris. Deze ondersteun je dan ook om die rol goed vorm te geven.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je geeft leiding aan de ontwikkeling en implementatie van één van de vier nieuwe afdelingen, ontstaan uit de splitsing van de directie Woningbouw. De afdeling kent drie onderdelen. De bedrijfsvoering van de directie wordt uitgevoerd door het directieteam. Deze wordt functioneel geleid door de directiesecretaris die het secretariaat en de beleidsondersteuners aanstuurt. De projectmanagementoffice zorgt voor eenvormigheid en kwaliteit van de interne informatie en verantwoording en levert sturingsinformatie voor dat de andere drie afdelingen van de directie die actieve ondersteuning bieden aan woningbouwprojecten en -gebieden. Het team experts geven specialistische adviezen op het gebied van juridische, financiële, beleidsmatige en communicatieve zaken ten behoeve van specifieke woningbouwprojecten. Het betreft uitlenen van deze expertise en advies aan andere afdelingen op deze terreinen.

Directie Woningbouw

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtsstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

 

De ruimte in Nederland wordt evenwichtig verdeeld, onder regie van BZK. BZK zorgt voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

 

Onze directie bestaat per komende 1 september dit jaar. Hij is ontstaan uit een splitsing van de directie Woningbouw in directie Woningbouwbeleid en directie Realisatie Woningbouw. De directie Realisatie Woningbouw heeft als hoofddoel het doen realiseren van voldoende, betaalbare en passende woningen. Daarvoor maakt zij regionale afspraken (de Woondeals) en borgt daarmee dat er voldoende woningbouw geprogrammeerd staat. De directie ondersteunt partners met raad, daad en advies en heeft een aanjagende rol bij de woningbouw. Waar nodig, zoals bij grootschalige woningbouw, kan de directie in speciale gevallen opschalen van ondersteunend naar deelnemend. De directie borgt dat er een feedbackloop is van de praktijk naar nationaal beleid en kader. De directie kent vier afdelingen: PMO (Projectmanagementoffice) Expertise en Bedrijfsvoering, Regionale woningbouwontwikkeling Monz (midden, oost, noord en zuid Nederland), Regionale woningbouwontwikkeling West en Grootschalige woningbouw.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jacos van Zelst, directeur a.i. / kwartiermaker Realisatie Woningbouw 06-51786750

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Layla Aarup, management development consultant DGABD 06-21160395

Solliciteren?

Directie Woningbouw nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon