MT-lid Concernsturing/plv. Directeur BPZ bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer VWS210055 (BPZ)
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Volg jij politieke ontwikkelingen op de voet en weet jij hoe de aansluiting tussen uitvoering en beleid nog beter georganiseerd kan worden? Solliciteer dan als MT-lid Concernsturing bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanuit Den Haag geef je leiding aan 9 bevlogen en professionele medewerkers en zorg jij voor goede samenwerking en een professionele relatie tussen de verschillende onderdelen bij VWS. Daarbij treed je op als leidinggevende en publiek leider: een interessante uitdaging.

Opgave
Als lid van het MT en plaatsvervanger van de directeur ben je medeverantwoordelijk voor het laten slagen van de organisatie-brede doelstellingen van de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ).

Voor een goedwerkend stelsel van de Nederlandse gezondheidszorg zijn verschillende rollen noodzakelijk (uitvoering, toezicht, advies, regulering). Deze rollen zijn neergelegd bij inspectie, diensten, agentschappen, raden, planbureau en publiekrechtelijke ZBO’s. Al deze organisaties maken deel uit van de omgeving van VWS en vormen daarmee een deel van het ‘VWS-concern’. Als MT-lid Concernsturing ben je verantwoordelijk voor de advisering van de eigenaar (de plaatsvervangend Secretaris-Generaal) over uiteenlopende vraagstukken die in de samenwerking tussen uitvoering, beleid en eigenaar naar voren komen. Je adviseert de eigenaar over de onderlinge samenhang, visieontwikkeling en een effectieve planning-en controlcyclus. Daarbij trek je nauw op met beleidsdirecties en de bedrijfsvoeringsonderdelen binnen VWS. Daarmee stel je concernorganisaties in staat het beleid professioneel uit te voeren. Je stimuleert je teamleden om de concernorganisaties goed te leren kennen, professionele en transparante relaties te onderhouden binnen en buiten VWS en bent voor je teamleden een sparringpartner en verbindende factor in hun adviseursrol.

Door de coronacrisis zijn er (tijdelijke) nieuwe uitvoeringstaken bij VWS gestart. Dit vraagt om een snelle bundeling van expertise en flexibiliteit in de advisering voor de eigenaar. Ook is er veel aandacht voor ICT-ontwikkelingen bij concernorganisaties en de bijbehorende governance vraagstukken. In samenwerking met de CIO van de Directie Informatiebeleid houd je goed zicht op de rode draden en betrek je deze complexe ICT- en informatievraagstukken in de adviezen.

De afgelopen jaren is door Concernsturing een professionele en vooruitstrevende manier van werken neergezet. Het invullen van het eigenaarschap op deze wijze en de positionering binnen de directie BPZ is uniek en zorgt voor een integrale benadering van de relatie tussen kerndepartement en uitvoeringsorganisaties. De recente (maatschappelijke en politieke) aandacht voor de uitvoering vraagt om blijvende professionalisering van de interactie in de driehoek (concern, beleid en eigenaar). Een goede aansluiting tussen beleid en uitvoering is essentieel voor het realiseren van politieke en beleidsmatige doelstellingen. Het stimuleren en vroegtijdige betrekken van de uitvoering bij beleid en wetgeving is een van de adviezen uit de commissie Werk Aan Uitvoering waar Concernsturing een positieve bijdrage aan zal gaan leveren.

Als MT-lid van de directie BPZ maak je deel uit van een managementteam bestaande uit een directeur en 3 Mt-leden. Je vervult de rol van plaatsvervangend directeur. In samenspraak met de directeur BPZ worden een aantal directiebrede taken verdeeld. De komende tijd zal nog gekeken worden naar de verschillende MT-portefeuilles en de bijbehorende span of control. Mogelijk leidt dit tot een andere verdeling.

Kort samengevat de taken van Concernsturing:

 • Vast aanspreekpunt namens de eigenaar voor de concernorganisaties;
 • Bundelen van expertise en eenduidig adviseren over governance vraagstukken, ICT-vraagstukken, visieontwikkeling en een effectieve P&C-cyclus;
 • Gezamenlijk met de andere stafdirecties én de I-directie/CIO ontwikkelen van VWS-kaders en toepassen van rijksbrede kaders;
 • Onderhouden interdepartementale contacten met vergelijkbare eenheden bij andere departementen, met BZK, Algemene Rekenkamer en ADR;
 • Adviseren van (coördinerend) opdrachtgevers/ (beleids)directies en VWS-organisaties met betrekking tot vraagstukken die de driehoek opdrachtgever-eigenaar-opdrachtnemer betreffen;
 • Initiëren van relevante overlegvormen, bijvoorbeeld tussen ondersteuners van de (coördinerend) opdrachtgevers.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

• Academisch werk- en denkniveau
• Minimaal drie jaar leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving
• Kennis van en ervaring met complexe (eigenaars-)vraagstukken rond governance, ICT-vraagstukken bedrijfsvoering, en/of financieel toezicht
• Werkervaring in zowel beleid als uitvoering
• Ervaring met het adviseren van bestuurders of topambtenaren
• Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en strategisch inzicht
• Hoofd- en bijzaken onderscheiden in een dynamisch werkveld en medewerkers daarin kunnen begeleiden

Persoonlijke typering

Je bent een echte resultaatgerichte bouwer en verbinder. Je bent werkelijk geïnteresseerd in de uitvoeringspraktijk en gewend om te werken in een bestuurlijke en complexe omgeving. Je hebt een visie over de aansluiting tussen beleid en uitvoering. Politieke en rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van uitvoering volg je op de voet, zoals de tijdelijke Kamercommissie uitvoeringsorganisaties en de ministeriële commissie uitvoering.
Van het team en de teamleden wordt verwacht dat ze goed kunnen verbinden en schakelen, organisatiesensitief en resultaatgericht werken en een flexibele, proactieve werkhouding hebben. Daar heb je een goed oog voor. Medewerkers daag je uit zich verder te ontwikkelen door ruimte en vertrouwen te geven.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS210055 (BPZ) richten aan: Eline Scheper, directeur BPZ.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de bewindspersonen en de Bestuursraad (BR) als geheel en de BR-leden individueel. De directie BPZ heeft tot kerntaak om met de directies te zorgen voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering die leidt tot goede besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Als regisseur/procescoördinator is de directie BPZ een verbindende schakel tussen directies en concernorganisaties en van en naar bewindspersonen, de BR-leden en ook intra- en interdepartementaal en naar het Parlement. Daarnaast heeft de directie tot taak om de portefeuillehouder concernsturing (eigenaarsrol) te ondersteunen.

BPZ is georganiseerd in vijf teams: Bestuurlijke en Politieke Advisering, Logistiek, Kabinet en Secretariaat (LKS), Stukkenstroom, Beveiligingsambtenaar (BVA) en Concernsturing. Bij de directie werken ongeveer 70 mensen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap.

Als publieke leider beschikt je over de volgende kernkwaliteiten:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eline Scheper, Directeur BPZ

06-55737093

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD-Consultant VWS

06-50052293

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Algemeen Managementondersteuner BPZ “Vliegende Keep”

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT lid /plv directeur directie Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Open Overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon