MT lid Duurzame Warmte en Energiebesparing, tevens plaatsvervangend directeur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer DGKE_20210721_15
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

Deze functie biedt een unieke kans om invulling te geven aan afspraken in het Klimaatakkoord. Heb jij de ambitie om concreet bij te dragen aan de energietransitie in Nederland? Wil jij politiek-strategisch adviseren over wat er nodig is om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen en om minder energie te verbruiken? Weet jij vanuit een coherente visie hiervoor partijen binnen en buiten het Ministerie te mobiliseren. En kan jij bovendien de vertaling maken van regels en beleid naar realistische handelingsopties voor gemeenten, bedrijven en bewoners?

Wat ga je doen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de klimaatdoelen en voor de energietransitie. Van belang is dat er voortgang wordt geboekt op de ambitieuze doelen uit onder andere het Klimaatakkoord. Als MT-lid bij de directie Warmte en Ondergrond (W&O) werk je aan beleidsmatige en strategische onderwerpen, gericht op de transitie naar duurzame warmte en op energiebesparing. Verduurzaming van de gebouwde omgeving kan alleen met de inzet van meer duurzame warmtebronnen. Hiervoor is een gelaagde aanpak van enerzijds collectieve investeringen in bijvoorbeeld warmte-infrastructuur nodig en anderzijds individuele prikkels om verder te verduurzamen. Voor dat laatste voeren we bijvoorbeeld de ISDE-subsidieregeling uit. Het energiebesparingsbeleid richt zich primair op het bevorderen van investeringen door bedrijven in energie-efficiëntie en CO2-reductie.

Het betreft doorgaans complexe vraagstukken waar diverse belangen elkaar regelmatig tegenkomen en om sturing vragen. Denk aan de verminderde inzet van houtige biomassa als warmtebron, een nieuwe marktordening voor collectieve warmtenetten of een striktere naleving van de energiebesparingsplicht. Oplossingsrichtingen zijn niet eenduidig en vergen een goed politiek bestuurlijk gevoel en inzet en samenwerking van vele stakeholders om tot oplossingen te komen. We werken nauw samen met andere ministeries zoals BZK, met de medeoverheden, met bedrijven, met belangorganisaties en met uitvoerings- en toezichtorganisaties.

Binnen de directie houden jouw twee clusters zich bezig met het verduurzamen van de warmtevoorziening in Nederland. De werkzaamheden omvatten onder meer het wetstraject voor de nieuwe Warmtewet, de aanleg en financiering van warmte-infrastructuur en het ontwikkelen van geothermie en andere duurzame warmtebronnen zoals restwarmte, aquathermie en groen gas. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering (en komende herziening) van de Energie-efficiency richtlijn en de toepassing en naleving van de Energiebesparingsplicht voor bedrijven.

In samenwerking met de betrokken clusterleiders stuur je op de inhoud van twee clusters. Je hebt p-verantwoordelijkheid voor de betrokken medewerkers (ongeveer 20 medewerkers) en vertegenwoordigt de directie in relevante stuurgroepen en bestuurlijke overleggen.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring in het opereren in een complex veld met veel verschillende partijen en belangen en aantoonbaar in staat bruggen te bouwen en resultaten te boeken.
 • Coachend en toegankelijk leidinggevende, zet zich in voor een effectieve, resultaatgerichte en ook ontspannen werkcultuur waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Geeft gericht en tijdig feedback en staat er zelf ook voor open.
 • Je draagt op MT-niveau bij aan een goede samenwerking binnen DGK&E en EZK-breed én aan de strategische keuzes van de directie.
 • Ervaring met de energiesector of verduurzaming van de gebouwde omgeving of het bedrijfsleven is een voordeel.
 • In je rol als plaatsvervangend Directeur: van nature kijk je breed. Je vindt het leuk om over de grenzen van je eigen portefeuille mee te denken en te adviseren. Je bent resultaatgericht en planmatig ingesteld en je hebt een schouders eronder mentaliteit.

Gevraagde persoonlijke typering:

 • Inspirerend en verbindend leidinggevende met organisatietalent.
 • Sterke in- en externe oriëntatie, hoge mate van omgevingsbewust en bestuurssensitiviteit.
 • Uitstekende netwerker opereert met tact, toewijding en met politiek-bestuurlijk gevoel. In staat zich onafhankelijk op te stellen in het politieke en bestuurlijke krachtenveld en de rug recht te houden.
 • Heldere visie, analytisch scherp, strategisch inzicht, kijkt over grenzen heen en weet verbanden te leggen.
 • Creatief en flexibel reagerend op veranderende omstandigheden en toch koersvast.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Publiek Leiderschap:

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Deze vacature, evenals de andere ABD-vacatures, staat ook op www.algemenebestuursdienst.nl.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over de Directie Warmte & Ondergrond

De directie Warmte & Ondergrond is onderdeel van het directoraat-generaal Klimaat & Energie (DGK&E) van het ministerie van EZK. De directie richt zich op het realiseren van de warmteopgave uit het Klimaatakkoord, het realiseren van energiebesparing, het faciliteren van grote energieprojecten en draagt zorg voor veilige en doelmatige mijnbouwactiviteiten in Nederland onder meer door het maken van beleid en het afgeven van vergunningen. Daarbij zijn overheid, samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen verantwoordelijk voor de energietransitie. Alleen dan is deze opgave te realiseren. De directie is verder verantwoordelijk voor de inbreng van het Rijk bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) en de gemeentelijke en provinciale warmtevisies.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Meer informatie over EZK op: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sandor Gaastra, Directeur Generaal Klimaat en Energie (vanaf maandag 2 augustus)

070-3796151

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marens Evers, MD consultant voor de ministeries van EZK en LNV (Afwezig vanaf 6 t/m 15 augustus)

06-11301726

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT lid Communicatie Advies en Externe betrekkingen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Communicatie (DC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Directie Energie

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch subsidieadviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon