MT-lid Financien en Beleidsondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS23-939(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als MT-lid en afdelingshoofd Financiën en Beleidsondersteuning ben je verantwoordelijk voor het financieel beheer, de bedrijfsvoering en de beleidsondersteuning bij MEVA. De afdeling van 15 medewerkers bestaat uit de financieel adviseurs waaronder de Coördinerend Financieel Adviseur (CFA), de managementondersteuners en de directiesecretarissen. Zij vormen samen de ruggengraat van de directie.

Het cluster financiën geeft vorm en inhoud aan het financiële beleid en de financiële kaderstelling en draagt bij aan een resultaatgerichte sturing binnen de directie MEVA. Het cluster is verantwoordelijk voor de afhandeling van subsidies, bijdragen aan (uitvoerings)organisaties en een goed inkoopbeleid. Tevens is het cluster verantwoordelijk voor de verschillende facetten van de beleids- en budgetcyclus binnen de directie. Vanuit de rol van Coördinerend Financieel Adviseur (CFA) voor de SG-kolom fungeert MEVA als eerste aanspreekpunt voor andere financieel adviseurs binnen de kolom bij vragen over financiën en/of bedrijfsvoering.

De directiesecretarissen zorgen voor een efficiënte organisatie en uitvoering van interne bedrijfsvoeringprocessen en vertalen initiatieven naar slimme processen en betekenisvolle stappen. Zij duiden politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en zetten deze om in vervolgacties. Als spil binnen de directie schakelen zij tussen de beleidsmedewerkers, adviseurs, afdelingshoofden en de directeur en zijn zij het eerste aanspreekpunt voor collega’s. Zij zorgen onder andere voor de inhoudelijke voorbereiding van de wekelijkse vergaderingen van het managementteam (MT), coördineren directiebijeenkomsten, ondersteunen bij parlementaire zaken en stellen in samenspraak met het MT van het jaarplan op van de directie. Ook leveren zij een bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch personeelsbeleid van de directie.

De managementondersteuners verzorgen de secretariële- en facilitaire ondersteuning van de directie als geheel en voor het managementteam van MEVA in het bijzonder.

Wat ga je doen als afdelingshoofd Financiën en Beleidsondersteuning?

Vanuit jouw rol als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk de aansturing van de afdeling. Naast leidinggevende ben je een vakinhoudelijke gesprekspartner. Hierbij durf je impactvolle keuzes te maken en ga je een stevig advies niet uit te weg. Als lid van het MT MEVA, bestaande uit zes MT-leden, een directiesecretaris en een directeur, praat je inhoudelijk mee over dossiers van de andere afdelingen binnen MEVA. In dit collegiale MT kun je in overleg een horizontale portefeuille krijgen waarop je ook kennis en ervaring kunt opdoen in het zorgveld.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het leiding geven en coachen van 15 medewerkers en zorgt dat zij individueel en als team optimaal kunnen presteren.
 • Je zorgt voor een goede samenwerkingsrelatie zowel binnen MEVA als met collega-directies, -departementen en stakeholders in het veld.
 • Je bent verantwoordelijk voor, en hebt een kritische blik op, de beleidsmatige en bedrijfsvoering activiteiten van inkoop en subsidies binnen de directie. Je zorgt er voor dat resultaten scherp geformuleerd, en te monitoren, zijn. Dat er een gedegen financieel plan/begroting is en de risico’s bekend en beheerst zijn.
 • Je zet je kennis (en ervaring) proactief in om reguliere processen en werkzaamheden te verbeteren, uniformeren en informatiseren.
 • Je denkt proactief mee over financieel-economische vraagstukken, waaronder: financieringsbehoefte, sturingsvraagstukken, administratieve organisatie en interne beheersing.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en ruime kennis van financiën.
 • Je hebt ervaring met de planning en control cyclus binnen het rijk; en bent bij besluitvormingsmomenten een goede sparringpartner voor het team.
 • Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering en financieel management en je kunt een brug slaan tussen beleid en uitvoeringspraktijk
 • Je hebt een wo-diploma en aantoonbaar minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbaar meer dan drie jaar ervaring met het coördineren van werkzaamheden en/of leidinggevende ervaring.
 • Je bent een energieke en mensgerichte manager die inspireert, verbindt, motiveert en graag samen werkt. Hierbij geef je anderen ruimte waar het kan en neem je verantwoordelijkheid waar het moet.

Herken je jijzelf hierin ?
Er wordt van je verwacht dat je het overzicht creëert en bewaakt. Daarnaast zorg je voor een goede samenwerking en verbinding met andere directies binnen VWS, andere departementen en stakeholders. Je denkt vooruit en anticipeert actief op te verwachten vraagstukken en ontwikkelingen en doorziet kansen en mogelijkheden snel. Je hebt daarbij een creatieve geest en je bent goed in staat om “out of the box” te denken.

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Als je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Ben je al in vaste dienst van het Rijk en heb je een vaste aanstelling, dan kun je op basis van je vaste aanstelling ook bij ons in dienst treden;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews op 7 juni te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan kunnen wij na het eerste interview referenties opvragen bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

De opdracht van MEVA is om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Hierbij staan twee vragen centraal:

Hoe zorgen we voor voldoende, tevreden en goed toegeruste professionals in de zorg?
Hoe zorgen we ervoor dat de zorg straks nog collectief betaalbaar is?
We pakken deze vraagstukken aan met een breed palet aan kennis- en beleidsinstrumenten. Gericht op de betaalbaarheid van de zorg gaat het om strategische analyses en advies. Voor het vraagstuk van voldoende, tevreden en goed toegeruste zorgprofessionals zorgen we als eerste voor stevige randvoorwaarden. Dit doen we met wet- en regelgeving gericht op veilige beroepsuitoefening in de zorg (wet BIG), met beleid op het terrein van toekomstgericht opleiden en met financiering van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, op basis van gedegen ramingen. Daarnaast werken we met goede arbeidsmarktanalyses en prognoses aan inzicht in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en in de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Die uitdagingen pakken we samen met de sector aan. Denk aan vakbonden, werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het onderwijs.

Bij MEVA werken circa 100 medewerkers aan deze vraagstukken, verdeeld over 6 afdelingen:

 • de afdeling Algemeen Economisch Beleid
 • de afdeling Beroepen en Innovatie in de zorg
 • de afdeling Arbeidsmarkt
 • de afdeling Opleidingen en Juridisch Beleidsadvies
 • de afdeling Financiën en Beleidsondersteuning
 • de afdeling MEVA programma’s
 • De directie MEVA werkt voor alle Directoraten-Generaal van VWS. Organisatorisch valt MEVA onder de Secretaris-Generaal.

Werken bij MEVA vraagt om strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen binnen en buiten de directie is essentieel om onze opdracht goed te kunnen vervullen. Deze competenties zijn binnen de directie breed vertegenwoordigd en dit draagt bij aan de open en flexibele cultuur, die kenmerkend is voor MEVA.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS talent center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Innovatie in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris directie Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Wet open overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon