Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

MT-lid met uitzicht op plaatsvervangend directeur MEVA

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200105 (MEVA)
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd geef je op inspirerende wijze leiding aan een enthousiast team van inhoudelijke professionals. Je geeft direct leiding aan circa 20 medewerkers. Je bevordert kwaliteit, eenheid en vernieuwing van het werk op korte- en lange termijn. Je coacht, adviseert en stimuleert de medewerkers.

Bovendien zorg je ervoor dat er goede contacten worden onderhouden met de belangrijkste partners van MEVA binnen en buiten het departement,  onder andere met de sociaal-economische vierhoek- en kennisdirecties, en internationaal met de EU en OECD. Ook is het de bedoeling dat je op afzienbare termijn gaat functioneren als plaatsvervangend directeur voor MEVA. De opgave voor het komende jaar zal onder andere liggen bij de voorbereiding voor het nieuwe kabinet en de lessen uit de corona crisis, in gezamenlijkheid met de overige directies van VWS. AEB heeft hierbij coördinerende rol.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

 • algemeen econoom;
 • minimaal 3 jaar ervaring in het leiding geven aan professionals;
 • ervaring in een politiek/bestuurlijke context;
 • de potentie om door te groeien naar een functie op directeursniveau;
 • werkervaring bij één van de Haagse macro-economische directies (o.a. AFEP, ASEA of AEP) of in een vergelijkbare strategische macro-economische context buiten het Rijk is een pré.

Wat breng je mee?

 • Inspireren: innovatief denken en handelen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers, coachend leiding geven, eventueel bijsturen op de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers door het voeren van regelmatig overleg en functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Verbinden: samenwerken, samenbindend leiderschap, omgevingsbewustzijn; in staat om op een constructieve wijze met in- en externe partijen samen te werken, sensitiviteit voor het oppakken van signalen van gesprekspartners;
 • Richting geven: strategisch inzicht en handelen, overtuigingskracht, vasthoudendheid; kan zowel binnen als buiten VWS gezaghebbend en effectief optreden;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit, onderkennen van politiek bestuurlijke gevoeligheden en in staat hier adequaat mee om te gaan;
 • Onafhankelijk denken en optreden, zowel intern als extern; scherpe analyse en kritische rol; kunnen agenderen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; organisatiesensitief;
 • Stressbestendigheid; flexibiliteit (géén negen tot vijf mentaliteit);
 • Zelfinzicht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer VWS200105(MEVA) aan Nicole Kroon.

 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap. Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

                  - onze Visie op publiek leiderschap;

                  - de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;

                  - het profiel van een ABD'er

 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De verantwoordelijkheid van de directie MEVA is ervoor te zorgen dat zorg nu en in de toekomst voldoende kan worden geleverd. Daarbij gaat het specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende en gekwalificeerd personeel) en om de financiering (is de zorg straks nog collectief betaalbaar). Ook geven we de samenhang weer tussen deze thema’s en de ontwikkelingen in de toegankelijkheid en kwaliteit in de zorg.

Hierbij staan vier vragen centraal:

 1. Hoe financieren we de zorg, en hoe zorgen we ervoor dat deze straks nog collectief betaalbaar is?
 2. Hoe zorgen we voor een arbeidsmarkt met voldoende, tevreden en goed uitgeruste professionals in de zorg?
 3. Hoe zorgen we door middel van kwaliteitseisen aan zorgprofessionals voor een goede patiëntveiligheid?
 4. Hoe zorgen we voor een passende kostendekkende financiering van medische vervolgopleidingen, een goed opleidingsklimaat en integratie van voor de zorg relevante maatschappelijke ontwikkelingen in opleidingen?

Daartoe beschikt MEVA over specifieke en tegelijkertijd zorgbrede informatie, kennis- en beleidsinstrumenten (opleiden, ramen, financiering, strategie, informatie over arbeidsmarktvraagstukken, etc.)

MEVA kent een open en flexibele cultuur. Medewerkers zoeken elkaar vaak op, ook over de afdelingsgrenzen heen, werken samen aan projecten en gaan onderlinge discussies niet uit de weg. Ook de mogelijkheid van het tijdelijk bijspringen als er personele krapte is bij een van de afdelingen blijft bestaan. Het managementteam biedt een goede gelegenheid om naar de inzet van capaciteit te kijken. De kunst is dus niet om de grenzen tussen de afdelingen zo strak mogelijk af te bakenen maar juist om een samenwerkende afdelingsoverstijgende werkwijze te stimuleren. 

De afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB)

AEB richt zich op de financieel-economische kant van het zorgbeleid. De taken van de afdeling zijn op dit moment verdeeld over twee clusters. Tussen de clusters wordt veelvuldig samengewerkt:

Cluster Strategie en kennis: Dit cluster werkt aan de strategische hoofdlijnen van het beleid van VWS. Het signaleert trends, verzamelt en analyseert kennis en data over de ontwikkelingen in de zorg en levert op basis daarvan bouwstenen voor politiek-bestuurlijke besluitvorming. Het cluster draagt daarmee bij aan het strategisch vermogen van VWS om toekomstbestendig en samenhangend beleid te maken, gebaseerd op (economische) kennis en gevoed door een externe oriëntatie. Dit cluster is accounthouder binnen VWS voor de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau en de OECD. Dit cluster coördineert en ondersteunt de kennisfunctie van VWS samen met de Chief Science Officer (lid van MT MEVA).

Cluster Financiering, Ramingen en Economie: De financiering van de zorg, door premies en belastingen, heeft grote invloed op de ontwikkelingen in koopkracht, collectieve lastendruk en EMU-saldo. Dit cluster analyseert financieringsvraagstukken in de zorg en bereidt beleidsvarianten voor, waarbij de relatie wordt gelegd met de fiscale en financieel-economische doelstellingen van het kabinet. Daartoe levert deugdelijk onderbouwde en actuele ramingen van de uitgavenontwikkeling in ZVW en WLZ als input voor het Regeerakkoord en verschillende momenten in de begrotingscyclus. Hierbij zijn veelvuldige contacten met de ramingsexperts van CPB van belang.

Daarnaast adviseert de afdeling AEB op economische vraagstukken breder dan de zorg, zoals over economische MR-dossiers en ter voorbereiding van de CEC, CWIZO en Studiegroep Begrotingsruimte.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole Kroon, directeur MEVA

06-52527027

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mariska Dee, MD consultant bureau ABD

06-46627587

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Chief Science Officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT lid i-Advies en Toetsing bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon