MT-lid tevens plaatsvervangend concerndirecteur Informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 8 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BABD 76-21
 • Plaatsingsdatum 22 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

Wij willen de beste worden op het gebied van digitalisering. Daarin speel jij een belangrijke rol. Tussen wat we met IV kunnen en willen doen, zit nog een gat. Er is werk aan de winkel op het op orde krijgen en houden van de interne informatievoorziening en verantwoording daarover, IV-advisering in het hart van beleid, uitvoering en inspectie krijgen en het versterken van IV-kennis van alle IenW’ers. Er ligt dus een stevige inhoudelijke uitdaging voor je.

Je weet waar je het over hebt en waar je voor staat. Dankzij jou beschikt het CIO-office over de juiste kennis om op strategisch en tactisch niveau te kunnen opereren op domeinen als cyber, data, architectuur en automatisering. Ook bevorder je de samenwerking van het CIO-office met andere organisatieonderdelen van IenW. Dat je een verbindende persoonlijkheid bent en prima in staat bent snel een relevant Rijksbreed netwerk op te bouwen, komt hierbij goed van pas. Steeds weer stem jij je toon en stijl af op je omgeving. Zo beweeg je je probleemloos binnen de interne organisatie en binnen de departementale, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenvelden waarmee je te maken hebt. Continu draag je het beleid, de kaders en de kennis van informatievoorziening uit. Dit doe je binnen IenW, binnen de Rijksoverheid en extern.

Daarnaast wordt van jou als afdelingshoofd een belangrijke rol op personele aansturing verwacht. De concerndirectie is nieuw, ontstaan uit samenvoeging van bestaande afdelingen én uitbreiding in het licht van het groeiende belang van een volwassen IV. Jouw afdeling bestaat momenteel uit 10 fte en zal groeien naar 15 tot 20 fte met functies op strategische advisering, kaderstelling en architectuur en sturingsinstrumenten zoals portfoliomanagement.

Je bent een verbindend leidinggevende, die energie en initiatief laat zien om deze directie samen met de medewerkers klaar te maken voor de toekomst. Je bent inspirerend en proactief, betrokken en gericht op samenwerking en je weet mensen mee te krijgen en te overtuigen. Je hebt oog voor de medewerkers, zeker in deze tijd met alle thuiswerkuitdagingen.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?

Toelichting: Welke kwaliteiten zijn nodig om de opgave succesvol te realiseren in termen van kennis, competenties, ervaring, houding en persoonlijkheid Welke competenties zijn het meest relevant voor deze vacature ? De functie eisen, maximaal 5

 • Je koppelt academisch niveau aan actuele kennis van IV en de ontwikkelingen op dat terrein.
 • Je hebt leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke context of met politiek-bestuurlijke vraagstukken op middenmanagementniveau.
 • Je combineert strategische advisering en innovatiekracht met ervaring met beheers- en controlemechanismen binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt een heldere visie op de ontwikkeling van IV (data en ICT) binnen de Rijksoverheid.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuurdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als afdelingshoofd ben je lid van het MT, naast de concerndirecteur IV (tevens uitvoerend CIO) en een afdelingshoofd Integrale Beveiliging (tevens BVA). Jij vervangt de concerndirecteur IV bij haar afwezigheid.

Op dit moment bestaat de concerndirectie Informatievoorziening (IV) uit ongeveer 20 fte. De bedoeling is om de komende jaren uit te breiden naar zo’n 35 fte. De concern chief information security officer (CISO), de functionaris gegevensbescherming (FG) en de beveiligingsautoriteit (BVA) vallen ook onder deze directie.

De hoofdtaken van de concerndirectie op het gebied van IV zijn strategievorming, kaderstelling en control.

IV is een dominant kritische succesfactor voor beleid, uitvoering en inspectie geworden. De sturing en beheersing van IV-activiteiten bij ministeries - waaronder het ministerie van IenW - kan echter beter. De komende jaren wordt rijksbreed langs een drietal lijnen gewerkt aan versterking van de IV-functie:

 • (ook) strategische advisering aan de voorkant (IV in het hart van beleid, uitvoering en inspectie) in plaats van (alleen) formele control aan de achterkant;
 • opstellen van meerjarige departementale IV-plannen en het tegelijkertijd met de departementale begrotingen aanbieden op Prinsjesdag van die IV-plannen aan het parlement;
 • versterken van kennis en vaardigheden door meer aandacht te schenken aan het lerend vermogen van de IV-functie.

We verwachten dat die trajecten meerdere jaren in beslag nemen. Voor de CIO’s van de ministeries betekent dit dat zij een belangrijk deel van hun tijd bezig zijn met veranderen en kwartier maken. Zo ook de CIO van IenW. Belangrijk daarbij is dat IenW een grote organisatie is, bestaande uit veel verschillende onderdelen. Voor een succesvolle verandering richting een volwassener sturing en beheersing van IV-activiteiten, is een goede afstemming met al die onderdelen essentieel.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rian van den Broek, Concerndirecteur Informatievoorziening.

070-4566086

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Henny Bekhof, MD-consultant Bureau ABD

06-11055773

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Milieu hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur directie Beleid en Bestuursondersteuning

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Financiën medeoverheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon