• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 2 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52383, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Wil jij een sleutelrol vervullen als MT-secretaris bij het Financieel Dienstencentrum (FDC), waar je als adviseur in het managementteam een centrale rol vervuld? Ben je kritisch, tactvol en resultaatgericht? Ga de uitdaging aan en maak het verschil in een dynamische financiële omgeving!

Wat ga je doen? 
Als MT-secretaris bij het FDC (een belangrijk onderdeel van het SSC DJI) draag je verantwoordelijkheid voor zowel de secretariële als de administratieve ondersteuning. Tevens ben je adviseur binnen ons managementteam. Je hebt de taak om onze MT-overleggen en strategische bijeenkomsten te coördineren, plannen en organiseren. Daarbij zorg je voor nauwkeurige verslaglegging en opvolging van actiepunten, wat van groot belang is voor de effectiviteit van ons management. Je houdt actief contact met zowel interne als externe partijen, waardoor alle betrokkenen correct en tijdig worden geïnformeerd. Door jouw actieve deelname aan overleggen en het onderhouden van relaties, speel jij een cruciale rol als verbindende factor tijdens belangrijke besluitvormingsprocessen.

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden:

 • Inhoudelijke ondersteuning aan het management door middel van voorbereiding, advisering en administratieve werkzaamheden;
 • Agendabeheer en advisering van verschillende MT-overleggen en brengt annotatie-adviezen uit met betrekking tot te nemen besluiten;
 • Beoordeling en advisering van de kwaliteit van geleverde diensten en producten aan interne en externe partijen en adviseert de voorzitter over de te nemen besluiten;
 • Coördinatie en planning in samenspraak met de management, ondersteuner MT-overleggen, andere bijeenkomsten en klantgesprekken, inclusief de besluitvormingsprocessen en verslaglegging;
 • Voortgangscontrole op onderwerpen en attendeert leden van het FDC MT over uitvoering en evaluatie van genomen besluiten;
 • Klankbordfunctie voor het FDC MT, betrekt en informeert relevante stakeholders en weet mensen en organisatieonderdelen bij elkaar te krijgen;
 • Rapportages en documentatie: je stelt voortgangsrapportages, beleidsdocumenten, annotaties en andere interne documenten op, zowel op verzoek van het MT als op eigen initiatief;
 • Proces- en projectmatig werken door sturing te geven op planning en voortgang, het bewaken van budgetten en het opstellen van plannen van aanpak;
 • Budgetbewaking in afstemming met Business Control;
 • HR adviseert over een actueel overzicht van interne en externe medewerkers;
 • P & C en jaarplancyclus bewaken om te zorgen dat de processen tijdig en volgens plan verlopen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is een organisatieonderdeel van het SSC DJI. Het FDC voert een kwalitatieve en betrouwbare operationele inkoop en financiële administratieve dienstverlening uit, specifiek gericht op het ondersteunen van de aangesloten onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Door onze inspanningen stellen wij deze organisaties in staat zich volledig te concentreren op hun maatschappelijke opgave: het handhaven van de rechtsstaat en het bevorderen van een veilige en rechtvaardige samenleving in Nederland. Het FDC levert gestandaardiseerde producten en diensten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, waarbij maatwerkafspraken mogelijk zijn.

Wij zijn een professionele en betrouwbare partner en spelen proactief in op interne en externe ontwikkelingen. Tevens omarmen wij innovatie en volgen wij technologische ontwikkelingen binnen de financiële administraties op de voet. Hiermee verbeteren wij onze diensten en maken deze steeds efficiënter. Onze medewerkers zijn betrokken, bevlogen en deskundig en zij ervaren ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Als MT secretaris ben je onderdeel van het team management. Het team management geeft leiding aan 14 teams en heeft afstemming met de ondersteunende afdelingen van het SSC DJI. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer B. van der Horst, hoofd FDC 06-55441190

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw J. Harten, senior corporate recruiter DJI 06-31642291

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon