MT secretaris / Bestuursadviseur (accountbeheerder)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met mogelijkheid tot vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 9 augustus
 • Vacaturenummer RVO_20210622_12a
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij iemand die het plezierig vindt om op verschillende tafels te schakelen, te bouwen aan strategische (verduurzaming) opgaven en de regie te pakken op processen en collega's daarin mee te nemen? Dan is deze functie iets voor jou. Het betreft een (nieuwe) combi functie waarin twee werkpakketten samenkomen, namelijk de rol van MT secretaris van het MT Duurzaam bouw, regio en samenleving (DRS) en de rol van accountbeheerder voor het BZK account binnen RVO vanuit de afdeling Concernstaf, Personeel en Organisatie (CP&O).

In de functie van MT secretaris fungeer je als strategisch adviseur en sparringpartner voor het MT DRS en ondersteun je vanuit deze rol de afdelingsmanager DRS. Je geeft invulling en uitwerking aan onderwerpen in deze portefeuille en je zorgt voor de (inhoudelijke) voorbereiding van bijeenkomsten, afspraken en opvolging. Je signaleert en adviseert over interne en externe ontwikkelingen en geeft deze betekenis, je biedt proactief ondersteuning binnen de MT overleggen en zorgt dat interne en externe stakeholders goed zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen jouw scope. Je bewaakt de kwaliteit van agenda, stukken en besluitvorming en zorgt voor een goede voorbereiding en opvolging.

De secretaris draagt zorg voor de ondersteuning en advisering van de afdelingsmanager. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding, geeft advies, coördineert en voert regie op organisatie brede onderwerpen. Je vormt daarin de verbindende schakel met de organisatiestrategie. Je bent een spin-in-het-web en zorgt voor een uitstekende informatie-uitwisseling en afstemming binnen het MT en binnen de afdeling DRS.

Het tweede deel van het werkpakket bevat de rol van accountbeheerder (account- en relatiebeheer), vanuit de afdeling CP&O, voor het opdrachtenpakket dat RVO uitvoert voor het ministerie van BZK. 

In de rol van accountbeheerder ben je onder andere verantwoordelijk voor de regie op het proces van de opdrachtcyclus; namelijk regie op het offerteproces en opdrachtgeversoverleggen, redactie op offerte, coördinatie van rapportages en organisatie van accountteamoverleg. Je ondersteunt daarmee het relatiebeheer met de (coördinerend) beleidsmedewerkers op het departement en de doorontwikkeling van de opdrachtgeverrelatie. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan de ambitie van RVO om ‘Partner in Resultaat’ voor opdrachtgevers te zijn. Je ondersteunt de beleidsinteractie op directieniveau en zorgt daarbij onder andere voor voorbereiding van de overleggen met de opdrachtgevers en de communicatie van RVO over resultaten naar opdrachtgevers. Je houdt overzicht over het betreffende opdrachtenpakket en draagt zorg voor het signaleren en duiden van beleidsontwikkelingen. Dit doe je samen met je collega-accountbeheerder aan BZK-zijde.

Deze werkzaamheden verricht je in nauwe samenwerking met gedelegeerd portefeuillehouder(s) die namens de directie als opdrachtnemer optreedt en voor wie je tevens adviseur en sparringpartner bent. Je werkt hierbij goed samen met je collega-bestuursadviseurs, controllers en andere interne RVO collega's die bij het opdrachtenpakket van BZK en van andere opdrachtgevers betrokken zijn, met name deelportefeuillehouders. Dit doe je zowel op proces als inhoud en je brengt zo verbindingen aan tussen opdrachtenpakketten en met andere (directie)onderwerpen.

Door een combinatie van deze twee werkpakketten menen we dat we een interessant functie te creëren, waarbij de beoogde kandidaat haar of zijn werk juist goed kan combineren door de verschillende informatiestromen die hier samenkomen.

Functie-eisen

De collega die wij zoeken heeft een academisch denk- en werkniveau. Je beschikt over het vermogen om snel overzicht te krijgen en te houden, in voorkomende situaties rust te bewaren en de juiste prioriteiten te stellen. Je formuleert helder en aansprekend. Je kunt goed met tijdsdruk omgaan en snel en flexibel zaken oppakken als de actualiteit of situatie daarom vraagt. Je hebt een gedreven, resultaatgerichte en pragmatische instelling.

Je bent in staat om soepel samen te werken en hebt het talent om mensen mee te krijgen bij complexe coördinatie- en adviestaken. Je weet daarbij goed en tijdig af te stemmen met sleutelspelers binnen en buiten de organisatie.

Je hebt gevoel voor en voelt je thuis in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving. Bij voorkeur heb je ervaring met en inzicht in het werken met een opdracht- en rapportagecyclus / verantwoordingsmethodiek, en beschik je over aantoonbare (corporate) advies- en ondersteuningservaring binnen de Rijksoverheid. Kennis en/of ervaring met transitievraagstukken is een pré, evenzo kennis en ervaring met het ruimtelijke en/of duurzaamheidsdomein. Een gezond gevoel voor relativering en humor wordt gewaardeerd.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar met mogelijkheid tot vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Rijksambtenaren met een vaste aanstelling behouden hun rechtspositie.
 • Kandidaten van buiten de Rijksoverheid krijgen in eerste instantie een tijdelijk dienstverband.
 • De gesprekken vinden plaats op 18 augustus tussen 13:00 – 15:00 én op 19 augustus 13:00 – 14:00 / 16:00 – 17:00.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen deze functie werk je voor twee afdelingen, nl voor de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving en voor de concern afdeling Concernstaf, Personeel en Organisatie (CP&O). Daarmee hieronder een beschrijving van de beide afdelingen, waarbij de afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving jouw thuisbasis is. 

Afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving

De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren en werken aan maatschappelijke transities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Wij bedienen daarin decentrale overheden en regionale ontwikkeling. Uitvoering van delen van klimaatakkoord staat centraal, specifiek op gebied van verduurzaming gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit. Hiernaast zijn de thema's gebiedsontwikkeling, woningmarkt en sociale innovatie. Kennisontwikkeling en opbouw eveneens. Programmatische activiteiten, flankerend aan financieel instrumentarium staan centraal. De afdeling werkt voor breed shala aan opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, I&W, Landbouw en Natuur. De diensten lopen uiteen van het uitvoeren van ontwikkelen en uitdragen van kennis (bv Kennis- en leerplatforum Ubouw), Ondersteunen van proeftuinen van aardgasvrije wijken, ondersteuning RES, Nationaal programma Laadpalen, Interreg, ondersteuning expertteam Woningbouw ed.

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 10 teams:

 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 2
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Duurzame Mobiliteit 1 en 2
 • Team Regionale Opdrachten
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid
 • Team Duurzaam Bouwen 1, 2 en 3

Voor een ander deel van je werkpakket werk je functioneel voor de afdeling Concernstaf, Personeel en Organisatie (CP&O). Deze afdeling helpt de directie en het management bij het besturen van RVO. Dit doen ze pro-actief én interdisciplinair vanuit de verschillende vakgebieden. Het leveren overzicht, inzicht, analyses en advies voor de organisatie staat centraal. Strategisch, tactisch én hands on.

Afdeling Concernstaf, Personeel en Organisatie staat voor:

 • Een groep van vakmensen die RVO helpt in het realiseren van haar missie, visie en strategie en in de bedrijfsvoering.
 • Ze doen dat door elkaar vooruit te helpen in de opdrachten die we doen. We handelen daarbij congruent.
 • Ze zijn kritisch op onze eigen kwaliteit.
 • Delen kennis staat centraal. Evenzo blijvend leren en de klanten optimaal bedienen.
 • We werken vanuit vertrouwen in elkaar en staan met elkaar in verbinding door het aangaan van een goede werkrelatie en met elkaar de dialoog aan te gaan.
 • We werken samen vanuit kracht en talent, waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan.
 • We gaan samen ontwikkelen, experimenteren en betekenis geven.

De kerntaken van CP&O zijn:

 1. Advies te geven over de visie, strategie en organisatie van RVO.
 2. Inlichtingen te verzamelen en analyses te maken en op basis daarvan het DT, de organisatie en opdrachtgevers te adviseren.
 3. Optimale invulling te geven aan de netwerkfunctie (relatiebeheer, positionering en communicatie).
 4. Operationele sturing en ondersteuning te bieden voor de Directie van RVO.
 5. Organisatieontwikkeling- en inrichting; (maatschappelijke) ontwikkelingen vertalen naar de RVO-situatie. Koppeling/vertaling van de koers van de RVO-organisatie naar de inrichting van de organisatie (de advisering in de structuur, procesinrichting en organisatiecultuur) en de kwantitatieve en kwalitatieve bemensing van de organisatie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Judith Arends, afdelingsmanager DRS

06-51583990

Rick van Donkelaar, teammanager bij CP&O

06-28909473

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris elektrisch vervoer met internationaal perspectief

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider Internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Financieringsdeskundige voor gebiedsontwikkelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon