MT-secretaris Groningen en Ondergrond

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 augustus
 • Vacaturenummer DGGO_20220805_11/12
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ze zijn volop in het nieuws geweest, de Groningse aardbevingen als gevolg van gaswinning. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag wil de problematiek hier versneld oplossen en aanpalende maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Denk aan de verduurzaming van de diepe ondergrond. Als secretaris binnen ons directoraat-generaal Groningen en Ondergrond zorg jij dat het MT zijn belangrijke maatschappelijke doelen kan waarmaken.

Het MT, dat bestaat uit de directeur-generaal, drie beleidsdirecteuren, bestuursadviseur en strategisch adviseur vertrouwt op alle mogelijke manieren op jou. Dankzij jou lopen processen soepel aan de beleidsmatige én de uitvoeringskant. Bovendien bewaak jij de voortgang op gemaakte afspraken binnen en buiten ons directoraat-generaal. Zo maak je het mede mogelijk dat het MT zijn werk optimaal kan doen.

Kenmerkend voor jouw takenpakket? Het is breed en divers. Zo zorg je bij alle MT-overleggen voor een duidelijke agenda. Je bent in de lead bij het verzamelen van de juiste stukken. Deze stuur je, na controle op volledigheid, juistheid en kwaliteit, naar alle betrokkenen. Na ieder overleg maak je een helder verslag. Hierin leg je de gemaakte afspraken vast, waarvan je vervolgens de voorgang bewaakt. Je zet de gewenste acties op beleidsmatig en uitvoeringsgebied in gang. Denk aan het aan elkaar koppelen van bepaalde directies voor het uitstippelen van een verduurzamingsstrategie, of het coördineren van een interne verhuizing. En natuurlijk zorg je voor terugkoppeling.

Als de rechterhand van de directeur-generaal ben je de motor achter al diens afspraken. Je bewaakt de agenda waarin onder meer overleggen met de Bestuursraad en het bedrijfsvoeringsoverleg staan. Je bekijkt welke onderwerpen ter sprake gaan komen, zorgt voor annotaties en haalt relevante informatie op uit de organisatie. Daarnaast overleg je regelmatig met de MT-secretarissen van andere directies. Zo weet je wat er speelt en is de directeur-generaal altijd goed geïnformeerd. Bij al je werkzaamheden werk je nauw samen met de bestuursadviseur, je eerste aanspreekpunt en sparring partner waarmee je een echt team vormt.

Ook bij het opstellen en realiseren van ons jaarlijkse werkplan, waarin de doelen per dienstonderdeel zijn opgenomen, ben jij onmisbaar. Je voert de regie op de voortgang en agendeert de benodigde acties. Daarnaast ben je samen met de bestuursadviseur de hoeder van ons personeelsbudget. Je zorgt, samen met hr-adviseurs en binnen het budget, voor voldoende personeel. Tot slot pak je proactief uiteenlopende andere taken op. Zo richt je je op strategie-ontwikkeling, het doorvoeren van organisatieveranderingen en verbetering van de in- en externe communicatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Cluster Algemene Zaken
Jij werkt binnen het cluster Algemene Zaken. We zijn een compact, hecht en groeiend team en werken zowel voor het directoraat-generaal Groningen en Ondergrond als voor het directoraat-generaal Energie en Klimaat. We voeren als stafbureau diverse taken uit om de DG’s te ondersteunen en goed te laten functioneren. Het gaat hierbij onder meer om de parlementaire coördinatie, de begrotingscoördinatie, de introductie van nieuwe medewerkers, de interne communicatie, de organisatie van evenementen, het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling, informatiehuishouding, de coördinatie van Woo-verzoeken en last but not least: het secretariaat en de bestuurlijke ondersteuning van het MT.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal Groningen en Ondergrond (DG G&O)

Mijnbouw en andere activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit geldt zowel landelijk als regionaal. De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen in deze activiteiten, die cruciaal zijn voor het huidige én het toekomstige energiesysteem, te herstellen en te behouden. Het directoraat-generaal Groningen en Ondergrond (DG G&O) geeft uitvoering aan het beleid rond de gaswinning uit het Groningenveld, de kleine velden in de rest van Nederland en op de Noordzee. En rondom de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten rondom de energievoorziening en -transitie in Nederland. Denk aan geothermie en opslag in gas- en zoutcavernes (waterstof en(groen)gas).

Ons DG bestaat uit drie directies.

De directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen die werkt aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen.
De directie Versterken en Perspectief Groningen waarbinnen we werken aan de versnelling van de versterkingsoperatie, zodat de getroffen Groningers weer een veilig thuis hebben. Daarnaast werken we aan de koppeling met andere maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van de diepe ondergrond.
De directie Transitie Diepe Ondergrond die zich richt op het ondergrondse deel van de energietransitie en op een goed, doelmatig en duurzaam gebruik van de diepe ondergrond.

In ons werk staan we in nauwe verbinding met het directoraat-generaal Klimaat en Energie en het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij al onze taken werken we bovendien samen met diverse stakeholders. Denk aan regionale en lokale overheden, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, andere departementen, de toezichthouder, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kirsten Gieben, bestuursadviseur Algemene Zaken directoraat-generaal Groningen en Ondergrond

06 – 2519 1456

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT Secretaris Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Specialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon