Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Nederlandse kandidaat voor het CEDAW Comité

Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 12
 • Contractduur --
 • Uren per week 0
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer CEDAW Comité
 • Plaatsingsdatum 20 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Nederlandse kandidaat voor het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen van de Verenigde Naties (CEDAW-Comité).

Mensenrechten, waaronder vrouwenrechten, vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open en vrije samenlevingen overal ter wereld. Zonder de bevordering en bescherming van deze rechten kan er geen sprake zijn van democratie en een rechtsstaat. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een rijke traditie als het gaat om onze inzet voor mensenrechten in binnen- en buitenland. Internationaal is het Koninkrijk een aanjager voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers, LHBTI personen en gelijke rechten voor vrouwen en mannen. In het kader van deze inzet is besloten dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een Nederlandse kandidaat zal voordragen die, indien verkozen, zitting neemt in het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.

Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen van de Verenigde Naties (CEDAW-Comité), dat is opgericht bij het op 18 december 1979 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (het Verdrag), ziet toe op de naleving van het Verdrag door Verdragspartijen, waakt over de vooruitgang die is geboekt en bevordert de naleving van het Verdrag. Het CEDAW-Comité bestaat uit 23 onafhankelijke deskundigen van hoog aanzien van, onberispelijk gedrag en erkende bekwaamheid op de terreinen die door het Verdrag worden bestreken.

Het Comité houdt drie sessies per jaar van drie tot vier weken per keer, evenals bijeenkomsten van één week na elke sessie. De sessies vinden normaal gesproken plaats in februari/maart, juli en oktober/november in Geneve, Zwitserland. Van de leden van het comité wordt verwacht dat zij de hele duur deelnemen aan alle drie de jaarlijkse sessies, en op roulatiebasis aan de bijeenkomsten na afloop van de sessie.

Verdragspartijen zijn verplicht te rapporteren over de implementatie van het Verdrag aan het Comité. Het mandaat van het Comité omvat o.a.: (1) het beoordelen van rapportages en het doen van aanbevelingen aan desbetreffende verdragspartij, (2) het bezoeken van verdragspartijen, (3) het ontvangen en beoordelen van individuele klachten over vermeende schending van de rechten toegekend onder het Verdrag, (4) het onderzoeken van grove en/of systematische schendingen van het Verdrag, (5) het doen van algemene aanbevelingen en voorstellen aan alle verdragspartijen over de interpretatie/naleving van bepaalde artikelen en/of thema’s van het Verdrag. Van alle leden van het Comité wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle aspecten van het werk van het Comité.

Tijdens de sessies is de werkdruk voor de leden van het Comité hoog. Naast de formele bijeenkomsten van het Comité, vinden er eveneens informele bijeenkomsten plaats met betrekking tot de beoordeling van de rapportage van verdragspartijen. Tijdens de formele bijeenkomsten vindt gelijktijdige interpretatie plaats in de twee werktalen van het Comité zijnde Engels en Frans. Van leden van het Comité wordt verwacht dat zij voorafgaand aan een sessie veel analytisch en voorbereidend werk doen.

De leden van het Comité vervullen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Het betreft een onbetaalde nevenfunctie die wordt vervuld naast de functie die de geselecteerde kandidaat normaliter vervult. De leden van het Comité ontvangen wel een dagelijkse onkostenvergoeding om de kosten van accommodatie, maaltijden, lokaal vervoer en andere incidentele kosten te dekken voor reizen die verband houden met de werkzaamheden van het Comité. Meer informatie is te vinden: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB Handbook_EN.pdf

Indien de geselecteerde kandidaat verkozen wordt neemt deze zitting in het CEDAW Comité op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak voor de duur van vier jaar van 1 januari 2021 tot 31 december 2024 met de mogelijkheid om eenmalig voorgedragen te worden voor herverkiezing voor hetzelfde Comité; bij herverkiezing is de maximale zittingsduur acht (8) jaar.

Functie-eisen

 • Heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • Is van onberispelijk gedrag, van hoog aanzien, onpartijdig en onafhankelijk, en beschikt over erkende expertise op een of meerdere terreinen die door het Verdrag bestreken worden, waaronder tenminste kennis en expertise ten aanzien van mensenrechten en/of gendergelijkheid;
 • Heeft een relevante universitaire opleiding afgerond en is bij voorkeur gepromoveerd;
 • Heeft tenminste 15 jaar relevante werkervaring, waaronder werkervaring in een internationale setting en beschikt over interculturele sensitiviteit;
 • Spreekt en schijft vloeiend Engels en bij voorkeur ook Frans, de werktalen van het Comité. Beheersing van een van de andere officiële talen van de Verenigde Naties (Spaans, Arabisch, Russisch en Chinees) strekt tot de aanbeveling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  De leden van het Comité vervullen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Het betreft een onbetaalde nevenfunctie die wordt vervuld naast de functie die de geselecteerde kandidaat normaliter vervult. De leden van het Comité ontvangen wel een dagelijkse onkostenvergoeding om de kosten van accommodatie, maaltijden, lokaal vervoer en andere incidentele kosten te dekken voor reizen die verband houden met de werkzaamheden van het Comité.

 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur --
 • Maximaal aantal uren per week 0

Bijzonderheden

Voor werving en selectie van een geschikte kandidaat is een selectiecommissie opgericht bestaande uit medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gekwalificeerde kandidaten kunnen hun motivatiebrief, C.V. en eventuele publicatielijst uiterlijk zondag 27 oktober 2019 om 23:59 CET per e-mail sturen aan: dmm-kandidaturen@minbuza.nl Gelieve als onderwerp op te nemen: vertrouwelijk – vacature CEDAW Comité. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Ms. Hind Ribeiro-Bidaoui +31 (0) 70–3486623 of dmm-kandidaturen@minbuza.nl.  Een beperkt aantal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.

Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen van de Verenigde Naties (CEDAW-Comité), dat is opgericht bij het op 18 december 1979 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (het Verdrag), ziet toe op de naleving van het Verdrag door Verdragspartijen, waakt over de vooruitgang die is geboekt en bevordert de naleving van het Verdrag. Het CEDAW-Comité bestaat uit 23 onafhankelijke deskundigen van hoog aanzien van, onberispelijk gedrag en erkende bekwaamheid op de terreinen die door het Verdrag worden bestreken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld. 

In juni 2020 zullen er in New York verkiezingen plaatsvinden voor 12 vacant komende posities in het CEDAW Comité voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2024. De geselecteerde kandidaat wordt niet automatisch lid van het CEDAW Comité, maar zal namens het Koninkrijk der Nederlanden deelnemen aan deze internationaal uiterst competitieve-verkiezing tijdens de vergadering van verdragspartijen bij het Verdrag. In de aanloop naar deze verkiezingen zal de geselecteerde kandidaat worden ondersteund en begeleid door een campagneteam, bestaande uit medewerkers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal tevens een internationale campagne coördineren ten behoeve van de kandidaat met het oog op het verkrijgen van voldoende internationale steun om verkozen te worden. Ten behoeve van de campagne en op kosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt van de geselecteerde kandidaat de bereidheid verwacht een aantal reizen te maken naar New York, Genevé alsmede het bezoeken van relevante internationale bijeenkomsten. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat de geselecteerde kandidaat wordt verkozen.

Indien de geselecteerde kandidaat verkozen wordt neemt deze zitting in het CEDAW Comité op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak voor de duur van vier jaar van 1 januari 2021 tot 31 december 2024 met de mogelijkheid om eenmalig voorgedragen te worden voor herverkiezing voor hetzelfde Comité; bij herverkiezing is de maximale zittingsduur acht (8) jaar.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Nederlandse kandidaat voor het Comité voor de rechten van de mens van de VN

Het Comité voor de rechten van de mens (BUPO Comité)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 0
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Informatiemanager directies Europa en Integratie Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Zorg-/behandel inrichtingswerker (ZBIW'er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon