• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-661, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Weten wat er in het netwerk van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) allemaal speelt. Als omgevingsadviseur in Den Haag ben jij daarvoor de aangewezen persoon om dit uit te zoeken. De informatie die je in het netwerk ophaalt vertaal je in heldere en concrete adviezen. Dit doe je binnen de programmadirectie WaU, waarbij je meewerkt aan een betere publieke dienstverlening. Samen beter. Doe je mee?

Een overheidsbreed netwerk
In samenwerking met de andere omgevingsadviseurs bouw, verstevig en onderhoud je een groot overheidsbreed netwerk. Je haalt informatie op bij andere ministeries, publieke dienstverleners, decentrale overheden, mensen en ondernemers. De inzichten en knelpunten die je hierbij vindt, zet je om in belangrijke advies- en beslisproducten. Wat zijn de knelpunten en hoe moeten we hier strategisch op inspelen? Hierbij informeer je het netwerk over de ontwikkelingen van WaU. Dit doe je onder meer door WaU te vertegenwoordigen in externe overleggen of door het geven van presentaties aan externe partners. Verder ben je bezig met het:

 • adviseren over de strategie binnen WaU, dit doe je door onderwerpen te agenderen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen
 • opstellen van nota’s, adviezen en voorstellen waarbij je zorgt voor de nodige afstemming
 • voorbereiden van strategische overleggen van de ambtelijke en politieke top met partners uit het netwerk

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategie en Omgeving speelt een belangrijke rol in strategievorming van de Programmadirectie Werk aan Uitvoering. Dit doen we onder meer door het onderhouden en uitbreiden van het netwerk, het signaleren van knelpunten, het uitvoeren van omgevingsanalyses en dit om te zetten tot adviezen. Ook voert de afdeling de regie op alle parlementaire zaken. Denk hierbij aan de totstandkoming van Kamerbrieven, de voorbereiding van debatten en de beantwoording van Kamervragen. Tot slot speelt de afdeling een belangrijke rol in de voorbereiding van de strategische (financiële) besluitvorming, met het secretariaat van de Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU) en het adjunct-secretarisschap van de Ministeriële Commissie Uitvoering (MCU). Opgavegericht werken - samen met andere afdelingen binnen de programmadirectie - is erg belangrijk om te komen tot duurzame resultaten. De afdeling Strategie en Omgeving is één van de 3 afdelingen binnen de nieuwe Programmadirectie Werk aan Uitvoering. De afdeling bestaat nu nog uit 8 enthousiaste collega’s, maar we zijn druk bezig met een uitbreiding. Dit betekent dat we gezamenlijk gaan bouwen aan een nieuwe afdeling.

Het Programma en de Programmadirectie Werk aan Uitvoering

Het contact met de overheid is bepalend voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. Werk aan Uitvoering is een overheidsbreed programma met als doel: publieke dienstverlening duurzaam verbeteren. Dienstverlening die aansluit op de verwachtingen en behoeften van mensen en bedrijven en die menselijk, wendbaarder en toekomstbestendig is. Het programma richt zich op de vraagstukken die groter zijn dan één organisatie. Samen proberen departementen, publieke dienstverleners en andere betrokken partijen grote verbeteringen te maken. Dat is uniek. Nergens binnen de overheid werken zoveel organisaties samen aan één doel: betere publieke dienstverlening.. De programmadirectie Werk aan Uitvoering faciliteert en ondersteunt dit meerjarige programma (2021-2031) door onder meer overheidsbrede samenwerking te vergroten, kennisdeling en dialoog te faciliteren tussen beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici, vernieuwing en resultaatgerichte verandering aan te jagen. De programmadirectie (tot voor kort programmabureau) werkt overheidsbreed, maar is ondergebracht bij het ministerie van SZW.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marianne van der Velden

015-694825

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingsondersteuner

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Vereenvoudiging sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon