Omgevingsmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-118-A
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de totstandkoming van twee wegverbindingen in de regio Rotterdam en regio Arnhem. Het gaat om de Blankenburgverbinding die de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio gaat verbeteren. De aanleg van deze weg is in 2019 gestart en wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. En verder betreft het de ViA15, die de bereikbaarheid en regionale doorstroming rondom Arnhem bevordert. De planning is dat deze wegverbinding eind 2025 gereed is.
Vanaf de openstelling zal er voor het gebruik van deze twee wegverbindingen tol worden geheven om de infrastructuurprojecten te bekostigen. Op deze manier betalen weggebruikers mee aan de financiering van de aanleg van deze wegen, die zonder deze vorm van betaling niet zouden worden gerealiseerd. Naar verwachting zal deze heffing circa 25 jaar gelden.

Bij de introductie van tolheffing op deze twee wegverbindingen staat gebruiksvriendelijkheid voorop. Gerichte communicatie daarbij is essentieel voor het slagen van deze opgave. Temeer omdat beprijzing van infrastructuur vaak ook weerstand oproept. Daarom is het van belang om door middel van communicatie en omgevingsmanagement belanghebbenden en belangstellenden hierbij te betrekken en goed te informeren. Als omgevingsmanager speel jij daar een belangrijke rol in en ga jij hiermee aan de slag tezamen met diverse omgevingspartijen. Denk hierbij aan belangenorganisaties, beoogde uitvoeringsorganisaties, marktpartijen en Europese toldienstverleners.

Voor het zogeheten project Tijdelijke Tolheffing (TTH) zijn we op zoek naar een verbindende omgevingsmanager met een creatieve geest, een flexibele houding en een goed luisterend oor.
Wat ga jij precies doen?

Omgevingsmanagement

 • Je ontwikkelt een omgevingsmanagementstrategie en voert deze vervolgens uit;
 • Je organiseert bijeenkomsten met interne en externe stakeholders, onderhoudt samen met de projectleider TTH de relaties met de belangrijkste stakeholders en zorgt ervoor dat klantwensen op een structurele manier worden bijgehouden en afgehandeld;
 • Je neemt het voortouw in het (doen) ontwikkelen van communicatieproducten en draagt zorg voor een goed en aansprekend eindproduct.

Procesondersteuning

 • Je zorgt voor procescoördinatie van de contacten met de interne en externe omgeving, en bewaakt zo samen met de projectleider TTH de eenheid van handelen rond TTH;
 • Je zorgt ervoor dat belanghebbenden gehoord worden en je legt op verschillende (bestuurlijke) niveaus én door alle werkvelden en processen heen verbindingen. Daarmee zorg je dat de afspraken in samenhang en met draagvlak worden gerealiseerd. Hierin behartig je de belangen van IenW en heb je oog voor de wensen en eventuele weerstand van andere spelers;
 • Je levert input voor voortgangsrapportages en andere benodigde informatie ter beheersing van het project;
 • Je zorgt, in samenspraak met Directie Communicatie, voor de juiste kernboodschap(pen) en woordvoering.

Plaatsvervangend omgevingsmanager programmadirectie

 • Je adviseert de omgevingsmanager van de programmadirectie over inbreng en sturing voor de hele programmadirectie (incl. Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing) en vervangt deze bij afwezigheid;

Waar mogelijk, en wanneer je werkzaamheden het toelaten, kun je ook ingezet worden op activiteiten of gerichte taken bij het programma Vrachtwagenheffing.

Functie-eisen

 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur kennis van en ervaring met de onderwerpen verkeer en vervoer, innovatie, verduurzaming en wegbeprijzing;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met communicatie, bij voorkeur opgedaan in een beleids- en/of uitvoeringsomgeving;
 • Je bent politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief en kunt goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en kan kernachtig formuleren (mondeling en schriftelijk);
 • Je houdt van aanpakken, hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding en bent initiatiefrijk en proactief;
 • Je kan omgaan met weerstand en verschillende belangen, behoudt overzicht en weet zo kansen optimaal te benutten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur NTB
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats medio augustus.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Programmadirectie Vrachtwagenheffing (VWH) en Tijdelijke Tolheffing (TTH) - binnen Directoraat-generaal Mobiliteit – werkt aan de invoering van twee verschillende vormen van tolheffing:

 1. Kilometerheffing voor vrachtverkeer.
 2. Tolheffing voor alle verkeer op twee - nog te realiseren - snelwegtrajecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15.

Het programma Vrachtwagenheffing werkt aan de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer, vergelijkbaar met onze buurlanden. Het voornemen om een vrachtwagenheffing in te voeren komt voort uit het regeerakkoord van het (inmiddels demissionaire) kabinet Rutte III. Met de invoering van vrachtwagenheffing gaat al het binnen- en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Tegelijkertijd worden de vaste belastingen verlaagd. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van de vervoerssector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E.G. de Kok MSc

06-29471981

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider omgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistente

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker MIRT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon