Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Onderhandelaar Dure Geneesmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS190197 (GMT/PN)
 • Plaatsingsdatum 27 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Innovatieve maar dure geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar maken voor patiënten, nu én in de toekomst. Wil jij daaraan bijdragen? Als onderhandelaar bij het ministerie van VWS doe je dat binnen een toegewijd onderhandelteam. Dit in een omgeving waarin beleid, politiek, publieke en private belangen samenkomen, op het.snijvlak van commercie en de overheid. Je werkt aan besluiten van de minister die direct het belang raken van  de patiënt, de premiebetaler, en bedrijven.

Financiële arrangementen, zo heten de onderhandelde afspraken, worden afgesloten bij besluiten over opname in de basisverzekering van nieuwe dure geneesmiddelen. De arrangementen maken de geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten toegankelijk voor patiënt en arts. Het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen van het ministerie vormt de schakel tussen het advies door het Zorginstituut Nederland en het besluit over opname van een nieuw geneesmiddel in het basispakket door de Minister voor Medische Zorg en Sport. Je werkt aan concrete doelen in een beleidsmatige omgeving. Bovendien zet je samen met collega’s in op internationale samenwerking met overheden van andere EU-lidstaten.

Het team adviseert de minister, voert onderhandelingen met geneesmiddelfabrikanten en zorgt voor een professionele uitvoering van de arrangementen. Als onderhandelaar ((sr.) beleidsmedewerker) werk je aan de voorbereiding en uitvoering van de onderhandelingen en de arrangementen. Je stelt onderhandelnota’s en voorstellen op. Je voert onderhandelgesprekken. Je vertaalt financiële afspraken naar overeenkomsten en rekenmodellen en je vergaart en duidt relevante informatie over de plaats van het geneesmiddel in de behandeling en in de geneesmiddelmarkt nu, en in de voorzienbare toekomst.

In je dagelijkse werk heb je contact met onder meer patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars, inhoudsdeskundigen en uiteraard met de farma bedrijven Je kunt en wilt op termijn doorgroeien naar een rol waarbij jij als trekker zelfstandig onderhandelingstrajecten begeleidt en uitvoert binnen het team. De vacature betreft een uitbreiding van het team.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair werk- en denkniveau. Dit kan door een afgeronde universitaire opleiding in de richting farmacie, biomedische wetenschappen, biofarmaceutische wetenschappen, geneeskunde of (gezondheids)economie of met aantoonbare werkervaring op universitair niveau binnen een van deze vakgebieden;
 • Je hebt werkervaring in (zorg)inkoop, health technology assessment of market access van geneesmiddelen;
 • Je kunt medisch-wetenschappelijke en financiële informatie over geneesmiddelen bij elkaar brengen en analyseren;
 • Je kunt je standpunt helder en overtuigend verwoorden;
 • Je schrijft heldere notities en je kunt complexe materie kernachtig en eenduidig beschrijven voor anderen;
 • Je neemt initiatief, signaleert actief en pakt zaken op.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190197 (GMT/PN) richten aan: Huib Kooijman.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nederlandse burgers moeten verzekerd zijn van doelmatige zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) werkt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische producten, waarbij ruimte is voor innovatie. De directie is onderdeel van het Directoraat Generaal Curatieve Zorg en deels ook van het Directoraat Generaal Volksgezondheid. Binnen GMT komen krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang samen, met als spelers burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers.

Het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen heeft als aparte organisatie-eenheid (9 mw.) binnen de directie de verantwoordelijkheid voor de selectie, onderhandeling en uitvoering van financiële arrangementen en de advisering daarover aan de minister. De directie GMT kent verder verschillende beleidsclusters en is verantwoordelijk voor:

 • Het aanjagen van partijen in samenspel met de topsector Life Sciences Health om innovatie tot stand te brengen.
 • De beschikbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van lichaamsmaterialen (bloed, organen en weefsels).
 • De toelating van genees- en hulpmiddelen tot de markt en beleid voor klinisch onderzoek met medische producten, zoals bepaald in internationale regelgeving, de Geneesmiddelenwet en de Wet op de medische hulpmiddelen.
 • De vergoeding, betaalbaarheid en toegankelijkheid van genees- en hulpmiddelen via het basispakket van de Zorgverzekering.
 • De onderhandeling en uitvoering van financiële arrangementen voor dure geneesmiddelen.
 • De Wet Geneesmiddelenprijzen en het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
 • Het bevorderen van veilig gebruik van medische producten (waaronder geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en straling) en patiëntveiligheid.
 • Het beleid ten aanzien van registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen.
 • Het stimuleren van het doelmatig gebruik van medische producten.
 • Het beleid rondom uitvoering en vergoeding van farmaceutische zorg door apotheekhoudenden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Huib Kooijman

070-3406471

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker / enterprise-architect

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Beleidsmedewerker aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon