Ondersteunend adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus
 • Vacaturenummer RVB/2021/197
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wist je dat Defensie een van de grootste opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf is? Voor haar bedrijfsvoering en inzetbaarheid maakt de organisatie gebruik van honderden locaties in ons land, zoals vliegvelden, kazernes, oefenterreinen en havens. Veel van die locaties liggen vlakbij of in Natura 2000-gebieden. En allemaal moeten ze voldoen aan de actuele stikstof- en natuurwet- en regelgeving. Als senior medewerker zorg jij er samen met je collega's voor dat Defensie zo snel mogelijk in control is op het gebied van stikstofemissies.

Jij ondersteunt de (coördinerend) specialistisch adviseurs van de vakgroep bij de vergunningsprocessen die voortkomen uit de stikstofstrategie. Tot medio 2019 werd Defensie door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in grote mate vrijgesteld van de vergunningplicht voor stikstofdeposities. Dit vanwege het belang van haar inzetbaarheid. Sinds het PAS door de rechter onverbindend werd verklaard, neemt Defensie haar gedeelde verantwoordelijkheid. Per locatie moet de organisatie met haar activiteiten onder de kritische depositiewaarde voor stikstof blijven. Lukt dat niet? En biedt salderen geen oplossing? Dan volgt er een vergunningaanvraag die goed onderbouwd moet zijn met rapportages uit onder meer ecologische onderzoeken.

Zie jezelf als de olie in de machine van de vakgroep. Je levert gegevens aan zowel je collega's van de vakgroep en de secties Natuur en Omgevingsmanagement als aan externe partijen, zoals onderzoeksbureaus. Daarnaast plan je meetings, breng je de juiste mensen bij elkaar en verzorg je de verslaglegging bij overleggen. Ook monitor je de voortgang van de adviesaanvragen. En voor de adviseurs in je vakgroep fungeer je als klankbord. Dat betekent dat je ook gevraagd wordt om mee te denken over bijvoorbeeld de aanpak van ecologische onderzoeken. Of dat je een rapportage naleest op formulering en consistentie. Dankzij jou lopen alle processen die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet en het Programma Natuur gesmeerd.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma en kennis van en affiniteit met flora en fauna.
 • Je minimaal drie jaar ervaring met het ondersteunen van projecten waarbij stikstof een rol speelt.
 • Je bent in hoofdlijnen op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en hebt bij voorkeur kennis van infrastructuur.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken bij de overheid of een andere grote organisatie.
 • Je werkt nauwkeurig, schrijft goed Nederlands en zoekt graag de samenwerking op met je collega’s in de vakgroep en de secties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken digitaal plaats via videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het Ministerie van Defensie zal er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaatsvinden. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf vindt plaats nadat er een verklaring van geen bezwaar door de MIVD is afgegeven.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer verzorgt het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Sommige daarvan zijn specialties: panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. We verzorgen het beheer zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Ook realiseren we de kleinere projecten voor (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Buitenruimte
De huidige afdeling Buitenruimte bestaat uit vier secties en is landelijk georiënteerd. De afdeling heeft de taak om de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast leveren we producten voor het dagelijks onderhoud, planbaar onderhoud, projecten, keuringen en technische inspecties. We zijn ook integraal verantwoordelijk voor de organisatie brede afstemming als het gaat om kennismanagement. De komende jaren gaat de afdeling zich door ontwikkelen, met meer focus op het realiseren van projecten rondom de buitenruimte en de advisering daarover.

Sectie Natuur
De sectie Natuur heeft specialistische kennis op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. We adviseren onder meer over planvorming, techniek en beheer en onderhoud. Normaal gesproken werken we in twee vakgroepen: Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, en Ecologie. Voor de duur van vijf jaar zetten we samen met de sectie Omgevingsmanagement een nieuwe vakgroep op die zich helemaal toelegt op de implementatie van de Omgevingswet en het Programma Natuur bij Defensie. Jij gaat in deze vakgroep aan de slag met negen specialisten op het gebied van natuur en omgevingsmanagement. Ons doel? Er samen met Defensie voor zorgen dat de Omgevingswet goed landt binnen de defensieorganisatie en dat de Wet natuurbescherming op de juiste manier wordt toegepast. Je werkt nauw samen met de andere specialisten binnen de sectie Natuur. Regelmatig spiegel je met hen, zodat je op één lijn blijft in de uitvoering.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henny Overbeek-Janssen, Manager

06-25643255

Dick Buitenhuis

06-21863890

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend expert omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon