• Breda  -  route
  • Master/doctoraal
  • 19 uur
  • schaal 12
    €5.475 - €7.073 (bruto)
  • Onderwijs / opleiding
  • Solliciteer voor 6 augustus 2024
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 576445, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

De onderwijskundig lector bij het IDL jaagt de onderwijsinnovatie en onderwijsontwikkeling aan binnen de opleidingen van het IDL, investeert in de kwaliteit van de opleidingen en ontwikkelprogramma’s (waaronder de docentprofessionalisering) en borgt als voorzitter examencommissie de kwaliteit van de examens en diploma’s. Hiertoe verricht hij/zij met het lectoraat (thans 2,5 vte, groeiend naar 4,5 vte) onderzoek. De Lector verbindt de opleidingsteams van het IDL, heeft uitstekende relaties met de andere instituten van de NLDA en kenniscentra binnen en buiten Defensie.

Het IDL heeft twee deeltijdlectoren (beide 0,5vte), een lector met een onderwijskundige achtergrond een lector met een militaire achtergrond. De onderwijskundig lector vervult een brugfunctie naar het civiele hogere onderwijs. De militaire lector verbindt het IDL interdepartementale en internationale militair-wetenschappelijke instituten. Samen brengen de lectoren beide werelden bij elkaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. 

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer Dr. K Ackermans, Lector 06-57726695

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw M.T. Thorn, P&O-adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon