Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Vacaturenummer HC/2019/02
 • Plaatsingsdatum 5 maart 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De functie

Soms lukt het ons bij de Huurcommissie om een geschil tussen huurder en verhuurder te voorkomen, soms ook niet. Goed onderzoek is daarbij van wezenlijk belang. Jij bent de onderzoeker die een belangrijke bijdrage levert aan het werk van de Huurcommissie. Daarmee help je mensen verder.

Als onderzoeker bij de eenheid Onderzoek en Beslechten (O&B) van de Huurcommissie lever je een belangrijke bijdrage aan de vaktechnische kaders. Daar waar het gaat om geschillen op bouwkundig en/of financieel-administratief gebied ben jij de expert die onderzoek doet en een deskundigenrapport opstelt. Het rapport dat jij opstelt is begrijpelijk en informatief, waardoor de huurder en verhuurder het geschil zelf onderling kunnen oplossen.

Jouw werk is gevarieerd. Het ene moment verricht je metingen of controleer je voorzieningen, terwijl je even later telefonisch contact hebt met partijen of aan een bouwtechnische begroting werkt. Je maakt vergelijkingen, berekeningen van servicekosten en je kunt deelnemen aan projecten.

Functie-eisen

Jouw functie eisen

• Je hebt een MBO+/HBO-opleiding bouwkunde of gelijkwaardige deelcertificaten, aangevuld met praktijkervaring.
• Je hebt diepgaande kennis van huurprijsrecht, huurrecht, bouwtechnische aspecten, en servicekosten en juridische basiskennis.
• Je hebt kennis van de uitvoeringsbepalingen van de betreffende wet- en regelgeving en bent vaardig in het toepassen en bijhouden ervan.
• Je bent vaardig in het interpreteren van financieel-administratieve dan wel bouwtechnische wet- en regelgeving, en in het geven van een feitelijke toelichting daarop.
• Je bent vaardig in het verrichten van metingen, het maken van berekeningen en het opstellen van onderzoeksrapportages.
• Je hebt een hoge mate van professionaliteit, zowel inhoudelijk als in houding en gedrag.
• Je bent flexibel, klant- en resultaatgericht, je toont initiatief en je kunt je werk goed plannen en organiseren.
• Je bent analytisch, goed in staat om afwegingen te maken en op basis daarvan tot een realistisch oordeel te komen.
• Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.
Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken en sociale netwerken, kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Als voorwaarde voor een aanstelling vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

De opleiding is Bouwkunde of de bereidheid de opleiding HBO bouwkunde te volgen. Als je hieraan niet voldoet, heeft solliciteren geen zin.

 

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdelingen in het primair proces
Ieder geschil is uniek en vraagt om een unieke behandeling. Binnen de afdeling Intake en Bemiddelen vindt allereerst een brede, inhoudelijke intake plaats. Wij bepalen in een telefonisch overleg met de verzoeker wat het verzoek inhoudt. Het kan gaan om een vraag, een klacht of een aanvraag in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. We bespreken welke oplossingsrichting het meest voor de hand ligt. Denk dan bijvoorbeeld aan bemiddeling, onderzoek of geschilbeslechting. Veel verzoeken kunnen worden afgedaan door te bemiddelen tussen partijen. Door het geven van relevante informatie kunnen huurder en verhuurder hun geschil vaak zelf oplossen.

Wanneer wij tot de conclusie komen, dat de zaak zich niet (meer) voor bemiddelen leent, dan wordt deze doorgezet naar de afdeling Onderzoek en Beslechten (O&B). Daar wordt voortgebouwd op de vastgelegde feitelijke informatie over het verzoek. Op basis van een onderzoek wat resulteert in een deskundigenrapport kunnen partijen alsnog worden geholpen om het geschil onderling op te lossen. Als dat niet mogelijk is, zorgt O&B voor het voorbereiden, houden en afhandelen van de zittingen van de commissie.

De afdeling O&B levert drie verschillende producten op voor huurder en verhuurder:

 • een deskundigenrapport, op basis waarvan betrokken partijen kunnen besluiten of ze daarmee het onderlinge geschil kunnen oplossen;
 • een inhoudelijke voorzittersuitspraak, waarmee het geschil beslecht is;
 • een commissie-uitspraak, waarmee de voltallige zittingscommissie het geschil beslecht heeft.

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij conflicten of, indien nodig, conflicten formeel te beslechten door bindende uitspraken te doen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht. Zie ook www.huurcommissie.nl

De Huurcommissie heeft net een reorganisatie achter de rug en zit middenin een verandertraject. Tot nu toe richtte de dienstverlening zich vooral op het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder. Vanaf nu staan onze activiteiten, mede door de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, vooral in het teken van nieuwe oplossingsvormen voor conflicten en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders.

Onze ‘nieuwe’ organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primair proces: afdeling Intake en Bemiddelen en afdeling Onderzoek en Beslechten. De ondersteuning van het primaire proces is ondergebracht in de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederieke Diersen, manager

06-50080832

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Henny Wijbers, adviseur bedrijfsvoering

070-3754249

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (met aandachtsgebied commissiewerk)

Huurcommissie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Voedselviroloog COVID-19

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Enterprise Architect

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon