Onderzoeker capaciteitsramingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 20 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200326
 • Plaatsingsdatum 24 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De hoeveelheid data die justitiële organisaties verzamelen groeit explosief en wordt steeds complexer. Om aan de informatiebehoeften van de partners in de justitiële ketens te voldoen en adequate en bruikbare capaciteitsramingen te garanderen, zijn goed functionerende datacentrische systemen nodig. Als onderzoeker capaciteitsramingen bij de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in Den Haag lever jij een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen, beheren en benutten van deze systemen.

Met het zogenoemde Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum ramingen van de werklast van de ketenpartners binnen de justitiële ketens gemaakt. Dit model raamt de werklast aan de hand van ontwikkelingen in de samenleving buiten de invloedssfeer van het ministerie. Het model bestaat uit een groot aantal (regressie)vergelijkingen en variabelen. Om de variabelen, en daarmee de vergelijkingen, up-to-date te houden worden ieder jaar de meest recente data voor iedere variabele verzameld en in het model geladen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een databasesysteem.

Je draagt bij aan het verbeteren, de doorontwikkeling en het beheer van het PMJ en het onderliggende databasesysteem. Tevens lever je een bijdrage aan het jaarlijks genereren van accurate en bruikbare ramingen met behulp van het PMJ. Je rapporteert op inzichtelijke wijze over de ramingen.

In deze functie kun je volop gebruikmaken van jouw creatieve ideeën en ben je voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen om de ramingen accurater en het systeem efficiënter te maken. Je krijgt de ruimte om nieuwe trends en ontwikkelingen te volgen en toe te passen.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het PMJ en het onderliggende databasesysteem, onder andere door het (jaarlijks) invoeren van de meest recente data.
 • Je werkt mee aan het doorontwikkelen van het PMJ.
 • Je genereert jaarlijks de capaciteitsramingen voor de partners in de justitiële ketens.
 • Je rapporteert op inzichtelijke wijze over de gegenereerde ramingen.
 • Je monitort de accuraatheid van de ramingen en borgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data en rapportages.
 • Je ondersteunt de senior onderzoeker en het afdelingshoofd bij de gesprekken met het ministerie over de ramingen.
 • Je houdt je kennis up-to-date ten aanzien van de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van modelbouw en factoren die het beroep op justitiële voorzieningen beïnvloeden.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding in de exacte wetenschappen, bijvoorbeeld econometrie, toegepaste wiskunde of informatica.
 • Je hebt kennis van en ervaring met modelleren, statistische onderzoeksmethoden en -technieken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met programmeren, software-engineering en databasetechnologie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met eigentijdse data-analyticstechnieken.
 • Je bent geïnteresseerd in actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die
  relevant zijn voor de beleidsterreinen van Justitie.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en kunt kernachtige rapporten en publicaties schrijven.
 • Je hebt goede communicatieve eigenschappen, een proactieve houding en het vermogen om onderzoeksresultaten te plaatsen in hun beleidscontext.
 • Je bent omgevingsbewust en samenwerkingsgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van justitie en veiligheid. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit Rechtshandhaving en Sancties, en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale- en Vreemdelingenaangelegenheden richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en de begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht alle afdelingsondersteunende activiteiten van het WODC. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie en kennisverspreiding van het WODC.

Afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse
De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) bestaat naast het hoofd uit ruim tien medewerkers. SIBa heeft zich in de afgelopen 10 jaar mede ontwikkeld tot een datacentrum. De kerntaken van de afdeling zijn het verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële en veiligheidsdata. Er worden onder andere analyses op grote verzamelingen van data uitgevoerd om specifieke beleids- en onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en waarbij naar het functioneren van ketens op het terrein van justitie en veiligheid gekeken wordt. Ook wordt bestudeerd wat voor (ongewenste) gevolgen ontwikkelingen in de ICT kunnen hebben voor het justitie- en veiligheidsdomein en hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. S. van den Braak

06-52877456

Mevrouw dr. D. Moolenaar

06-52877098

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.W. Hoogduijn

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) adviseur beleidseffectiviteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 18 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Commissiesecretaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon