Onderzoeker duurzame energie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 29 december
 • Vacaturenummer PBL 22- 234
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het gebruik van windenergie, geothermie, grootschalige warmtepompen, e-boilers, elektrificatie van industriële processen, waterstofproductie, vergisting of CO2-opslag zijn mogelijkheden om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Om dit te stimuleren kan subsidie worden aangevraagd via de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE ++). De organisaties die van deze subsidieregeling gebruik willen maken, zijn divers: van de grootste bedrijven in Nederland via het midden- en kleinbedrijf tot aan lagere overheden en energiecoöperaties van inwoners.

Op dit actuele én gevoelige onderwerp zoekt het PBL een wetenschappelijk medewerker. In deze functie zal je, samen met je collega’s, advies geven aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de productiekosten en marktwaarde van hernieuwbare energie en CO2-reductie. Ben je net afgestudeerd of heb je al ruime ervaring? Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden bij ons team!

Wat ga je doen?
Als onze nieuwe collega praat je vanuit een onafhankelijke positie met belanghebbenden om een goed beeld te krijgen over hun plannen voor nieuwe projecten en de kosten daarvoor. De informatie die je daar uit haalt, gebruik je om met behulp van rekenmodellen onderdelen van het advies op te stellen. Met deze modellen bereken je de subsidiebedragen en hoeveel CO2-uitstoot vermeden kan worden. Je werkt ook mee aan het verbeteren van onze onderzoeksmethode en de rekenmodellen. De berekeningen en de modellen vormen de kern van het werk, maar het hart van het werk zit in samenwerking, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

We werken bij het SDE++-advies samen in een groep van ongeveer 15 mensen. Vanwege het grote belang van het werk, werk je altijd samen met een collega en bereid je gezamenlijk het advies voor. Ook praten we geregeld in de hele groep om de werkaanpak consistent te houden. Betrokkenheid en collegiaal samenwerken staan centraal in ons team.

Het PBL is een onafhankelijk kennisinstituut. Als PBL-onderzoeker krijg je veel vrijheid om, samen met je collega’s, onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Daarmee breng je maatschappelijk relevante kennis in beleidsprocessen in.

Inwerken
Een goede landing in de organisatie vinden wij erg belangrijk. In je inwerkperiode zul je dan ook begeleid worden door een directe collega. Zij of hij is je eerste aanspreekpunt in de periode waarin je je vertrouwd maakt met de organisatie. Daarnaast kent het PBL een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers waarin aandacht is voor de rol en positie van het planbureau, onze werkwijzen en de werkcultuur.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de mogelijkheden om klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan en de uitdagingen die dat voor het energiesysteem biedt. Het gaat daarbij om hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau - nationaal, Europees en mondiaal - raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de technologische, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en een systeembenadering spelen hierbij een belangrijke rol.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Koen Schoots, projectleider SDE ++

06-22789970

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ervaren onderzoeker emissies van luchtverontreinigende stoffen

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker hernieuwbare elektriciteit op land

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon