Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Onderzoeker Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders, afdeling Onderzoek

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 25 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer HvK/2020/03
 • Plaatsingsdatum 4 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Huis voor Klokkenluiders is bedoeld voor alle werknemers in Nederland die melding willen doen van (een vermoeden van) een misstand. Als er geen interne of externe onderzoeksmogelijkheden meer zijn, kan het Huis zelf onafhankelijk onderzoek verrichten. Ook kan het Huis een onderzoek doen naar de bejegening van een melder. En als onderzoeker binnen de afdeling Onderzoek draag je daaraan bij.

Je bent een doortastende onderzoeker die het proces van onderzoek naar een vermoeden van een misstand optimaal kan uitvoeren en begeleiden, inclusief het onderzoek naar de bejegening van een melder. Het is een pre als jouw kennis ligt op het beleidsterrein klokkenluiden en/of integriteit. Daarnaast denk je mee over welke handelwijze van het Huis voor Klokkenluiders in een voorliggend verzoek het meest passend is gezien de aard van het vermoeden en de omstandigheden van degene die het vermoeden heeft gemeld en de werkgever.

Daarnaast beschik je over een brede maatschappelijke kennis van diverse sectoren van de openbare dienst en/of het bedrijfsleven. En je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van persoons- of zaakgericht onderzoek, vanuit een juridische achtergrond, een toezichthoudende achtergrond of vanuit een andere relevante discipline.

Als onderzoeker bij het Huis voor Klokkenluiders voer je zelfstandig complexe en langlopende feitenonderzoeken uit. Deze vinden plaats door dossieronderzoek, maar ook door het horen van getuigen en eventueel onderzoek ter plaatse. De onderzoeken spelen zich af in een politiek- en/of maatschappelijkgevoelige omgeving. Gelet op de complexiteit van het onderzoek kan het totale onderzoekstraject tot en met publicatie van het onderzoeksrapport in beginsel een jaar duren.

Bij het uitvoeren van de onderzoeken maak je gebruik van de wettelijk toegekende onderzoeksbevoegdheden. Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek stel je een rapport op. Naast onderzoeksbevindingen en conclusies, kan het rapport gerichte aanbevelingen bevatten. In dat geval speel je als onderzoeker ook een rol bij de latere monitoring. Ten slotte lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Huis.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau. Je hebt bij voorkeur een achtergrond ten aanzien van het gebruik van inzet van onderzoeksbevoegdheden en/of je beschikt over een andere maatschappelijk relevante achtergrond.
 • Je hebt minimaal vijf jaar persoonsgerichte of zaakgerichte onderzoekservaring en je bent gewend onderzoeken uit te voeren met een lange(re) doorlooptijd.
 • Je hebt bij voorkeur financiële affiniteit en je kunt financiële (of boekhoudkundige) aspecten van het te onderzoeken feitencomplex doorgronden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van (Europees) aanbestedingsrecht.
 • Je kunt je een complex dossier eigen maken, de relevante feiten in kaart brengen en hiervan een beoordeling maken.
 • Je hebt een brede maatschappelijke kennis van diverse sectoren van de openbare dienst en het bedrijfsleven.
 • Je hebt bij voorkeur relevante kennis van ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden en integriteit.
 • Je hebt bij voorkeur een psychosociale kennisachtergrond.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen: je haalt de kern uit een veelheid aan informatie, afkomstig van betrokken partijen en experts, legt verbanden tussen gegevens en informatie en signaleert ontbrekende informatie.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent ervaren in het schrijven van goed leesbare (onderzoeks)rapporten.
 • Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken en je beschikt over empathisch vermogen.
 • Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties en met weerstand en je weet daarbij rustig te blijven.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Detachering behoort tot de mogelijkheden.
 • De functies binnen de afdeling Onderzoek zijn vertrouwensfuncties. Een screening door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt daarom deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De standplaats verandert naar verwachting in de tweede helft van 2021 in Den Haag.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Huis voor Klokkenluiders, afdeling Onderzoek

Huis voor Klokkenluiders
Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een ‘klokkenluider, die geen nadeel mag ondervinden van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Het driekoppige bestuur van het Huis voor Klokkenluiders wordt ondersteund door een bureau van in totaal circa 25 fte. Als onderzoeker maak je deel uit van de afdeling Onderzoek.

Afdeling Onderzoek
Het Huis kan zelf onafhankelijk onderzoek doen naar een vermoeden van een misstand en/of naar hoe de werkgever met de melder is omgegaan. Daarvoor is de afdeling Onderzoek opgericht. Een onderzoek leidt tot een (geanonimiseerd) openbaar rapport met eventueel aanbevelingen.

Verder zijn er de afdelingen Advies en Preventie.

Afdeling Advies
De werknemer wordt in eerste instantie geholpen door de afdeling Advies. Hij of zij krijgt daar onafhankelijk en vertrouwelijk advies. Is er inderdaad sprake van een misstand? Wat zijn dan de risico’s van het doen van een melding? Hoe kan de misstand binnen de betreffende organisatie aan de orde worden gesteld? En wat zijn de mogelijkheden als de organisatie de melding niet goed behandelt?

Afdeling Preventie
Naast de advies- en onderzoekstaken heeft het Huis een afdeling Preventie. Deze afdeling is met name gericht op de werkgever die moet zorgen dat misstanden worden voorkomen en meldingen niet nodig zijn. En dat er in de organisaties goed en adequaat mee wordt omgegaan, mochten ze wel nodig blijken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ed Fenne, Coördinator Onderzoek

088-1331000

Arnoud de Bruin, Senior onderzoeker

088-1331000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Huis voor Klokkenluiders, afdeling Onderzoek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief medewerker

Huis voor Klokkenluiders, Stafafdeling
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 20-24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controlemedewerker grote ondernemingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag of Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon