Onderzoeker instituties & governance verduurzaming landbouw- en voedselsysteem

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-253
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem krijgt veel aandacht in het maatschappelijke en politieke debat. Vanuit PBL voeden we dat debat met beleidsgerichte wetenschappelijke kennis. Hoe verschillende partijen kunnen bijdragen aan de verduurzaming, welke spelregels en (economische en andere) randvoorwaarden daarbij een rol spelen en welke bestuurlijke implicaties daar mee samen hangen, leiden tot een breed spectrum aan governance vraagstukken. Voor de positie van onderzoeker Institutionele veranderingen & governance verduurzaming landbouw- en voedselsysteem zoeken wij iemand die het uitdagend vindt om met deze complexe vraagstukken aan de slag te gaan.

Binnen het veelomvattende aandachtsgebied water-landbouw-voedsel-leefomgeving neem je initiatief voor vernieuwende relevante onderzoeksprojecten en draag je bij aan de uitvoering er van, vaak in de rol van projectleider. Het kan daarbij zowel gaan om evaluaties, verkenningen als agenderende studies. Daarbij heb je een scherp oog voor de theoretische en methodische kennis die nodig is voor wetenschappelijke beleidsonderzoek naar institutionele veranderingen en governance processen. Verder ben je in staat om in het onderzoek theorie en empirie met elkaar te verbinden onder andere door oog te hebben voor de verschillende (keten)actoren en relevante bestuurslagen. Ook kun je vanuit verschillende invalshoeken naar het onderzoeksveld te kijken en weet je verschillende onderzoekdisciplines met elkaar te verbinden. Je hebt daarbij uitstekende vaardigheden in het aansturen van en samenwerken met collega’s en je hebt een scherp oog voor kwaliteit. Je onderzoeksresultaten landen in beleidsgerichte rapporten, en er is ruimte om hierover wetenschappelijk te publiceren.

Wij zoeken een onderzoeker met ruime ervaring met beleidsgericht onderzoek. Vanuit je uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit ben je in staat om vanuit de rol die PBL vervult, ter zake kennisbijdragen te leveren die er voor politiek-bestuurlijke afwegingen toe doen. Daarnaast vraagt het werken aan vraagstukken binnen het landbouw- en voedseldomein inzicht in het Europese en Nederlandse landbouw-, milieu- en natuurbeleid. Verder ben je flexibel, vind je het interessant om je nieuwe terreinen eigen te maken en werk je graag samen in een team maar ben je ook in staat om zelfstandig goede onderzoekskwaliteit te leveren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector WLV richt zich op uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken op het terrein van water, landbouw en voedsel en de verbinding daar tussen. Ons onderzoek kenmerkt zich door een integrale en beleidsgerichte benadering en strekt zich uit van het nationale tot het mondiale schaalniveau. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering en de circulaire economie.
Een belangrijk onderzoeksthema van de sector is de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem: hoe kan het landbouw en voedselsysteem enerzijds tegemoet komen aan onze voedselbehoefte en voldoende verdienvermogen kunnen leveren voor betrokken ondernemers en werkenden in de landbouw, en anderzijds emissies naar het milieu terugdringen en bijdragen aan een goede instandhouding van natuur en landschap? We onderzoeken onder welke condities de landbouw- en voedselsector duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn. Ook kijken we daarbij expliciet naar de rol van overheden. Op het gebied van water kijken we naar waterkwaliteit en -beheer en ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer in het licht van klimaatverandering.
Ons onderzoek richt zich zowel op de biofysische, sociaaleconomische als de bestuurlijke kant van vraagstukken. Al die dimensies zijn immers van belang voor een goede beleidsvoorbereiding. We werken samen met de andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. J.P. Beck

06-50613961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker sociaal-economische aspecten stikstofbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Projectmanager monitoring stikstof en natuurbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Datascientist Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon