• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-128, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

“Het ministerie van Financiën heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF) speelt hierin een belangrijke rol, onder meer door het doen van onderzoek. Wil jij ook deel uitmaken van dit dynamische team met enthousiaste en gedreven collega’s? Bij ons krijg je alle kansen en mogelijkheden om je optimaal te ontwikkelen als onderzoeker. Dit is ook een van mijn drijfveren geweest om als onderzoeker aan de slag te gaan bij het OIF.” Anita Blank, onderzoeker bij het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën.

Je komt in een team met sterk gemotiveerde collega’s die met veel plezier met elkaar samenwerken om resultaten te boeken. Jij bent de onderzoeker die het OIF versterkt. Vanuit jouw onafhankelijke positie voer je interne onderzoeken of risicoanalyses rondom integriteitsvraagstukken uit binnen het ministerie van Financiën of bij de uitvoeringsorganisaties van Financiën. Daarvoor voer je overleg met het bevoegde gezag of opdrachtgevers over het onderzoek en de onderzoeksvragen, informeer je hen over de ontwikkelingen in het onderzoek en stel je na afloop van het onderzoek een onderzoeksrapport op.
Het OIF is de centrale plek binnen het Ministerie van Financiën waar (vermoedens van) integriteitschendingen worden gemeld, beoordeeld en onderzocht. Meldingen van integriteitsschendingen worden door ons beoordeeld. Als er feitenonderzoek volgt, doen wij dat, onafhankelijk en professioneel. Het gaat om waarheidsvinding. Wat is er precies gebeurd? Op basis van ons onderzoek wordt door het bevoegd gezag besloten of er (disciplinaire) maatregelen nodig zijn. Dit kan voor medewerkers en organisaties een grote impact hebben. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van informatie zijn daarom van groot belang. Het OIF is onafhankelijk en centraal geplaatst binnen het Ministerie van Financiën in het SG-cluster. Als onderzoeker integriteit kom je dan ook op een bijzondere en dynamische plek terecht, waar integriteit hoog in het vaandel staat.
Wil jij mede vormgeven aan de invulling van de onafhankelijke en centrale eenheid binnen het Bureau BVA en word jij de nieuwe collega van Anita? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met (Sivas Erhan senior onderzoeker).

Jouw taken op een rij

 • Je beoordeelt meldingen van mogelijke integriteitsschendingen;
 • Je stelt, eventueel samen met andere adviseurs, op basis van een beoordeling of vooronderzoek, een onderzoeksplan op en draagt zorg voor besluitvorming hierover door het bevoegde gezag;
 • Je voert persoonsgericht feitenonderzoeken uit, o.a. door het afnemen van interviews;
 • Je stelt onderzoeksrapportages op, op grond van de onderzoeksbevindingen;
 • Je bent gesprekspartner voor hr-adviseurs en arbeidsjuristen inzake de afwikkeling van de integriteitschendingen.
 • Je begeleidt en ondersteunt de opdrachtgever bij het beoordelen en in kaart brengen van risico’s op het gebied van integriteit
 • Je bent aanspreekbaar voor medewerkers en leidinggevenden van het ministerie voor advies en assistentie op het gebied van integriteit en betrouwbaarheid.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau BVA

Hoe verlagen we de kwetsbaarheid van overheidsfunctionarissen bij dreiging vanuit kwaadwillende en criminele organisaties? Hoe spelen we in op de toenemende mate van cybercrime en afhankelijkheid van ICT? Hoe zijn we weerbaar tegen spionage? Elk ministerie heeft een beveiligingsambtenaar (BVA) die toezicht houdt op de interne naleving van de regels met betrekking tot integrale beveiliging en advies geeft over dit soort vraagstukken. Beveiliging is zo veel mogelijk onderdeel van het primaire proces. Bij de rol van de BVA ligt de nadruk op advies, toezicht, bijzondere taken en het bewaken van de integrale aanpak.
Het Bureau BVA werkt aan:

 • informatiebeveiliging (waaronder ICT, spionage en staatsgeheimen);
 • fysieke beveiliging (gebouwen en materialen);
 • personenbeveiliging (waaronder bewindspersonen);
 • integriteit (waaronder interne onderzoeken en vertrouwensfuncties);
 • compliance (voorkennis en financiële belangen);
 • gegevensbescherming (privacy, AVG en dataprotectie).

Onderzoeksbureau Integriteit Financiën
Het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF) is de centrale plek binnen Financiën waar (vermoedens van) integriteitschendingen worden gemeld, beoordeeld en onderzocht. Het feitenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het bevoegde gezag (meestal de directeur van het betreffende dienstonderdeel) en gaat om waarheidsvinding. Wat is er precies gebeurd? Op basis daarvan kan besloten worden of er disciplinaire maatregelen nodig zijn. Dit kan voor medewerkers en organisatie een grote impact hebben. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Stef Schuthof, coördinator OIF 06-29639327

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Marie-Louise Henket, HR-adviseur 06-46836320
Silvana Koenders, HR-adviseur (vanaf 15 juli) 06-55692942

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon