Onderzoeker integriteit COID

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 5 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 541246
 • Plaatsingsdatum 18 november 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De onderzoeker voert interne onderzoeken uit door het in samenwerking met een integriteitsadviseur verkennen van een door het bevoegd gezag geïnitieerde vraag over een vermeende integriteitskwestie. Het kan gaan om persoonsgerichte onderzoeken naar vermoedens van integriteitsschendingen of misstanden alsook om niet-persoonsgerichte onderzoeken, te weten leeronderzoeken of cultuuronderzoeken. De onderzoeker stelt een wegingsdocument op ten behoeve van het zwaarwegend advies aan de potentiële opdrachtgever inzake de vraag of een intern onderzoek noodzakelijk c.q. wenselijk is. Voorts maakt de onderzoeker een plan van aanpak, neemt deel aan de Commissie van Onderzoek als onderzoeker of voorzitter. Het onderzoek behelst het vergaren en analyseren van onderzoeksdata, het verwerken van bevindingen en conclusies en schrijven van het onderzoeksrapport en zorgdragen voor de volledigheid en archivering van het onderzoeksdossier. Ook levert de onderzoeker een bijdrage aan de ontwikkeling van de kwaliteit van integriteitsonderzoek binnen Defensie.

 • werk- en denkniveau: academisch
 • opleidingsrichting en/of vakkennis: sociale wetenschappen, rechtsgeleerdheid
 • specifieke vakkennis op het terrein van onderzoekstechnieken, in het bijzonder bij voorkeur op het gebied van integriteit
 • ervaringseisen: ervaring met het opzetten en uitvoeren van (persoonsgerichte) onderzoeken
 • goede mondelinge en schriftelijke (interview)vaardigheden


Competenties

 • nauwkeurig
 • analyseren
 • plannen en organiseren
 • resultaatgericht
 • conceptueel denken
 • communiceren
 • oordelen
 • samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Boven op het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien je op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidsscreeningniveau dien je er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden van de functionaris worden verricht binnen de Afdeling Onderzoek & Analyse van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). De COID is als Bijzondere Organisatie Eenheid ondergebracht bij de Bestuursstaf en is gevestigd op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het expertisecentrum COID ondersteunt Defensie om een moreel fitte organisatie te zijn. Dit doet zij door de organisatie te adviseren en ondersteunen in het op een zorgvuldige manier omgaan met en onderzoeken van meldingen en klachten. Dit doet zij ook door te ondersteunen bij het oefenen met morele fitheid en door te adviseren over preventie waarmee schendingen kunnen worden voorkomen. Tot slot doet zij dit door middel van het creëren en ter beschikking stellen van kennis en trendanalyses.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringsondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie uitvoeringsondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MDW KC EN ONDERWIJSKUNDE COID

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Bureau Subsidies en Ontvangsten

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker advisering beveiligingscoördinatie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 25 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon