Onderzoeker Klantbehandeling MKB

 • Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 2 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4604, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

De Belastingdienst werkt aan de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een effectieve handhaving, passend toezicht en gerichte dienstverlening. Voor een optimale ondersteuning van deze ontwikkeling, is onderzoek onmisbaar. In jouw rol als onderzoeker klantbeleving lever je waardevolle inzichten die de basis vormen voor deze ontwikkelingen. Vanuit Utrecht ondersteun je de directie MKB in het stimuleren van ondernemers om hun fiscale verplichtingen na te komen.  

Dit doe je bij de Belastingdienst

Als onderzoeker lever je waardevolle kennis uit de onderzoeksliteratuur over fiscaal toezicht en voer je eigen onderzoek uit waar de literatuur nog geen antwoorden biedt. Je maakt inzichten vanuit (interne) data-analyses en (wetenschappelijk) onderzoek bruikbaar voor de directie MKB. Je gaat aan de slag met vraagstukken rondom de inzet van ondersteuningsmiddelen en toezichtinstrumenten. Het onderzoek dat je uitvoert, is gericht op praktische toepassingen. Het opzetten en uitvoeren van belevingsonderzoeken, data-analyseprojecten en effectmetingen (al dan niet binnen pilots) vormen een belangrijk onderdeel van je werk.
In je rol breng je wetenschappelijke kennis in en geef je advies over alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de klantstrategieën die de MKB-directie ontwikkelt, mede op basis van je eigen onderzoek. Met een open en uitnodigende houding betrek je collega’s bij wetenschappelijke kennisvergaring, de toepasbaarheid daarvan voor de directie MKB en het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 
 

Een bijzondere baan, omdat...

•    jouw onderzoek heeft directe gevolgen voor de beleidsontwikkeling en dagelijkse praktijk van de Belastingdienst, waardoor je snel resultaat ziet van je werk.
•    je jouw kennis mag inzetten om ondernemers én de Belastingdienst het juiste gedrag te laten vertonen.
•    je met jouw werk bijdraagt aan de doelstellingen van de Belastingdienst.
 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Hoe kunnen we het hen makkelijker maken om belastingzaken goed te regelen? Door rekening te houden met hoe menselijk gedrag werkt, zorgen we dat processen goed aansluiten op wat de ondernemer nodig heeft.” - Richard, teamleider landelijke afdeling Klantbehandeling. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

 

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Karin Hilbink en/of Albert van Steenbergen Onderzoeker handhaving. 06 - 18 60 87 29

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Hendrik van Nieuwkoop - Adviseur werving & selectie 06 - 15 83 16 69

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon