Onderzoeker non-food consumentenproducten

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 12 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220502_12
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Productveiligheid: daar wil jij jouw wetenschappelijke expertise graag voor inzetten. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werk je in Utrecht voor bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO). Hier breng jij als senior adviseur jouw wetenschappelijke kennis in op het gebied van productveiligheid.

Het domein productveiligheid is zeer breed en divers: hieronder vallen zowel speelgoed, cosmetica als ladders en trappen maar ook CV-ketels. Binnen dit domein is zowel de fysische, chemische als microbiologische veiligheid van belang. Daarnaast speelt ook het gedrag van consumenten een belangrijke rol.

Producten komen via verschillende kanalen bij de Nederlandse consument terecht. Voor het toezicht daarop van de NVWA is risicogerichte prioritering nodig. We kunnen niet alles en iedere doelgroep heeft een andere aanpak nodig. Voor het maken van risicogerichte keuzes en het inzetten van effectieve instrumenten is inzicht in de markt nodig. Als een risicovol product bijvoorbeeld in grote mate via Aziatische webshops wordt gekocht vergt dit een andere aanpak dan wanneer dit via fysieke winkels van een formulebedrijf wordt gekocht. Dit inzicht in de markt willen we verder gaan ontwikkelen. De NVWA wil daarom een marktmonitor inrichten: een overzicht van productstromen in aantallen en toename of afname, handelskanalen en type marktspelers. Deze marktmonitor moet vervolgens worden gekoppeld aan informatie over risicovolle producten en een trend monitor, zodat snel en slagvaardig een effectieve aanpak kan worden ontwikkeld.
Als senior adviseur productveiligheid kom je te werken binnen de directie Strategie, op de afdeling Risicobeoordeling van BuRO. Je werkt in een multidisciplinair team van biologen, chemici, microbiologen, dierwetenschappers, dierenartsen en data scientists. Dit team draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Risico’s binnen productveiligheid zijn er van groot tot klein, waarbij je voor je advies op zoek gaat naar dat ene puzzelstukje of een hele mozaïek waarmee je de meeste impact hebt op de weg naar een gewaarborgde productveiligheid. Elke dag werken we als team aan het verbeteren van de productveiligheid in Nederland door de risico’s van producten in kaart te brengen om hiermee het risicogericht toezicht te ondersteunen.

Wat ga je doen?
In je rol als senior adviseur productveiligheid, krijg je de ruimte om je wetenschappelijke onafhankelijkheid en creativiteit in te zetten, samen te werken met betrokken en deskundige collega’s binnen en buiten BuRO, en inhoudelijk interessant werk te leveren in een goede en collegiale werksfeer.

Voor het ontwikkelen van de marktmonitor wordt een team van mensen samengesteld: projectleider, data scientists en inhoudelijke experts. Jouw rol binnen dit team is om informatie over de risico’s van producten aan te leveren voor deze monitor. Je voert binnen het domein productveiligheid wetenschappelijke risicobeoordelingen uit en daarover adviseer je. Je signaleert relevante knelpunten en beoordeelt risico’s in Nederland (en Europa) en je ondersteunt de advisering daarover aan de divisies van de NVWA en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Je onderhoudt een (inter-)nationaal deskundigennetwerk en bouwt dit uit. Je bent verantwoordelijk voor uitbesteden van onderzoek en de begeleiding hiervan.

Je bent goed in het analyseren en beoordelen van risico’s op strategisch niveau en weet de uitkomsten daarvan zowel mondeling als schriftelijk helder in een advies te verwoorden. Je bent goed in staat risico’s ten opzichte van elkaar te wegen.

Samenvattend betekent het dat je in deze functie samen met collega’s op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren in een complex speelveld van diverse productieketens en stakeholders.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is ingebed binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit c.q. laat die uitvoeren door één van de kennisinstellingen. Dat onderzoek omvat zowel bestaande situaties en incidenten als signalen van potentieel nieuwe gevaren. BuRO voert ook onderzoek uit om proactief tot risicobeoordelingen te kunnen komen voor nieuwe agentia en situaties. Tevens verzamelt BuRO gegevens vanuit het toezicht om risicobeoordelingen uit te kunnen voeren binnen domeinen en over hele productieketens. Deze risicobeoordelingen van casussen, ketens en domeinen vormen de basis voor adviezen aan de bewindspersonen van LNV en VWS, alsmede aan de IG-NVWA.

De Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit (WOR) regelt de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van risicobeoordeling. Binnen de WOR staan voedselveiligheid en productveiligheid centraal. Destijds heeft de toenmalige staatssecretaris van EZ bepaald dat hieronder ook dierenwelzijn moet worden verstaan. Deze wet heeft geen betrekking op plant- en diergezondheid of natuur (inclusief biodiversiteit). Desondanks beoordeelt BuRO op deze terreinen wel risico’s. BuRO handelt bij het opstellen van risicobeoordelingen op vergelijkbare wijze, ongeacht of deze wel of niet onder de WOR vallen.

BuRO is een relatief klein onderdeel binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO kenmerkt zich als laagdrempelig en bevat veel betrokken en gemotiveerde, hoogopgeleide medewerkers, met oog voor elkaar.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. Dr. T.H.M. (Dick) Sijm, Hoofd afdeling Risicobeoordeling BuRO

06-46860810

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Gewasbeschermingsmiddelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetenschappelijk Medewerker Bacteriologie met affiniteit voor Beleid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur Expertise Houtverordening

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon