Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Onderzoeker Programma Aardgasvrije Wijken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2,5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 24 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2019-237
 • Plaatsingsdatum 28 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is op zoek naar een wetenschappelijk onderzoeker die zich specifiek richt op de aanpak van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Om de ambities van het klimaatakkoord te realiseren ligt er een grote opgave bij de gebouwde omgeving. In 2030 moeten er naar verwachting zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Tot 2050 gaat het in totaal om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. Die verduurzamingsopgave moet volgens de plannen ingezet worden en direct worden versneld.  Gezien de ambitie voor een transitie in de gebouwde omgeving ontstaat de vraag wat een juiste aanpak daarbij is.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het PBL deze fase van de energietransitie in de gebouwde omgeving onderzoeken. Hierbij ligt de focus op de wijken die door het ministerie als ‘proeftuin’ aardgasvrije wijken zijn aangewezen en het kennis en leerprogramma dat als doel heeft om gemeenten te ondersteunen bij de transitie van de gebouwde omgeving. In het onderzoek wordt geanalyseerd in hoeverre de organisatie van de transitie van de gebouwde omgeving bijdraagt aan het realiseren van de transitie van de gebouwde omgeving en of er voldoende geleerd wordt om de doelstellingen te halen.

Bij dit net gestarte onderzoek ben jij een van de kernonderzoekers. Het eerste jaar staat in het teken van empirische dataverzameling, analyse en publicatie van de bevindingen. Daarnaast stel je samen met je collega’s het onderzoeksprotocol voor het tweede jaar vast. Je bent actief betrokken bij de vormgeving van dit tweede deel van het onderzoek en kunt daarmee je opgedane kennis en ervaringen actief inzetten bij dit vervolgonderzoek. Je wordt mede-auteur van rapporten voor het PBL en publicaties voor nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften.

Functie-eisen

 • Je bent een onderzoeker met werkervaring in de transitiewetenschappen, beleidsleren, innovatiewetenschappen, sociale geografie, het beleidsleren of een soortgelijk vakgebied.
 • Je hebt ervaring met kwalitatief empirisch onderzoek, bij voorkeur door middel van interviews en codering.
 • Je hebt affiniteit met het onderwerp energietransitie in de gebouwde omgeving.
 • Je hebt ervaring met schriftelijke rapportage en de ambitie om zowel wetenschappelijke als beleidsrelevante publicaties te realiseren.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband onderzoek te doen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken.
 • Je bent in staat om contacten met stakeholders te leggen en te onderhouden.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  schaal 11 (met mogelijke aanloopschaal 10)

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 2,5 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De functie is bij de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit (ROL). Door onderzoek, evaluaties, analyses en verkenningen dragen wij eraan bij dat politici en bestuurders goed geïnformeerde besluiten kunnen nemen over de kwaliteit van de leefomgeving (in het algemeen) en de inrichting en het gebruik van de ruimte (in het bijzonder).

In ons onderzoek richten we ons op de wisselwerking tussen maatschappelijke waarden en behoeftes (wat willen mensen?), ruimtegebruik (waar doen mensen wat?) en de beleidspraktijk (hoe besluiten mensen?). ROL opereert daarbij doelbewust op het snijvlak tussen ‘systeemwereld’ en ‘dagelijkse leefomgeving’. Hierbij stellen we een gebiedsgerichte benadering centraal. Voor onze analyses doen de plek en de context ertoe.

Ruimtelijke analyses en modellering nemen daarbij een belangrijke plaats in. Met ruimtelijke modellering brengen we ontwikkelingen op de lange termijn in kaart. Dat gebeurt bijvoorbeeld op basis van simulaties, waarbij we demografische en economische ontwikkelingen vertalen naar hun effect op de ruimtevraag en leefomgeving. In de ruimtelijke modellering komen verschillende domeinen samen: verstedelijking, infrastructuur, water, landbouw, natuur, klimaat en energie. De sector ROL werkt hiervoor samen met andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving en met andere onderzoeksinstellingen, waaronder universiteiten.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. ir. M. Dignum

06 - 29 07 22 41

De heer drs. M.A. Hanou

06 - 15 15 38 31

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw W. Boedjawan

06 - 11 09 78 87

Mevr. drs. A.A. Lamein

06 - 11 71 53 02

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior jurist team Juridische advisering Duurzaamheid en Wonen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon