Onderzoeker verkeer, klimaat- en stikstofbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PBL 22-151
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We verplaatsen ons steeds sneller, met steeds meer gemak en in steeds grotere aantallen. Dat gaat echter gepaard met de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. De transitie naar zero-emissiemobiliteit is een grote uitdaging, Op dit actuele én urgente onderwerp zoekt het PBL een onderzoeker. In deze functie ga je je bezighouden met hoe het verkeer zich gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof in de Klimaat en Energieverkenning, de Monitoring stikstofbeleid en de emissieramingen. Ook draag je bij aan effectstudies als Kansrijk Mobiliteitsbeleid of Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s, waarin we bekijken wat beleidsmaatregelen kunnen opleveren, en welke andere maatschappelijke voor- en nadelen daaraan verbonden zijn.

Wat ga je doen?
Als onderzoeker verkeer, klimaat en stikstof zul je het team versterken dat zich bezig houdt met onderzoek naar de verduurzaming van mobiliteit. Je denkt mee over de onderzoeksaanpak, voert het onderzoek mede uit en werkt mee aan rapportages en presentaties. Het gaat daarbij om onderzoeksvragen als hoe snel wordt het autopark elektrisch en welke maatregelen zijn nodig om dit proces te versnellen, hoe ontwikkelt de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen door verkeer zich in de komende decennia, met welke maatregelen kan de stikstofuitstoot snel omlaag en hoe kunnen stedelijke inrichting en duurzaam mobiliteitsbeleid elkaar optimaal versterken? Hiervoor maak je samen met collega’s ramingen van de omvang van de mobiliteit (hoeveel kilometers worden met personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s afgelegd), de samenstelling van het wagenpark (naar o.a. brandstofsoort en leeftijd) en combineert die met emissiefactoren (CO2- stikstof en fijnstofuitstoot per voertuigkilometer). Ook scheepvaart, luchtvaart, openbaar vervoer, tweewielers en mobiele werktuigen vallen binnen het domein. Daarnaast draag je bij aan de evaluatie van beleidsvoorstellen en -maatregelen om de milieu impact van mobiliteit te reduceren.

Je gaat samenwerken met collega’s binnen en buiten de sector Verstedelijking & Mobiliteit. Bijvoorbeeld met collega’s uit de sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) en de sector Landbouw, Voedsel en Water (WLV). Je werkt in (multidisciplinaire) teams waarbij zowel een zelfstandige inbreng als kunnen samenwerken in teamverband gevraagd wordt. Daarnaast krijg je de gelegenheid om ook extern contacten op te bouwen, bijvoorbeeld met beleidsmakers of met de internationale onderzoeksgemeenschap.

Het PBL is een onafhankelijk kennisinstituut. Als PBL-onderzoeker krijg je veel vrijheid om, samen met je collega’s, onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Daarmee breng je maatschappelijk relevante kennis in in beleidsprocessen. Je werkt bijvoorbeeld aan doorrekeningen van beleidsvoornemens of verkiezingsprogramma, aan het opstellen van langetermijnverkenningen, stikstof- en natuurrapportages en aan agenderend onderzoek.

Jouw taken
Je maakt, samen met collega’s, ramingen over de ontwikkeling van de mobiliteit en de emissies van mobiliteit, over de effecten van beleidsmaatregelen op dit gebied en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het modelinstrumentarium.
Je bent medeauteur van rapporten voor het PBL en publicaties voor nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften.
Je onderhoudt contacten met collega’s binnen de buiten de sector, onderzoekers bij kennisinstellingen en beleidsmedewerkers over de inhoud van het werk en presenteert je werk op congressen en bijeenkomsten op je vakgebied.

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en verstedelijking. Het gaat daarbij om duurzame verstedelijking, (internationale) bereikbaarheid, (verduurzaming van) de woningbouwopgave, robuuste economische netwerken, duurzaam transport en mobiliteit. Het onderzoek binnen deze sector richt zich in het bijzonder op regionale analyses. Daarbij worden demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen ingezet, ontwikkeld, gebruikt en beheerd. De sector kent een informele werkomgeving met veel contacten, binnen en buiten het PBL en ook internationaal.

Het onderzoek vindt plaats binnen het mobiliteitscluster, een groep van circa 10 mensen die onderzoek doen naar de ontwikkeling van de mobiliteit en de relatie tussen mobiliteit, milieu, klimaat en ruimte. Denk hierbij aan vraagstukken als de elektrificatie van het wagenpark en de impact daarvan, de ontwikkeling van de uitstoot van emissies, de verduurzaming van de luchtvaart, het meten van bereikbaarheid, de samenhang tussen ruimtelijke inrichting en mobiliteit en de effecten van prijsbeleid.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL?

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Hilbers, programmaleider mobiliteit

06-46934651

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Kregel

06-11629080

Mevrouw P. van Tongeren-Hartman

06-11499768

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data-analist - onderzoeker regionale demografie en economie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetenschappelijk medewerker Ruimte & Transities

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon