Onderzoeker waarde van natuur

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.091 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer PBL 24-013
 • Plaatsingsdatum 2 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wij zoeken een gedreven onderzoeker met een stevige ecologische basis en kennis van beleidsanalyses, Economische wetenschappen of (technische) bestuurskunde om bij te dragen aan het informeren en adviseren van beleidsmakers over de waardering van natuur en biodiversiteit. Natuur en biodiversiteit in Nederland staan sterk onder druk door niet duurzaam gebruik, hoge milieudruk en de toenemende effecten van klimaatverandering. Dit heeft gevolgen voor economie en maatschappij. De Nederlandse overheid streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en wil het belang hiervan kunnen afwegen tegenover gevestigde belangen in economie en maatschappij. Hiervoor is het nodig om een goede inschatting te geven aan de waarden van natuur of biodiversiteit. In het streven naar een veerkrachtige natuur wil de overheid subsidieregelingen die schadelijk zijn voor biodiversiteit uitfaseren. Ook wil de overheid inzicht krijgen in het effect van haar beleidsplannen op natuurlijk kapitaal. Hoe waardeer je natuur en hoe zorg je ervoor dat de waardering een stevige basis krijgt in de afweging van belangen en in het bepalen van de effecten van beleidsmaatregelen? Aan deze vragen ga jij werken.

Ben jij een gedreven onderzoeker? Voel jij je thuis in onderzoek op de grenzen tussen ecologische, economische en sociale waardering van natuur en biodiversiteit? Word dan onze nieuwe collega!

Wat ga je doen?
Je gaat in teamverband werken aan de ontwikkeling van een methode om de verschillende waarden van natuur en biodiversiteit in Nederland voor beleidsmakers in beeld te brengen. Die methode heeft tot doel om biodiversiteit en natuur in de vorm van Natuurlijk Kapitaal en ecosysteemdiensten een plek te geven in het afwegingskader van onder andere de Brede Welvaart. Dit afwegingskader wil PBL ontwikkelen om de regering en Tweede Kamer te informeren over de effecten van beleid op de leefomgeving. Naast de ontwikkeling van de methode gaat het ook om de concrete invulling en toepassing hiervan. Dit gebeurt in het project ‘Evaluatie Overheidsregelingen en Biodiversiteit’, waarin PBL in beeld wil brengen hoe overheidsregelingen biodiversiteit en natuur beïnvloeden. Hierbij vertaal je hoe veranderingen in milieu en ruimtegebruik doorwerken op natuur en biodiversiteit. Je doet dit met model analyses en informatie uit wetenschappelijke literatuur. Deze kennis koppel je met informatie van anderen die in beeld brengen hoe overheidsregelingen milieu en ruimtegebruik beïnvloeden.

Dit doe je niet alleen. Je werkt in projecten samen met PBL-collega’s en onderzoekers van andere kennisinstellingen, zoals Wageningen Environmental Research. Je overlegt regelmatig met collega’s van verschillende wetenschappelijke disciplines; met ecologen om je ideeën te toetsen en je te helpen met het kwantificeren van natuur- en biodiversiteitsveranderingen; en met economen, bestuurskundigen en andere experts om de inbedding van natuur- en biodiversiteitsinformatie af te stemmen. Ook reflecteer je samen met beleidsmakers op de bruikbaarheid van je resultaten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je thuisbasis bij het PBL wordt de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). De sector NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap op nationale en Europese schaal. Daarbij leggen we ook de link met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijke onderzoeksthema’s van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur en landschap, het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties, het lerend evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van natuurbeleidsscenario’s.

Ons team bestaat uit ongeveer 25 collega’s die in een informele sfeer met elkaar samenwerken in interdisciplinaire projecten. Daarnaast hebben we nauwe banden met de andere sectoren van het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn we actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen én hebben we beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjen van Hinsberg

06-25202124

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Thi Nga Nguyen

06-25722646

Ellen van Tongeren

06-11499768

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ICT en Informatiebeveiliging (ISO)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker chemische stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon