Onderzoekers landbouw en voedsel (diverse aandachtsgebieden)

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 december
 • Vacaturenummer PBL 22-213
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het landbouw- en voedselsysteem staat voor grote uitdagingen. De kernvraag is: Hoe kan het systeem verduurzamen? Het is een vraag die zowel beleidsmakers en politici als de gewone burger bezighoudt: steeds meer mensen vinden het belangrijk dat hun voedsel is geproduceerd met aandacht voor natuur, water, gezondheid en de gevolgen voor het klimaat. Om antwoord te kunnen geven op die centrale vraag, hoe kan de landbouw- en voedselsector verduurzamen, doen we als Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, Den Haag) onderzoek naar alle aspecten van het landbouw- en voedselsysteem. Dat onderzoek is omvangrijk en divers, en daarom zijn we op zoek naar meerdere enthousiaste onderzoekers.

Wat ga je doen als senior onderzoeker?
We zoeken onderzoekers met verschillende vakinhoudelijke achtergronden voor meerdere aandachtsgebieden. Wat je gaat doen, bepalen we graag samen met jou. Zo kun je onderzoek doen naar het landbouw- en voedselbeleid en de verschillende beleidsmaatregelen; hoe effectief en legitiem zijn die, en hoe zit het met het draagvlak voor dat beleid in de samenleving? Ook kun je je vanuit jouw landbouwkundige achtergrond gaan richten op diverse landgebruiksvraagstukken die samenhangen met verduurzaming, of kwantitatief onderzoek gaan doen naar de effecten van beleid op de uitstoot van stikstof- en broeikasgassen. Een andere optie is dat je onderzoek initieert naar de samenhang tussen landbouw, voedsel en leefomgeving, en naar de gevolgen van maatregelen voor de verduurzaming van de landbouw- en voedselsector, zoals innovatieve technologieën voor gewasbescherming.

Wat je ook gaat doen, jouw onderzoek is gericht op de vraag ‘wat is effectief beleid dat de landbouw en het voedselsysteem voorbereidt op de toekomst’. Daarvoor maak je inzichtelijk welke opties beleidsmakers en politici hebben, en wat de consequenties zijn van hun keuzes voor verschillende maatschappelijke belangen, actoren en beleidsopgaven.

Met wie ga je samenwerken?
Je staat er niet alleen voor: je gaat werken in een interdisciplinair onderzoeksteam, met collega’s van je eigen afdeling, en van andere afdelingen. Ook heb je veel contact met in- en externe stakeholders; denk aan het management van het PBL, aan beleidsmakers, belangenorganisaties en onderzoeksbureaus.

Bovendien krijg je als nieuwe collega een uitgebreid inwerkprogramma waarbij je kennis maakt met uiteenlopende collega’s van het PBL. Daarnaast staat er onder meer een buddy voor je klaar. Deze collega helpt je met raad en daad.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel richt zich op uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken op het terrein van water, landbouw en voedsel. Denk aan de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem, en waterkwaliteit en -beheer in relatie tot klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Ons onderzoek kenmerkt zich door een integrale en beleidsgerichte benadering en strekt zich uit van het nationale tot het mondiale schaalniveau. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering en de circulaire economie. Steeds richten wij ons op zowel de biofysische en sociaaleconomische als de bestuurlijke kant van vraagstukken. Al deze dimensies zijn van belang voor een goede beleidsvoorbereiding.

Ons team bestaat uit ruim 20 collega’s die in een fijne, informele sfeer met elkaar samenwerken. Daarnaast hebben we nauwe banden met de andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn we actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen én hebben we beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeannette Beck, sectorhoofd sector Water, Landbouw en Voedsel

06–50613961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren, HRM adviseur

06–11499768

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel beleidsmedewerker water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker marktordening spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon