Onderzoekers nieuwe inspectiedienst

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 17 mei Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-43
 • Plaatsingsdatum 24 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Iedereen kan zich de toeslagenaffaire nog herinneren. Een dramatische situatie voor de gedupeerden. Het Rijk doet er dan ook alles aan om een soortgelijke zaak in de toekomst te voorkomen. Zo krijgen de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane vanaf 1 januari 2022 een eigen externe inspectiedienst in Den Haag. De komende periode geven we deze dienst vorm. En daar kunnen we jouw hulp als onderzoeker goed bij gebruiken.

Voor zowel de juridische als inhoudelijke vormgeving van de Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane (Inspectie-BTD) zoeken we ervaren onderzoekers. Jouw doel: de Inspectie-BTD snel op vlieghoogte brengen vanuit je kennis over de specifieke context van de betrokken diensten en de (inhoudelijke) vraagstukken. Hoe je dit doet? Door een eerste risicoanalyse op te stellen op basis van gesprekken met burgers, bedrijven en medewerkers van de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane.

In deze risicoanalyse onderzoek je waar burgers en bedrijven de grootste risico’s lopen als het gaat om de uitvoering van de belastingheffing en -inning, toeslagenverstrekking en douane-aangelegenheden. Vervolgens werk je mee aan het opstellen van een jaarwerkplan waar de Inspectie-BTD vanaf 1 januari 2022 mee van start gaat. Het gaat naar verwachting vooral om audits of onderzoeken binnen de diensten zelf en naar de relatie met de opdrachtgevers. Hierin spelen elementen van houding en gedrag en de besturing van de diensten een grote rol. Gedurende de zomer kunnen dan de eerste onderzoeken en inspecties plaatsvinden als nadere invulling van de risico-inventarisatie, maar ook als de actualiteit of incidenten daarom vragen.

Kees van Nieuwamerongen, kwartiermaker Inspectie-BTD: “De toeslagenaffaire is dramatisch geweest voor de gedupeerden. Om het vertrouwen van de samenleving terug te verdienen, moet enorm veel werk verzet worden. Ik vind het een eer om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Als jouw betrokkenheid bij de samenleving en bij de publieke zaak net zo groot is, kom ik graag met jou in gesprek!”

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau aangevuld met een master in een (fiscaal)juridische, bestuurskundige, sociaalwetenschappelijke of economische richting.
 • Je hebt ervaring binnen een toezichtsorganisatie (Rijksinspectie, decentrale inspectie of markttoezichthouder) met het opstellen van risico-inventarisaties, óf je hebt kennis van en ervaring met de Belastingdienst, de dienst Toeslagen of de Douane.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van adviesproducten, zoals verkenningen of analyses.
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke ontwikkelingen rondom de onderwerpen waar de Inspectie-BTD actief wordt.
 • Je gaat graag de uitdaging aan om mee te werken aan de oprichting van een nieuwe organisatie, waarbij je samen in een klein team nieuwe wegen zult moeten ontdekken en waar eigen initiatief van je wordt verlangd.
 • Je bent in staat om out-of-the-box te denken en bent (vooral in de opbouwfase) bereid om je flexibel op te stellen, bijvoorbeeld als er klussen gedaan moeten worden die niet direct op jouw terrein liggen.
 • Je hebt een beeld bij het betrekken van burgers en bedrijven in je werk, en vindt dat de toegevoegde waarde van je werk in de maatschappij zichtbaar moet zijn.
 • Je bent gericht op de buitenwereld en redeneert vanuit de bedoeling van wetgeving en de overheid en niet vanuit de regels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij de Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als de bijlagen als Word- of pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • De sollicitatiegesprekken staan gepland in de periode ná 24 mei 2021. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
 • Het gaat om een functie van 36 uur per week. Een parttime werkweek van minimaal 24 uur is ook bespreekbaar.
 • Naast ons aanbod van een arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband, behoort een detachering voor een kortere duur (bijvoorbeeld tijdens de opbouwfase) ook tot de mogelijkheden.
 • Het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en het inwinnen van referenties maken deel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane krijgen vanaf 1 januari 2022 een eigen externe inspectiedienst als tegenkracht. Deze dienst, de Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane (Inspectie-BTD), wordt een onafhankelijk onderdeel van het ministerie van Financiën. Al dan niet na signalen van burgers, bedrijven of medewerkers kan de Inspectie-BTD structurele en incidentele problemen in de uitvoering signaleren, onderzoeken en agenderen.


De context
Burgers en bedrijven bevinden zich in een ongelijke machtspositie tegenover overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst. Voor de uitvoering van de diverse wet- en regelgeving én het toezicht hierop heeft de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane vergaande bevoegdheden, die diep ingrijpen op vrijheden van burgers. Deze bevoegdheden zijn met waarborgen omkleed en er is rechtsbescherming. Zo is de begrenzing van bevoegdheden bij de uitvoering terug te vinden in de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. De problemen met de kinderopvangtoeslag en de andere toeslagen hebben echter laten zien dat die waarborgen en tegenkrachten tekort kunnen schieten of niet op juiste wijze worden ingezet. Ook ervaren niet alle burgers en bedrijven dat hun rechten beschermd zijn.
Het heffen van belastingen om overheidsuitgaven te kunnen doen, is een kerntaak van de overheid. Het ministerie van Financiën heeft onder andere als taak het uitvoeren van de wet- en regelgeving en het toezicht hierop. De wijze waarop de overheid deze taak uitvoert en ingrijpt op de grondrechten van burgers en bedrijven, is van grote invloed op het vertrouwen in de overheid.

Toeslagen zijn voor veel burgers noodzakelijk om bepaalde voorzieningen betaalbaar te maken. Als er zaken structureel misgaan in het proces van belastingheffing en toeslagenverstrekking, kan dit grote gevolgen hebben voor individuen en het vertrouwen van burgers en bedrijven schaden.

De Douane heeft een eigen dynamiek, waar vooral veel professionele partijen bij betrokken zijn en kent bovendien Europees toezicht. Bij de Douane staan andere risico’s, zoals integriteitsrisico’s en de veiligheid van Nederland, meer op de voorgrond.

De opdracht
Het is de taak van de Inspectie-BTD om risico’s met betrekking tot mogelijk systeem falen bij de Belastingen, Toeslagen en Douane te signaleren, om problemen te agenderen en om bij te dragen aan een continue cyclus van leren en verbeteren. Daaronder valt ook het vergroten van het verandervermogen om de bestaande verbeterprogramma’s uit te voeren en daar tijdig en open over te verantwoorden.

Een externe inspectiedienst kan onderzoeken of de kwaliteitszorg en de interne checks and balances van de diensten op orde zijn en gebreken daarin signaleren. De toegevoegde waarde van de Inspectie-BTD is het signaleren van problemen in de uitvoering (de diensten), de taakformulering (de opdrachtgevers) en het toezicht op de uitvoeringspraktijk (de eigenaar).

De Inspectie-BTD doet dit uiteraard zonder iets te vinden van politiek-bestuurlijke overwegingen, maar kan wel waarschuwen voor de consequenties van politieke wensen en tegenkracht bieden.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees van Nieuwamerongen, kwartiermaker Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane

06-11516204

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gabriëlla Wibier, HR-adviseur

06-50158779

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscontroller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Extern lid Audit Committee

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 3
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur ICT en kwaliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon