Onderzoekscoördinator

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 15 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGPV/2022/1178
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zijn we op de goede weg met ons beleid? Welke kennis hebben we nodig om dit te kunnen beoordelen?

Wil je bijdragen aan onderbouwing en monitoring van het beleid voor het primair en voortgezet onderwijs? Solliciteer dan op de functie van onderzoekscoördinator! Als onderzoekscoördinator adviseer en begeleid je beleidsteams over (de mogelijkheden voor) beleidsonderzoek in alle fases van de beleidscyclus. Je hebt zicht op alle lopende onderzoeken en je bent nauw betrokken bij het meerjarig programmeren van onderzoek.

Als onderzoekscoördinator werk je actief mee aan het meetbaar maken en laten monitoren en evalueren van het beleid van het DG primair en voortgezet onderwijs (DGPV). Dit betekent dat geen dag hetzelfde is. Het ene uur denk je mee over de vraag hoe we de leesprestaties van basisschoolleerlingen kunnen volgen en het andere uur help je collega’s met de vraag hoe zij zicht kunnen houden op de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor kinderen uit Oekraïne. Je bent vraagbaak voor de beleidsteams. Zo krijg je al snel een breed beeld van al het beleid dat bij DGPV gemaakt wordt. Je bent nauw betrokken bij het meer strategisch en meerjarig programmeren en evalueren van ons beleid. Bovendien denk je mee hoe we slimmer gebruik kunnen maken van alle cijfers en data die beschikbaar zijn bij DUO. Daarvoor onderhoud je nauwe contacten met collega’s, bijvoorbeeld bij de Directie Kennis en DUO.

Een deel van het werk doe je projectgebonden. Dit betekent dat je actief wordt betrokken bij een of meerdere beleidsthema’s, zoals de projecten die door het Nationaal Groeifonds zijn goedgekeurd (Digitaal onderwijs goed geregeld, Impuls open leermateriaal en Ontwikkelkracht) of het recent gepresenteerde masterplan Basisvaardigheden.

Je thuisbasis is het team Databeleid, Onderzoekscoördinatie en DUO (DOD). Als team hebben we een DGPV-brede rol en zijn we betrokken bij vele dossiers en partijen. Samenwerking en verbinding met andere organisaties zit in ons DNA. Collega’s denken met elkaar mee en springen zo nodig voor elkaar in. De sfeer is open en collegiaal.

Het team DOD is een team van acht medewerkers in de afdeling Onderwijsprofessionals, schoolontwikkeling en digitalisering (OSD) bij directie Voortgezet Onderwijs. Er wordt nauw samengewerkt met de twee andere teams binnen de afdeling en met de andere collega’s van de directies Primair Onderwijs en Kansengelijkheid & Onderwijsondersteuning. Samenwerking is een belangrijke kernwaarde in het team.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de afdeling OSD werken in totaal 24 medewerkers. Het zijn enthousiaste, betrokken en open medewerkers die elkaar waar nodig ondersteunen of uitdagen. Er zijn drie teams:

 • Lerarenbeleid: werkt aan versterking van de kwaliteit van leraren in het voortgezet onderwijs en aan een toename van het aantal (bevoegde) leraren;
 • het team Bestuur- en schoolontwikkeling richt zich op goed bestuur, medezeggenschap, intern toezicht, professionalisering van bestuurders en schoolleiders en het stimuleren van een ontwikkelcultuur op scholen;
 • het team DOD (DUO, onderzoek coördinatie en databeleid) werkt directie breed aan kennis voor beleid en staat aan de lat voor – versterking van - de relatie met de uitvoering.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Kuijt, teamleider DOD

06-21898011

Deborah van den Berg

06-15038065

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Nationaal Groeifonds funderend onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel beleidsmedewerker onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderwijsdeskundig expert voor basisteam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon