Onderzoekscoördinator Arbeidsverhoudingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 5 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer SZW-473
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het is van groot belang om bij het maken van beleid te beschikken over gedegen informatie en kennis. Informatie over de interactie tussen praktijk en beleid en inzicht in de gevolgen van wet- en regelgeving voor burgers en bedrijven. Alleen met zulke informatie kunnen beleidsmakers goed beleid maken en komen relevante signalen uit de uitvoeringspraktijk en de samenleving op de juiste plek terecht.

Om die reden hecht de directie Arbeidsverhoudingen, een directie in het hart van het sociaaleconomisch domein, eraan structureel kennis en capaciteit in huis te hebben voor (het begeleiden van) onderzoek en voor het monitoren en evalueren van haar wetgeving. We zijn op zoek naar een onderzoekscoördinator met ervaring en affiniteit met (het begeleiden van) onderzoek.

Je coördineert als onderzoekscoördinator van de directie Arbeidsverhoudingen de onderzoekagenda van onze directie. Je denkt daar actief en inhoudelijk/strategisch over mee: welke onderwerpen dienen onderzocht te worden? Hoe stellen we daarover de juiste vragen? En hoe zorgen we ervoor dat ons beleid zoveel mogelijk gebaseerd is op onderzoek? Je bent de aanjager van de bredere kennis- en onderzoeksontwikkeling binnen de afdeling/directie.
Je vervult rondom het onderzoek een centrale rol binnen de directie en werkt samen met de collega’s aan het begin en tijdens de loop van beleidsprocessen aan de vormgeving van de monitoring en evaluatie van wet- en regelgeving. Hierbij werk je aan de verbetering van de kwaliteit, diversiteit en volledigheid van de evaluaties die in onze opdracht op ons beleidsterrein worden uitgevoerd. Je brengt samen met je collega’s in beeld wat de effectiviteit is van beleid en vertaalt dit samen met de beleidsmedewerker(s) naar strategisch advies aan de ambtelijke top en de minister hoe het beleid kan worden verbeterd.

Verder ondersteun je collega’s van de directie bij het uitzetten van onderzoeksopdrachten, zowel inhoudelijk als in relatie tot inkooptrajecten met de HIS, de inkooporganisatie van het Rijk. Je blijft op de hoogte van relevant onderzoek inzake de beleidsterreinen van de afdelingen binnen de directie en onderhoudt daartoe een netwerk van interne contacten en externe partijen, zoals UWV, TNO, SCP, CBS e.a. organisaties. Tot 2026 ben je verder verantwoordelijk voor de evaluatie van de Wet arbeidsmarkt in balans, een meerjarige evaluatie die nu loopt en in 2025 wordt afgerond.

Naast de activiteiten binnen de directie, ben je de vertegenwoordiger van de directie in het netwerk van onderzoekcoördinatoren binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder voorzitterschap van de Chief Science Officer. Daarnaast werk je samen met de directie FEZ aan de Strategische Evaluatie Agenda SZW (onderdeel van de Rijksbegroting).

De functie is sinds enige jaren organisatorisch ingebed binnen de afdeling Arbeidsrecht binnen de directie. Je maakt als onderzoekscoördinator deel uit van één van de teams van deze afdeling.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt een relevante universitaire studie afgerond, bijvoorbeeld economie, bestuurskunde, politicologie of sociologie.
 • Je hebt enige jaren kennis van en ervaring met het monitoren en/of evalueren van wet- en regelgeving, waarin je kennis hebt opgebouwd van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je hebt kennis van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in brede zin.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een vlotte pen.
 • Je bent een teamspeler met humor en een collegiale houding.

Wij staan voor gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat onze onbewuste associaties bij een kandidaat onbedoeld een selectiebeslissing kleuren, proberen we het proces zo veel mogelijk te objectiveren. Daarom moedigen wij je aan om je ervaring, kennis en competenties te benadrukken in je cv en motivatiebrief, aan de hand van de functie-eisen.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de sollicitatieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 19-03-2024.
 • Wij omarmen hybride werken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Arbeidsrecht bestaat uit ruim 25 enthousiaste beleidsmedewerkers, verdeeld over meerdere teams. De afdeling maakt beleid dat zich richt op het bevorderen van een goed werkende arbeidsmarkt, door bescherming te bieden en de belangen van werkenden te waarborgen en daarbij tegelijkertijd de belangen van werkgevers en opdrachtgevers in acht te nemen. Het is gebruikelijk in onze afdeling dat medewerkers – afhankelijk van kennis, ervaring en voorkeur – meedraaien in één of twee teams.

Arbeidsrecht is een veelzijdig beleidsterrein. Denk aan het ontslagrecht, de balans tussen vast en flexibel werk, de relatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers, en driehoeksverhoudingen als uitzendwerk en bemiddeling. Op dit moment werken we onder meer aan de uitwerking van maatregelen op het terrein van flexcontracten, de regels rondom het werken als zzp'er, verplichte certificering van de uitzendbranche, versterking van de positie van kwetsbare werknemers om hun rechten te kennen en halen, en maatregelen om de interne wendbaarheid van ondernemingen te vergroten. Daarnaast coördineert de afdeling voor heel SZW de relatie met sociale partners en de SER.

Het werk van de afdeling staat permanent in de belangstelling van maatschappelijke partners, zoals sociale partners, en de politiek. Dit maakt het werk afwisselend en enerverend. De afdeling kenmerkt zich door veelvuldig overleg met externen, afwisselende onderwerpen, zelfstandig werken én samenwerking. De sfeer op de afdeling is gemoedelijk en collegiaal, we werken hard met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ketencoördinator toelatingsstelsel uitzendbureaus

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon