Onderzoeksleider NVWA-IOD

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220607_11
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Onderzoeksleider motiveer, coach en stuur je collega’s aan bij het uitvoeren van (strafrechtelijke) opsporingsonderzoeken naar fraude. Door dat werk, maak je samen met collega’s de samenleving veiliger en eerlijker. Dat wil jij toch ook?!

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) komt in actie bij ernstige fraudes op de NVWA-domeinen natuur, dier en productveiligheid. De afdeling Opsporing van de IOD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opsporingsonderzoeken, die uiteindelijk moeten leiden tot een effectieve strafvervolging. Deze opsporingsonderzoeken worden veelal projectmatig onder operationele leiding van een Onderzoeksleider uitgevoerd. Heb jij het in je om een dergelijk onderzoek te leiden? Lees dan snel verder!

Een Onderzoeksleider is een ervaren actor in een opsporingsonderzoek. Je bent iemand die ruime ervaring met projectmatige aanpak van opsporingsonderzoeken heeft. Je beschikt over een heel scala aan vaardigheden, waarmee je het voor elkaar krijgt dat allerlei mensen op een goede manier hun bijdrage leveren aan het project, waarbij je hun belangen niet uit het oog verliest. Je kan goed met een grote hoeveelheid aan informatie omgaan, houdt de grote lijnen in de gaten en verliest de details niet uit het oog. Je weet je in voldoende mate te verdiepen in de vakinhoudelijke inhoud van het opsporingsonderzoek.

Wat ga je doen?
De Onderzoeksleider is een ‘duizendpoot’. Je stuurt in opdracht van je teamleider en onder het gezag van een officier van Justitie de uitvoering van een opsporingsonderzoek aan vanaf het moment dat een onderzoeksvoorstel in uitvoering wordt genomen, tot het moment dat het dossier wordt ingeleverd bij het Functioneel Parket. Hierbij zijn verschillende activiteiten te onderscheiden, zoals aansturen, coördineren, sturings- en managementinformatie leveren en kwaliteitsborging initiëren.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) richt zich op complexe-, ketengerelateerde-, georganiseerde- en internationaal georiënteerde criminaliteit, die zich afspeelt in alle domeinen van de NVWA. De opsporingsonderzoeken vinden plaats onder het gezag van een Officier van Justitie, werkzaam bij het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie.

Een mooi voorbeeld van een opsporingsonderzoek in één van de NVWA domeinen zou het binnensmokkelen van glasaal in de EU kunnen zijn. Glasaal is een beschermde diersoort en mag je niet zomaar importeren. Hiervan wordt melding gemaakt bij de NVWA-IOD. Wanneer het gaat om fraude, wordt een opsporingsonderzoek bij de NVWA-IOD gestart.

Voordat we het onderzoek starten, wordt het signaal eerst opgewerkt. Daarvoor hebben we informatierechercheurs binnen de NVWA-IOD. Vervolgens komt het bij een opsporingsteam terecht. In dat team wordt allereerst toegewerkt naar een verdenking.

In het opsporingsteam werken Tactisch Rechercheurs onder leiding van een Onderzoeksleider. Deze rechercheurs werken aan het tactische deel van de opsporing. Zij worden ingezet om na te gaan waar de glasaal vandaan komt, wie die glasaal kweekt, hoe die glasaal gekweekt wordt, wie die glasaal transporteert, waar die binnen gesmokkeld wordt, hoe die binnen gesmokkeld wordt, etc. In het team werkt ook een analist. Deze wordt bijvoorbeeld ingezet om vooraf al allerlei gegevens in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van verdachte kweekbedrijven vanuit de lucht. De Financieel Rechercheurs in het team doen onderzoek naar bijvoorbeeld witwaspraktijken en onderzoeken het financieel verkregen voordeel.

Na goede voorbereiding wordt vaak een actiedag georganiseerd, waarop het team bij de verdachten naar binnen gaat en een doorzoeking doet. Bij een doorzoeking worden grote hoeveelheden (digitale) administratie in beslag genomen. Na de doorzoeking wordt dit allemaal grondig onderzocht. Daarvoor zijn bijvoorbeeld IT rechercheurs en EDP-audit rechercheurs in het team, die grote bestanden makkelijk doorzoekbaar kunnen maken.
Uiteindelijk werken we met elkaar aan waarheidsvinding. Misdaad willen we niet belonen en fraude juist straffen. Wij streven ernaar om dat te doen. Wanneer blijkt dat er niets aan de hand is, willen we dat ook uitdragen.

Sfeer binnen de afdeling
Bij de NVWA-IOD heerst een positieve sfeer. Er werkt een mooie mix van jonge- en ervaren collega’s. Samen vormen we een groot team. We willen steeds verder ontwikkelen. Daarvoor volgen wij cursussen, coaching on the job, etc. En we ontwikkelen onze opsporingsmethoden ook steeds. We werken nu bijvoorbeeld aan een interventietoolbox.
We waarderen pro-actief gedrag. Dat geldt ook voor onze sollicitanten. Contact opnemen om meer te weten te komen over deze functie, wordt erg gewaardeerd.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

N. (Niels) Schoolderman, Onderzoeksleider team Centraal

088-2231113

R.F.J. (Jeroen) Steenblik, Teamleider team Midden

088-2232539

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Vis team Noord

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur Expertise Vis Duurzaamheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur Biociden

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon