Onderzoeksmedewerker Waterkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 18 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer M&V-MIL-144
 • Plaatsingsdatum 3 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Schoon water draagt bij aan een gezonde leefomgeving en natuur. In ons waterrijke en dichtbevolkte land wonen en leven we volop met water. Juist dit intensieve gebruik van het water zelf en de omgeving rondom het water legt druk op de waterkwaliteit. Het RIVM werkt aan onderzoek en advies over waterkwaliteit in relatie tot gezondheid en milieu. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van landbouw op het grondwater? Is ons water voldoende schoon of zitten er te veel nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen of andere stoffen in?

Het RIVM beheert diverse meetnetten voor de waterkwaliteit en analyseert de resultaten. In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) meten we op circa 350 meetpunten verspreid over heel Nederland de kwaliteit van het grondwater op verschillende diepten. Voor de bodem zijn we op dit moment een nieuw meetnet voor opkomende stoffen aan het opzetten. Ook adviseren we op het gebied van effecten van gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen op het milieu en ontwikkelen we methodieken. Dit doen we vooral in opdracht van het ministerie van IenW en vaak in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast ondersteunen we provincies bij het verzamelen van (grond)waterkwaliteitsdata en interpreteren van de gegevens. Bij het RIVM krijg je te maken met vernieuwende en uitdagende onderzoeksvragen, die je nergens anders tegenkomt. Daarbij is het RIVM door de onafhankelijke, wetenschappelijke positie een belangrijke speler in maatschappelijke discussies rondom bijvoorbeeld stikstof, PFAS en biodiversiteit. Zo vormen vele van onze producten onderdeel van politieke en beleidsmatige besluitvorming.

Wat ga je doen?
Jij gaat als onderzoeksmedewerker aan de slag in verschillende monitorings- en onderzoeksprojecten, zoals het LMG en de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen. Jij verzorgt de datastroom voor EU-rapportages, voert een groot deel van de (statistische) data-analyses uit en draagt bij aan rapportages. Je helpt bij het overbrengen van informatie naar verschillende doelgroepen door het geven van presentaties, schrijven van notities en artikelen.

Wat bieden wij?

 • We bieden een interessante en uitdagende baan op een dynamisch dossier
 • De mogelijkheid om de diepte in te gaan en de vraag achter de vraag op te zoeken
 • Een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante natuurwetenschappelijke opleiding op academisch of HBO niveau in de richting van milieukunde of hydrologie, inclusief kennis van het gedrag van stoffen in het milieu.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van waterkwaliteit
 • Je kunt uitstekend omgaan met grote databases, en je hebt statistische kennis en vaardigheden, we werken met R
 • Je hebt ervaring met het modelleren van milieugedrag van stoffen
 • Je scoort goed op de volgende competenties: analyseren, samenwerken en creativiteit
 • Je bent resultaatgericht, pragmatisch en flexibel
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands en Engels
 • Je kan goed samenwerken met collega’s binnen en buiten het RIVM.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Mensen met een Bachelor-HBO diploma kunnen ook solliciteren op de functie.

 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Milieukwaliteit
Het centrum Milieukwaliteit is het expertisecentrum op het gebied van bodem-, (grond)water- en luchtkwaliteit en geluid. Wij rapporteren en adviseren vanuit een onafhankelijke positie aan Nederlandse overheden, Europese beleidsinstanties en internationale organisaties. Dat doen we over milieukwaliteit in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid. Belangrijke ontwikkelingen voor ons zijn de innovatie in monitoringstechnologie en milieudata. Dit stelt nu en in de komende jaren hoge eisen aan onze innovatieve kracht. We hebben zes afdelingen met verschillende expertises.

Afdeling Landbouw en Grondwater
Jij gaat aan de slag bij de afdeling Landbouw en Grondwater. Wij doen integraal en vernieuwend onderzoek naar milieubedreigende stoffen en milieu-indicatoren in bodem, grond- en oppervlaktewater. We doen dit door onafhankelijk, een actueel en trendmatig beeld te schetsen onder andere gebaseerd op onze eigen bodem- en (grond)watermonitoringsmeetnetten. We geven duiding aan de trends en leggen relaties met maatschappelijke opgaven. We zorgen ook voor (inter)nationale rapportages die door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat bij het RIVM zijn belegd. We werken veel samen met andere instanties, zoals Wageningen Economic Research, Wageningen Environmental Research, Deltares, KWR en TNO.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jappe Beekman, afdelingshoofd

06-11489079

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Alders

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker Waterkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Applicatiebeheerder Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider Innovatieve Milieumeettechnieken

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon