Onderzoeksstage prijs en kwaliteit van corporatiewoningen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 8 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer Stage ILT 2022-16
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2022
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 1 sep 2022 - 1 feb 2023

Functie­omschrijving

Vind jij het leuk om data over de huurwoningmarkt te analyseren en zoek je een onderzoeksstage? Kom dan eens praten met mensen van de afdeling Informatie en Programmeren van de Autoriteit woningcorporaties. Wij zoeken een enthousiaste stagiair die zich wil verdiepen in de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de circa 2,2 miljoen woningen die woningcorporaties verhuren. Dat is ruim een kwart van de totale woningvoorraad in Nederland.

De reden waarom de prijs en kwaliteit van de woonruimten van de woningcorporaties centraal staan is enerzijds dat prijs en kwaliteit belangrijke marktgegevens zijn. Anderzijds zien we dat de verhouding tussen prijs en kwaliteit van corporatiewoningen in de afgelopen jaren is afgevlakt onder invloed van wet- en regelgeving.

Woningcorporaties hebben de taak woningen te verhuren aan vooral huishoudens met lage inkomens. Voor de huurprijs die ze mogen vragen gelden daarbij specifieke regels. Naast de maximaal redelijke huurprijs op grond van het zogenoemde woningwaarderingssysteem, zijn sinds 2016 ook het inkomen van het huishouden en de huishoudensgrootte belangrijk. De kwaliteit van de corporatiewoningen en de woonomgeving verschilt. De woningen verschillen bijvoorbeeld naar oppervlak, energielabel, bouw- en renovatiejaar, en woningtype zoals eengezinswoning of appartement. De woonomgeving verschilt omdat woningen bijvoorbeeld liggen in wijken die meer of minder leefbaar zijn, of in regio’s met meer of minder druk op de woningmarkt.

Bij deze stage gelden de volgende onderzoeksvragen:

 • Hoe verhouden de prijs en kwaliteit van huurwoningen van corporaties zich tot elkaar?
 • Is er een verband met woningkenmerken, buurt/wijk/regio en omgevingskenmerken?
 • Welke dynamiek is er over meerdere jaren?

De Autoriteit woningcorporaties heeft data over de prijs en andere kenmerken van woningen en andere woonruimten op adresniveau. Er kunnen ook gegevens uit openbare databronnen worden betrokken. We willen weten of we met de data die we hebben meer informatie kunnen genereren dan we tot nu toe doen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, welke weer onderdeel is van het ministerie van IenW. Binnen de Autoriteit woningcorporaties heeft de afdeling Informatie en Programmeren meerdere taken. Hiertoe behoren onder meer:

 • onderzoek naar ontwikkelingen in de corporatiesector of rond specifieke thema’s;
 • dataverzameling onder corporaties en uit andere bronnen;
 • verwerking van data tot informatieve dashboards voor managers en inspecteurs van de twee andere afdelingen Toezicht en Vergunningverlening;
 • rapporteren aan de verantwoordelijk minister en parlement over het functioneren het corporatiestelsel en de risico’s die er hierbij horen.

Zie www.ilent.nl/onderwerpen/themas/autoriteit-woningcorporaties voor meer informatie over de Autoriteit woningcorporaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Paardekooper

06-25634693

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage systeemanalyse woningcorporaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair vergunningverlening afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Meeloopstage veilig en duurzaam Schiphol

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon