• Utrecht - Kromhoutkazerne
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 22 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571983, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Ontwerp Specialist!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Je werkt met een team van ontwerpers aan het applicatieontwerp dat beschrijft op welke wijze de bedrijfsvoering moet worden ondersteund door een applicatie. Je stemt het applicatieontwerp af met de bedrijfsvoering en adviseert daar waar nodig over aanpassingen in de bedrijfsvoering om een beter aan te sluiten op de beschikbare standaard functionaliteit van de applicatie.

Als Ontwerp Specialist lever je een bijdrage aan de integraliteit van ons systeemlandschap door het begeleiden van applicatie ontwerpers van functionele teams gericht op ondersteunen en het controleren en het opzetten en verder optimaliseren van de interne beheerprocessen.

Wat ga je doen?
Als ontwerp specialist lever je een bijdrage aan de integraliteit van het ontwerp, door:

 • Het afstemmen met architectuur, procesmodelhouders en procesmodeleigenaren over kaders richtlijnen en architectuurprincipes/keuzes
 • Het vertalen van beleidsrichtlijnen naar een ontwerpstrategie
 • Het opstellen van een meerjarenplan waarin de ontwerpvisie beschreven wordt (inclusief de ontwerp roadmap)
 • Het opstellen van een plan waarin het ontwerptraject van begin tot eind wordt beschreven, dit resulteert in diverse kwaliteitsnormen
 • Het borgen van materieel logistieke en financiële processen conform de vigerende ontwerprichtlijnen
 • Het bewaken dat de gemodelleerde processen in lijn zijn met de werkelijkheid (Productie)
 • Het bewaken van de dekkingsgraad van de regressietest
 • Het geven van geavanceerde opleidingen en trainingen aan lead ontwerpers

Hierbij draag je bij aan het borgen van de kwaliteit van de applicatie-processen in ARIS door:

 • Het vaststellen van kaders, kwaliteitsnormen, werkinstructies en procedures voor het functiegebied
 • Het adviseren van de bedrijfsvoering en projectleiders over de te maken ontwerpkeuzes en gevolgen
 • Het volgen van ontwikkelingen, innovaties en vertalen naar kansen en
 • verbetermogelijkheden

De ontwerp specialist levert een bijdrage aan de organisatieontwikkeling en –doelstelling door:

 • Het adviseren van het management M&F IT over de staat van het ontwerp en potentiele risico’s
 • Het toetsen en analyseren van beleidsplannen op uitvoerbaarheid
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling
 • Het aanleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies in de initiatie- en definitiefase
 • Draagvlak te creëren bij de business voor vastlegging van bedrijfsprocessen

Ook lever je een bijdrage aan de effectiviteit van het team door:

 • Het zelfstandig te besluiten over uitzonderingen op de werkinstructies of procedures
 • Het adviseren over vraagstukken waarbij kaders overschreden worden
 • Het leiding geven aan specialisme ontwerpen
 • Het sturen en uitzetten van werkzaamheden aan de hand van de gestelde prioritering
 • Het bewaken van de voortgang van de uitgezette werkzaamheden

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Ik, Erik Olijslagers, ben IT-manager van team Voortbrenging waar zo’n 20 zeer service gerichte medewerkers werkzaam zijn. Ons team bestaat uit de volgende disciplines: Change & Release Management, Landschap Management, Ontwerp & Regie, Test Management, SAP Solution Management en Transport Management.

Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van het systeemlandschap en het doeltreffend doorvoeren van wijzigingen, waarbij de consistentie van het productielandschap centraal staat en we constant oog hebben voor verbeteringen. Daarnaast verstrekken wij advies aan de bedrijfsvoering, beheren wij de bijbehorende processen, bewaken wij de kwaliteit ervan en zorgen wij ervoor dat er in overeenstemming met de processen wordt gehandeld. Wij organiseren meetings en geven presentaties binnen de gehele organisatie waarin we uitleg geven over processen en applicaties die wij gebruiken en beheren.

Flexibiliteit staat bij ons voorop, zolang het werk het toelaat natuurlijk. We zitten als team op de maandag en woensdag fysiek bij elkaar op de kromhoutkazerne in Utrecht, op andere dagen werken we vanuit huis. We werken op flexplekken die zijn uitgerust met dubbel beeldscherm, muis, toetsenbord en Thin Client en iedere medewerker krijgt een mobiele telefoon en een tablet (iPad). Ook krijgt iedere medewerker een vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek met gratis de beschikken over een thin client. Veel meetings doen we via Ms-Teams, maar er zijn bijeenkomsten die vragen om fysieke aanwezigheid. Ook kan het zijn dat we andere locaties aandoen, zoals Maasland, Soesterberg of Den Helder, maar dat zijn uitzonderingen.

Af en toe socializen buiten het werk hoort er ook bij! Dit kan zijn met alleen een bepaalde discipline, met het gehele team of met de gehele beheerafdeling. Vaak een etentje, soms in combinatie met een leuke activiteit binnen of buiten defensie. Soms ook in een groter verband. Vanuit de afdeling is er sowieso veel ruimte en aandacht voor teambuilding.

Er is volop ruimte voor doorontwikkeling met een groot studieaanbod, persoonlijk studiebudget en studieverlofregeling. Tevens is binnen de organisatie afgesproken dat we standaard in de week maximaal 80% werken, zodat er 20% overblijft voor kennisdeling en kennisopbouw.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen

0633051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Ontwerpspecialist" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "571983" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Senior Ontwerp Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Ontwerp Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Medewerker HR-Finance

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon