• Amersfoort
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 16 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 493012, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Ontwikkelaar innovatie bij KIXS

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij door het schrijven van code bijdragen aan een innovatieve defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Ontwikkelaar Innovatie bij KIXS zal je werken aan zeer uiteenlopende (IT) innovatietrajecten en hier als software developer aan bijdragen.

Wat ga je doen?
Je voert in teamverband of zelfstandig opdrachten uit door:

 • Het onderzoeken/analyseren en testen van (software voor)(innovatieve) IV/ICT-producten en/of -diensten op basis van specialistische en complexe informatie;
 • Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van (software voor) prototypes van complexe producten en diensten;
 • Het (softwarematig) opzetten, procesmatig coördineren, uitvoeren en analyseren van experimenten met complexe producten en diensten;
 • Het in voorkomend geval bijdragen aan de (softwarematige) inrichting en beheer van de experimenteeromgevingen/battlelabs;
 • Het adviseren over (de toepassing van) uiteenlopende producten en diensten (inclusief casuïstiek);
 • Het ondersteunen en begeleiden van collega's in het gehele vakgebied;
 • Het optreden als materiedeskundig specialist, o.a. in (CD&E-)projecten en (internationale) werkgroepen;
 • Het optreden als projectleider in multidisciplinaire, complexe CD&E projecten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

 • Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.
 • De afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) initieert, voert uit en begeleidt kennis- en innovatieve activiteiten die gericht zijn op het verbeteren of vernieuwen van de door het JIVC te leveren producten en diensten en de IV-componenten binnen defensiesystemen en -projecten, teneinde een significante bijdrage te leveren aan de innovatie van de krijgsmacht.
 • Je komt terecht in een team van developers dat onderdeel uitmaakt van de sectie experimentondersteuning. Deze sectie bestaat ongeveer uit 25 collega’s werkend in Maasland, Den Helder, Utrecht en Amersfoort. De werkzaamheden voor deze functie worden primair in Amersfoort uitgevoerd, maar er wordt wel van je verwacht dat je met enige regelmaat andere defensielocaties bezoekt. De sectie experimentondersteuning werkt hybride, dit mag jij dus ook.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rick Kluitenberg

06-10659541

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch Specialist Innovatie bij KIXS

Ministerie van Defensie
 • Amersfoort
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Kennismanager IT Innovatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)

Test Engineer

Ministerie van Defensie
 • Maasland
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon