• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IND DH/BV/2024/1508, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Bedrijfsvoering één vacature voor de functie van HR Manager (FGR: Manager S13). Het gaat hier om een structurele functie (onbepaalde tijd). Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangeboden, voor de duur van één jaar.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Voor deze functie geldt dat in ieder geval voor de maandag- en donderdagen. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Het werk bij de IND brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee voor de directie bedrijfsvoering.

In verband met het vertrek van één van de managers zoekt de Afdeling HR - onderdeel van de directie Bedrijfsvoering - van de IND versterking voor haar managementteam (MT). Als operationeel manager HR maak jij deel uit van het managementteam van de afdeling HR, bestaande uit zeven operationeel managers, een stafadviseur en de tactisch manager HR. Het MT HR draagt integraal en gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het totaalpakket aan HR-dienstverlening en producten ten dienste van de hele IND. Specifiek voor het multidisciplinaire team HR-Managementinformatie zoeken we een ervaren HR manager met expertise en affiniteit met het duiden en analyseren van HR-managementinformatie. Daarvoor draag je verantwoording voor betrouwbare data, zoals o.a. strategische personeelsplanning (SPP), organisatie- en formatiebeheer en het ontsluiten van HR data uit verschillende applicaties (snijvlak met ICT). Deze businessinformatie vormt de basis voor sturing op HR-gerelateerde onderwerpen en het maken van HR-beleid.

Wat ga je doen?

Het team waaraan jij leiding geeft, is gericht op het bieden van HR- managementinformatie voor managers, adviseurs en beleidsmakers o.b.v. data analyse en onderzoek. Innovatie en doorontwikkeling van het gebruik van HR-data speelt daarbij een belangrijke rol. Een ambitieuze en veelzijdige omgeving met veel verschillende functies en specialismen binnen ons team, waar volop ruimte is voor het optimaliseren van HR-producten en -dienstverlening. Kom jij ons team versterken tijdens de transitie naar een data-gedreven HR-omgeving?

Jij bent een verbindende factor binnen je team, in het MT HR en IND-breed. Daarin weet je met behulp van een omgevingsbewuste houding de juiste keuzes te maken. Je werkt intensief samen met de andere BI-disciplines (Business Intelligence) binnen de IND en draagt zorg dat een deel van het HR Analytics werk (zgn ‘onder de motorkap werkzaamheden’ zoals dataverwerkingen en het automatisch ontsluiten van managementrapportages) op termijn worden overgedragen naar een centrale omgeving.

Belangrijkste taken:

 • Je vervult een rol als MT-lid van de afdeling HR, bestaande uit de teams: HR-Advies, HR Beleid, Innovatie & Ontwikkeling, Werving, Selectie & Ondersteuning, IND-Academie, Managementinformatie, Toegang, en Advies en Ondersteuning Medezeggenschap en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van de afdeling HR;
 • Je stuurt het team HR Managementinformatie aan (13 fte); een multidisciplinair team, verantwoordelijk voor duiding en analyses HR data, HR control, onderzoek naar medewerkerstevredenheid, organisatie- en formatiebeheer en het coördineren van IND-brede strategische personeelsplanning;
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor en stuurt op de uitvoering en verdere professionalisering van de teamopgave. Hierbij stel je de medewerker centraal; je simuleert professionaliteit en vakmanschap en stuurt op teamontwikkeling en samenwerking;
 • Je brengt rust, focus, duidelijkheid, resultaat en werkplezier in het betreffende team;
 • Je vervult een belangrijke rol in het HR IV project. Een lopend project waarmee betere ontsluiting en koppeling van HR data uit verschillende applicaties verder mogelijk wordt gemaakt;
 • Doorontwikkeling op het gebied van HR managementinformatie, mede door een rol te vervullen in de IND brede Business Intelligence aanpak.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering (BV)

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartners) snel en vakkundig bedienen: met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean, interne audits, huisvesting en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Afdeling Human Resources

Om een toekomstbestendige organisatie te zijn, moet de IND in staat zijn om haar werkwijze snel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat vraagt om een fundamentele doorontwikkeling van een nieuwe manier van werken (zelforganisatie) met daarop toegesneden leiderschap en medewerkerschap. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en voelen voor hun werk, hun ontwikkeling en (verdere) professionalisering. Leiderschap dat steeds minder inhoudelijk en operationeel is, meer dienend en sturend, met meer ruimte voor strategie en verbinding en gericht op het ondersteunen van medewerkers in hun vakmanschap en ontwikkeling.

De afdeling HR bestaat uit de volgende teams:

 • HR Advies;
 • IND Academie;
 • Beleid, Innovatie en Ontwikkeling (BIO) Beleid (BIO–Beleid);
 • Management Informatie en Toegang (MIT);
 • Werving, Selectie en Ondersteuning (WSO);
 • Advies en Ondersteuning Medezeggenschap (AOM)

Het team Advies is verantwoordelijk voor het op een eenduidige wijze toepassen van HR-beleid, HR-instrumenten en HR-processen binnen de verschillende organisatieonderdelen van de IND.

Het team IND Academie houdt zich bezig met de opleidings- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van teams, groepen medewerkers en individuele medewerkers.

In het team BIO-Beleid vindt de vertaalslag plaats van organisatiedoelstellingen naar benodigd HR-beleid en instrumentarium. Bij de ontwikkeling van het beleid en de instrumenten wordt rekening gehouden met de kaders vanuit het Rijk en J&V. Management development is tevens ondergebracht in dit team.

Het team Management Informatie en Toegang houdt zich bezig met HR-data en het gebruik en toepassing hierin uit te bouwen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het opzetten en professionaliseren van het toegangsbeleid binnen de IND.

Het team Werving & Selectie en Ondersteuning is verantwoordelijk voor de werving en selectie van diverse functies (regulier, schaars en bulkwerving) en de ondersteuning in dit proces en generieke ondersteuning van de HR-processen binnen de IND. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het vergroten van de bekendheid van de IND als aantrekkelijke werkgever.

Het team Advies en Ondersteuning Medezeggenschap heeft als taak de ondernemingsraad, de vaste commissies van de OR en de onderdeelcommissies binnen de IND gevraagd en ongevraagd te voorzien van advies en secretarieel en administratief te ondersteunen. Het team valt hiërarchisch onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd van HR.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Kiki Weisbard, Tactisch Manager

06-29677494

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tara Zwenger, Senior Adviseur Werving en Selectie

06-25472403

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR Business Partner

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior IT Auditor (RE)

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Lean Coach

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon