• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 13 juli 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IND DH/IV/2024/1619, Plaatsingsdatum: 29 juni 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie  Informatievoorziening (IV) een vacature voor een Operationeel Manager Databeheer (FGR: Manager S13). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een jaarcontract worden aangeboden.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee die vragen om een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap. Als Operationeel Manager Databaheer werk je samen met je team aan de fundering en continuïteit van dit IV-landschap.

Wat ga je doen?

De afdeling Datadiensten binnen de directie Informatievoorziening heeft twee teams namelijk: DEC (Data Expertise Centrum) en Databeheer, in totaal 40 fte. Ben jij een gedreven professional met een passie voor data en management? Wil jij de drijvende kracht zijn achter de operationele successen van ons team Databeheer? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In jouw rol als Operationeel manager ben je verantwoordelijk voor het team Databeheer. Het team is verantwoordelijk voor de gegevensmodellering binnen de IND, het opstellen van kennismodellen (fact based models, DMN modellen en BPMN modellen), het ontsluiten van in-en externe databronnen en de governance  rondom en het beheer van de registers van de IND. Hiervoor werk je nauw samen met andere afdelingen binnen de IND en het ministerie van JenV.

Als Operationeel manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken  en de bijbehorende P-verantwoordelijkheden. Ook ben je, in samenspraak met je leidinggevende, inhoudelijk verantwoordelijk voor enkele inhoudelijke dossiers zoals gegevensmodellering en dataontsluitingen.

Je werkt nauw samen met de Operationeel manager DEC en de Tactisch manager van de afdeling Datadiensten. Samen zorgen jullie ervoor dat de rollen en taken van de teams toekomstbestendig worden. Als echte verbinder zoek je voortdurend aansluiting met andere organisatieonderdelen en het kerndepartement en zet je de afdeling verder op de kaart.

Tevens fungeer je als schakel tussen de directie en de operationele organisatie, zodat de doelen van de IND worden gerealiseerd. Dat betekent dat je mede sturing geeft aan de IV organisatie. Hierin zijn competenties als organisatiesensitiviteit, bestuurssensitiviteit en omgevingsbewustzijn belangrijk.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Leiding geven aan de medewerkers in jouw team en de HR taken die hierbij horen;
 • Zorgen voor inhoudelijk leiderschap en eigenaarschap op enkele inhoudelijke dossiers;
 • Inhuur van personeel;
 • Deelname in werkgroepen, bijv. HR Werkgroep, Faculteitsraad IND-Academie, aanbestedingstrajecten;
 • Driehoeksmanager van multidisciplinaire agile teams;
 • Zorgen voor een passende doorontwikkeling van team Databeheer, in nauwe afstemming met de vernieuwing van het IV-landschap;
 • Zorgdragen dat de juiste inhoudelijke expertise aanwezig is en dat er voldoende experts tijdig beschikbaar zijn;
 • Prioriteiten bepalen voor de werkzaamheden binnen team Databeheer;
 • Het creëren en beheren van je intern en extern netwerk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Datadiensten

De afdeling Datadiensten geeft de verschillende reeds opgestarte (datamanagement)projecten een landingsplaats waar de (deel)resultaten, die hieruit voortvloeien in beheer genomen kunnen gaan worden.

De werkwijze binnen deze afdeling bestaat uit multidisciplinaire teams waarbij de business, middels de datastewards en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. De afdeling gaat niet over de opslag in de databases, goedwerkende ketenkoppelingen en het daadwerkelijke gebruik van data. Dit is een verantwoordelijkheid van de Afdeling Continuïteit en Technisch Beheer (CTB) respectievelijk de betrokken directie uit de business.

De hoofdtaken van de afdeling Datadiensten zijn:

 1. Het registreren, beoordelen en doorgeleiden van alle verzoeken en vragen omtrent data die bij de afdeling Datadiensten binnenkomen (loketfunctie).
 2. Het beheren van IND breed toepasbare modellen (begrippen, gegevens, regels, meta-data) ten behoeve van het gebruik ervan in onder meer het primaire proces (INDiGO), data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende Agile teams.
 3. Het leveren van geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, risicoprofilering en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma’s als Informatie Gestuurd Werken en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd.
 4. Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot dataontsluiting en kwaliteitsmanagement, zoals het monitoren op inconsistenties in de data die de IND in en uit gaat.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Raymond Kok, Tactisch Manager 06-31108832

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Tara Zwenger, Senior Adviseur Werving en Selectie 06-25472403

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Loketten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Projectmanager

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

(Senior) Adviseur Handhaving, Mensenhandel en -smokkel

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag (Turfmarkt 147)
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon